Gesuchter Begriff Dinamo Minsk hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Dinamo Minsk Dynamo Mińsk

DE PL Übersetzungen für minsk

Minsk (a) [Hauptstadt] Mińsk (a) {m} [Hauptstadt]
DE Phrasen mit dinamo minsk PL Übersetzungen
Newinjany, Verwaltungsbezirk Minsk, Niewiniany, obwód miński,
Newinjany, Verwaltungsbezirk Minsk, Niewiniany, okręg miński,
Kosuta, Verwaltungsbezirk Minsk, Kasuta, obwód miński,
Kosuta, Verwaltungsbezirk Minsk, Kosuta, okręg miński,
Verwaltungsbezirk Minsk obwód miński
Minsk oblast okręg miński
Geburtsort: Minsk. Miejsce urodzenia: Mińsk.
Staatsanwalt des Verwaltsbezirks Minsk prokurator obwodu mińskiego
Staatsanwalt der Stadt Minsk prokurator miasta Mińsk
Staatsanwalt der Stadt Minsk Prokurator miasta Mińsk
29.1.1953, Sluzk (Verwaltungsbezirk Minsk) 29.1.1953, Słuck (obwód miński)
Newinjany, Verwaltungsbezirk Minsk Niewiniany, obwód miński,
Sluzk (Verwaltungsbezirk Minsk) Słuck (obwód miński)
Richter am Stadtgericht Minsk. Хробостов Владимир Иванович (pl. Chrobostow, Władimir Iwanowicz)
Richter am Stadtgericht Minsk. Sędzia sądu miejskiego w Mińsku.
Eingetragen 2002 in Minsk Zarejestrowany w roku 2002 w Mińsku (Minsk)
Eingetragen 2002 in Minsk Zarejestrowany w roku 2002 w Mińsku
Geburtsort: Minsk Miejsce ur.: Mińsk
Geburtsort: Minsk Miejsce ur.: Minsk (Mińsk)
Geburtsort: Minsk Miejsce urodzenia: Minsk (Mińsk)
Stellvertretende Präsidentin des Sawodskoj Bezirksgerichts in Minsk und ehemalige Richterin am Sawodskoj Bezirksgericht in Minsk. (pl. BRYSINA, Żanna Leonidowna) Zastępczyni przewodniczącego Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku i były sędzia Sądu Dzielnicy Zawodskoj w Mińsku.
Stellvertretende Präsidentin des Sawodskoj Bezirksgerichts in Minsk und ehemalige Richterin am Sawodskoj Bezirksgericht in Minsk. Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Zawodski w Mińsku i była sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Zawodski w Mińsku.
Ehemaliger stellvertretender Leiter der Polizei von Minsk und Leiter der Schutztruppen (OMON) in Minsk. Były zastępca komendanta policji w Mińsku i komendant grupy operacyjnej ds. rozpraszania tłumu (OMON) w Mińsku.
Ehemaliger stellvertretender Leiter der Polizei von Minsk und Leiter der Schutztruppen (OMON) in Minsk. Były zastępca szefa mińskiej milicji i szef mińskiego oddziału milicji do tłumienia zamieszek (OMON).
Leiter des KGB der Region und Stadt Minsk und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB in Minsk. (pl. KAŁACZ Władimir Wiktorowicz) Szef KGB regionu i miasta Mińska, były zastępca szefa KGB miasta Mińska.
Leiter des KGB der Region und Stadt Minsk und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB in Minsk. Szef KGB obwodu mińskiego i miasta Mińska, były zastępca szefa KGB miasta Mińska.
Leiter des KGB der Region und Stadt Minsk und ehemaliger stellvertretender Leiter des KGB in Minsk. Szef KGB obwodu mińskiego i miasta Mińska, były zastępca szefa KGB miasta Mińska.
Geburtsdatum: 1973, Minsk Data ur.: 1973, Mińsk
Geburtsort: Pristupowschtschina, Verwaltungsbezirk Minsk Miejsce ur.: Prystupowszczyna, obwód miński д.
Geburtsort: Kossuta, Verwaltungsbezirk Minsk Miejsce ur.: Kosuta, obwód miński
CJSC Dinamo-Minsk ЗАО ФК Динамо- Минск
Registriert 2002, Minsk Zarejestrowany w 2002 r. w Mińsku
Vizepräsidentin des Bezirksgerichts Partisanski der Stadt Minsk, ehemalige Richterin am Bezirksgericht Oktjabrski der Stadt Minsk. Zastępca przewodniczącego Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Partyzanski miasta Mińska, była sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Oktiabrski miasta Mińska.
Richterin am Stadtgericht Minsk, ehemalige Richterin am Bezirksgericht Moskowski der Stadt Minsk. Sędzia w Sądzie Miasta Mińska, była sędzia w Sądzie Rejonowym dla Dzielnicy Maskouski miasta Mińska.
Richterin am Stadtgericht Minsk, ehemalige Richterin am Bezirksgericht Leninski in Minsk. Sędzia Sądu dla Miasta Mińska, były sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Leninski w Mińsku.
Zudem Mitglied des Zentralrates der CJSC Dinamo-Minsk, die unter Nummer 20 in Abschnitt B aufgeführt ist. Również członek centralnego zarządu CJSC Dinamo- Minsk, który to podmiot wskazano w pkt 20, sekcja B.
Die benannten Unternehmen LLC Triple und LLC Rakowski browar halten zusammen Mehrheitsanteile an CJSC Dinamo-Minsk und kontrollieren dieses Unternehmen. Notowane na giełdzie spółki LLC Triple i LLC Rakowski browar posiadają wspólnie pakiet większościowy i kontrolują CJSC Dinamo-Minsk.
Die benannten Unternehmen LLC Triple und LLC Rakowski browar halten zusammen Mehrheitsanteile an CJSC Dinamo-Minsk und kontrollieren dieses Unternehmen. Notowane na giełdzie spółki LLC Triple i LLC Rakowski browar posiadają wspólnie pakiet większościowy i kontrolują CJSC Dinamo-Minsk.
Die beiden Unternehmen LLC Triple und LLC Rakowski browar stehen unter der Kontrolle von Iury Chyzh, der Mehrheitsanteile an beiden Unternehmen hält und daher letztlich CJSC Dinamo-Minsk kontrolliert. Zarówno LLC Triple, jak i LLC Rakowski browar są kontrolowane przez Jurija Czyża, który posiada większościowe udziały w obu podmiotach, a zatem de facto kontroluje Dinamo-Minsk.
Die beiden Unternehmen LLC Triple und LLC Rakowski browar stehen unter der Kontrolle von Iury Chyzh, der Mehrheitsanteile an beiden Unternehmen hält und daher letztlich CJSC Dinamo-Minsk kontrolliert. Zarówno LLC Triple, jak i LLC Rakowski browar są kontrolowane przez Jurija Czyża, który posiada większościowe udziały w obu podmiotach, a zatem de facto kontroluje Dinamo-Minsk.
Ehemaliger Vizepräsident des Bezirksgerichts Mitte in Minsk, ehemaliger Richter am Bezirksgericht Mitte in Minsk. Były wiceprezes Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Centralny w Mińsku, były sędzia tego sądu.
Geburtsort: Borisov, Minsk region Miejsce urodzenia: Borisov, Minsk region (Borysów, obwód miński)
CJSC Dinamo-Minsk“ CJSC Dinamo-Minsk”