Gesuchter Begriff Dimitri Tiomkin hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Dimitri Tiomkin Dymitr Tiomkin
DE Phrasen mit dimitri tiomkin PL Übersetzungen
Herr U. Dimitri (Association l'Ulm de M. tout le Monde) (Nr. 746/2005) U. Dimitri (Association l'Ulm de M. tout le Monde) (nr 746/2005)
Dimitri Abadjiev hat seinen Rücktritt als Beobachter im Europäischen Parlament mit Wirkung zum 1.12.2006 mitgeteilt. Dimitri Abadjiew poinformował o swojej rezygnacji z funkcji obserwatora w Parlamencie Europejskim ze skutkiem od 1.12.2006 r.
von Dimitri Kyriakopoulos (Bureau d'avocats Dimitrios Kyriakopoulos et Associés) (2 Unterschriften) (Nr. 0799/2008); Dimitri Kyriakopoulos (Bureau d'avocats Dimitrios Kyriakopoulos et Associés) (2 signatures) (n° 0799/2008);
Nr. 1415/2007, eingereicht von Dimitri Likissas, belgischer Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Freier Personenverkehr auf den niederländischen Antillen Petycja 1415/2007, którą złożył Dimitri Likissas (Belgia) w sprawie swobody przemieszczania się na Antylach Holenderskich
Petition 1092/2009, eingereicht von Dimitri Tchernitchenko, französischer Staatsangehörigkeit, zur Weigerung der französischen Behörden, seiner Mutter, einer ukrainischen Staatsbürgerin, ein Visum für einen langfristigen Aufenthalt auszustellen Petycja 1092/2009, którą złożył Dimitri Tchernitchenko (Francja) w sprawie odmowy wydania długoterminowej wizy jego matce, obywatelce ukraińskiej, przez władze francuskie
begrüßt die Vereidigung von Dimitri Medwedew als neuer Präsident der Russischen Föderation; bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er sich und seine Regierung zu einer weiteren grundlegenden Verbesserung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation verpflichten wird; przyjmuje z zadowoleniem objęcie urzędu przez Dmitrija Miedwiediewa, nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej; wyraża nadzieję, że zarówno on, jak i jego rząd zobowiążą się do dalszej fundamentalnej poprawy stosunków pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską;
in der Erwägung, dass der neue russische Präsident Dimitri Medwedew in seiner Antrittsrede sein Engagement zum Aufbau eines reifen und wirksamen Rechtssystems als eine Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Russlands bekräftigt hat, mając na uwadze, że nowy prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, potwierdził w swoim przemówieniu inauguracyjnym swoje zaangażowanie na rzecz utworzenia dojrzałego i skutecznego systemu prawnego będącego istotnym warunkiem gospodarczego i społecznego rozwoju Rosji,
betont, dass das bevorstehende Gipfeltreffen das erste Gipfeltreffen EU/Russland sein wird, an dem Russlands neu gewählter Präsident Dimitri Medwedew teilnehmen wird, und drückt seine Hoffnung aus, dass dieses Treffen der Beginn einer Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und Russland sein wird; podkreśla, że nadchodzący szczyt będzie pierwszym szczytem UE-Rosja, w którym uczestniczyć będzie nowo wybrany prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, i wyraża nadzieję, że spotkanie to doprowadzi do poprawy stosunków między UE a Rosją;
betont, dass das bevorstehende Gipfeltreffen das erste Gipfeltreffen EU/Russland sein wird, an dem Russlands neu gewählter Präsident Dimitri Medwedew teilnehmen wird, und bekundet seine Hoffnung, dass dieses Treffen der Beginn einer Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und Russland sein wird; podkreśla, że nadchodzący szczyt będzie pierwszym szczytem UE-Rosja, w którym uczestniczyć będzie nowo wybrany prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, i wyraził nadzieję, że spotkanie to doprowadzi do poprawy stosunków między UE a Rosją;
14. begrüßt die auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den russischen Präsidenten Dimitri Medwedew zurückgehende Meseberg-Initiative zur Beilegung des Transnistrien-Konflikts und vertritt die Auffassung, dass ein Sicherheitsforum auf Ebene der Außenminister zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts gemeinsam mit den Partnern des Landes beitragen könnte; 14. z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa inicjatywę z Meseberga w sprawie rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego i wyraża przekonanie że forum bezpieczeństwa na szczeblu ministrów spraw zagranicznych przy współpracy z partnerami może przyczynić się do wypracowania trwałego rozwiązania konfliktu;
11. begrüßt die Unterzeichnung des neuen START-Vertrags am 8. April 2010 in Prag durch US-Präsident Barack Obama und den russischen Präsidenten Dimitri Medwedjew und sieht seiner Ratifizierung durch beide Parteien entgegen; 11. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez prezydenta USA Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa nowego traktatu START w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Pradze, a także oczekuje jego ratyfikacji przez obie strony;
5. ist der Auffassung, dass die Missachtung der rechtsstaatlichen Prinzipien im Zusammenhang mit dem zweiten Schuldspruch seit 2005 gegen Michail Chodorkowski und Platon Lebedew der Rechtsstaatlichkeit einen schweren Schlag versetzt und die Erklärungen und die Modernisierungsagenda des russischen Präsidenten, Dimitri Medwedew, hinfällig macht; 5. uważa, że przez zlekceważenie zasad praworządności drugi wyrok skazujący na Michaile Chodorkowskim i Płatonie Lebiediewie od 2005 r. poważnie podważa rządy prawa i zupełnie pozbawia sensu oświadczenia oraz plany modernizacji głoszone przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa;
Dimitri Bondarenko wurde für seine Beteiligung an den Massenunruhen vom 19. Dezember 2010 von einem Minsker Gericht zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Dzmitrij Bandarenka został skazany przez miński sąd na 2 lata kolonii karnej za udział w masowych zamieszkach 19 grudnia 2010 r.
Dimitri Bondarenko befindet sich gegenwärtig in einem Gefängniskrankenhaus, doch sein Gesundheitszustand hat sich nicht verbessert. Obecnie Dzmitrij Bandarenka przebywa w przywięziennym szpitalu, ale jego stan zdrowia nie uległ poprawie.
fordert die Vereinten Nationen, den Europarat und die Mitgliedstaaten auf, eine internationale Kommission einzusetzen, die das Verschwinden von Juri Sacharenko, Viktor Gontscher, Anatoli Krasowski und Dimitri Sawadski untersuchen soll; wzywa ONZ, Radę Europy i państwa członkowskie UE do utworzenia międzynarodowej komisji dla zbadania sprawy zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolia Krasowskiego, Dymitra Zawadskiego;
fordert die Vereinten Nationen, den Europarat und die Mitgliedstaaten auf, eine internationale Kommission einzusetzen, die das Verschwinden von Juri Sacharenko, Viktor Gontscher, Anatoli Krasowski und Dimitri Sawadski untersuchen soll; wzywa ONZ, Radę Europy i Państwa Członkowskie do utworzenia międzynarodowej komisji dla zbadania sprawy zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolia Krasowskiego, Dymitra Zawadskiego;
betont, dass das bevorstehende Gipfeltreffen das erste Gipfeltreffen EU-Russland sein wird, an dem Russlands neu gewählter Präsident Dimitri Medwedew teilnehmen wird, und drückt seine Hoffnung aus, dass dieses Treffen der Beginn einer Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und Russland sein wird; podkreśla, że nadchodzący szczyt będzie pierwszym szczytem UE-Rosja, w którym uczestniczyć będzie nowo wybrany prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, i wyraża nadzieję, że spotkanie to doprowadzi do poprawy stosunków między UE a Rosją;
in der Erwägung, dass zwischen Juli und Oktober 2008 mehrere Anschläge gegen Menschenrechtsaktivisten verübt wurden, unter anderem gegen den inguschetischen Oppositionsführer Ahmed Kotiew, den Menschenrechtsaktivisten Zurab Tsechoev aus Inguschetien, den Menschenrechtsaktivisten Dimitri Krajuchin aus der Stadt Orel und den Menschenrechtsaktivisten Stanislav Dmitrievsky aus Nischni Nowgorod, mając na uwadze, że w okresie od lipca do października 2008 r. odnotowano szereg zamachów na życie obrońców praw człowieka, w tym lidera inguskiej opozycji Ahmeda Kotiewa, obrońcy praw człowieka Zuraba Cekojewa z Inguszetii, działacza na rzecz praw człowieka Dmitrija Krajuchina z miasta Orel oraz działacza na rzecz praw człowieka Stanisława Dmitriewskiego z Niżnego Nowogrodu,
betont, dass das bevorstehende Gipfeltreffen das erste Gipfeltreffen EU-Russland sein wird, an dem Russlands neu gewählter Präsident Dimitri Medwedew teilnehmen wird, und drückt seine Hoffnung aus, dass dieses Treffen der Beginn einer Verbesserung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland sein wird; podkreśla, że nadchodzący szczyt będzie pierwszym szczytem UE-Rosja, w którym uczestniczyć będzie nowo wybrany prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, i wyraża nadzieję, że spotkanie to doprowadzi do poprawy stosunków między UE a Rosją;
13. begrüßt die Unterzeichnung des neuen START-Vertrags am 8. April 2010 in Prag durch US-Präsident Barack Obama und den russischen Präsidenten Dimitri Medwedjew und hofft, dass beide Parteien ihm rasch ratifizieren; 13. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez prezydenta USA Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa nowego traktatu START w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Pradze, a także oczekuje jego ratyfikacji przez obie strony;
begrüßt die Unterzeichnung des neuen START-Vertrags am 8. April 2010 in Prag durch US-Präsident Barack Obama und den russischen Präsidenten Dimitri Medwedjew und hofft, dass beide Parteien ihm rasch ratifizieren; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie przez prezydenta USA Baracka Obamę i prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa nowego traktatu START w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Pradze, a także oczekuje jego ratyfikacji przez obie strony;