Gesuchter Begriff Der Zirkus hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Der Zirkus Cyrk (rozrywka)

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für zirkus

Zirkus {m} cyrk {m}
Zirkus (n) [company that travels] {m} cyrk (n) {m} [company that travels]
Zirkus (n) [A noisy disturbance and/or commotion] {m} zamieszanie (n) {n} [A noisy disturbance and/or commotion]
Zirkus {m} Cyrk (rozrywka)
DE Phrasen mit der zirkus PL Übersetzungen
Zirkus/Ausstellung Cyrku/wystawy
Zirkus/Ausstellung Cyrk/Wystawa
Zirkus/Ausstellung Cyrk/wystawa
„Zirkusbetreiber“: der Eigentümer des Zirkus, sein Bevollmächtigter oder eine andere für den Zirkus hauptverantwortliche Person; „przedsiębiorcacyrkkowy” oznacza właściciela cyrku, jego przedstawiciela lub inną osobę, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za cyrk;
alle Tiere im Zirkus von aktuellen Pässen begleitet sind; wszystkim zwierzętom występującymcyrkyrku towarzyszą należycie uaktualnione paszporty;
Name des Zirkus oder der Dressurnummer Nazwa cyrku lub grupy zwierząt tresowanych
Eigentümer des Zirkus oder der Dressurnummer Właściciecyrkrku lub grupy zwierząt tresowanych
Anschrift des Eigentümers des Zirkus oder der Dressurnummer Adres właścicielcyrkrku lub grupy zwierząt tresowanych
Name und Anschrift des Betreibers des Zirkus oder der Dressurnummer Nazwisko i adres podmiotu prowadzącegocyrkk lub grupę zwierząt tresowanych
Im ZIRKUS bzw. der DRESSURNUMMER seit DATA PRZYBYCIA DO CYRKU lub GRUPY
Den ZIRKUS bzw. die DRESSURNUMMER VERLASSEN am DATA OPUSZCZENIA CYRKU lub GRUPY
Ausfüllen, wenn die Tiere nicht Eigentum des Zirkus sind. Wypełnić w przypadku, gdcyrkrk nie jest właścicielem zwierząt.
Name des Zirkus bzw. der Dressurnummer: Nazwa cyrku lub grupy zwierząt tresowanych:
INDIVIDUELLER PASS FÜR ZIRKUS- UND DRESSURTIERE INDYWIDUALNY PASZPORT ZWIERZĄT WYSTĘPUJĄCYCHCYRKYRKU lub GRUPIE ZWIERZĄT TRESOWANYCH
Heimtiere Quarantäne Zirkus/Ausstellung Andere Zwierzęta towarzyszące KwarantannCyrkrk/Wystawa Inne
Spezialfahrzeuge, die Ausrüstungen des Zirkus- oder Schaustellergewerbes transportieren; specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażeniacyrkków i wesołych miasteczek;
UNTERHALTUNG (einschließlich Theater, Musikkapellen und Zirkus) (CPC 9619) USŁUGI ROZRYWKOWE (w tym przedstawienia teatralne, usługcyrkrkowe i występy zespołów muzycznych) (CPC 9619)
(einschließlich Theater, Musikkapellen und Zirkus) (w tym przedstawienia teatralne, usługicyrkkowe i występy zespołów muzycznych)
A. Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken) A. Usługi rozrywkowe (obejmujące m.in. teatr, koncerty na żywcyrkyrk i dyskoteki)
3. "Zirkusbetreiber": der Eigentümer des Zirkus, sein Bevollmächtigter oder eine andere für den Zirkus hauptverantwortliche Person; 3) "przedsiębiorcacyrkkowy" oznacza właściciela cyrku, jego przedstawiciela lub inną osobę, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za cyrk;
Zirkus: ein Teil der Kultur Europas Cyrk, część składowa kultury
Neue Herausforderungen für den Zirkus als Teil der Kultur Europas Nowe wyzwania stojące przedcyrkkiem stanowiącym część składową kultury europejskiej
Neue Herausforderungen für den Zirkus als Teil der Kultur Europas Nowe wyzwania stojące przedcyrkkiem, stanowiącym część kultury europejskiej
Zirkus: ein Teil der Kultur Europas (Aussprache) Cyrk, część składowa kultury (debata)
Den Zirkus als Teil der Kultur Europas anerkennen (Bruksela) tel.: (32-2) 28 31056
Den Zirkus als Teil der Kultur Europas anerkennen Sztuka cyrkowa częścią kultury europejskiej
Zirkus: ein Teil der Kultur Europas (Abstimmung) Cyrk, część składowa kultury (głosowanie)
id) Spezialfahrzeuge, die Ausrüstungen des Zirkus- oder Schaustellergewerbes transportieren; id) pojazdami specjalnymi używanymi do przewozu wyposażenia brancyrkyrkowej lub wystawowej;