Gesuchter Begriff Der Vatikan bezeichnet Zustand des Papstes als hoffnungslos hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für vatikan

Vatikan (a) [Kurzform] {m} Watykan (a) {m} [Kurzform]
Vatikan (a) [Kurzform] {m} Państwo Watykańskie (a) {n} [Kurzform]
Vatikan (a) [päpstlich] {m} Watykan (a) {m} [päpstlich]
Vatikan (proper) [State of the Vatican City] {m} Watykan (proper) {m} [State of the Vatican City]
Vatikan (proper adj) [state] {m} Watykan (proper adj) {m} [state]

DE PL Übersetzungen für zustand

Zustand (n) [Zeitpunkt] {m} stan (n) {m} [Zeitpunkt]
Zustand {m} stan {m}
Zustand (n v) [a condition] {m} stan (n v) {m} [a condition]
Zustand (n v) [state of an object] {m} stan (n v) {m} [state of an object]
Zustand (n) [one's status with regard to circumstances] {m} sytuacja (n) {f} [one's status with regard to circumstances]
Zustand {m} Stan kwantowy

DE PL Übersetzungen für des

DE PL Übersetzungen für als

als (n) za (n)
als (n) [Attribut] za (n) [Attribut]
als (n) [''die Zeitfolge betreffend''] gdy (n) [''die Zeitfolge betreffend''] (Kj.)
als gdy (Kj.)
als (n) od (n) (Prp.)
als (n) aniżeli (n)
als (n) niźli (n)
als (n) niż (n)
als (n) niżeli (n)
als niż

DE PL Übersetzungen für hoffnungslos

DE Phrasen mit der vatikan bezeichnet zustand des papstes als hoffnungslos PL Übersetzungen
In diesem Zusammenhang bezeichnet der Aus-Zustand den Zustand, in den der Computer durch den Befehl zum Herunterfahren übergeht. W tym kontekście stan wyłączenia jest stanem zainicjowanym poprzez komendę wyłączenia komputera.
In diesem Zusammenhang bezeichnet der Aus-Zustand den Zustand, in den der Computer durch den Befehl zum Herunterfahren übergeht. W tym kontekście, tryb wyłączenia jest stanem zainicjowanym poprzez komendę wyłączenia komputera.
In diesem Zusammenhang bezeichnet der Aus-Zustand den Zustand, in den der Bildschirm durch den Befehl zum Abschalten übergeht. W tym kontekście stan wyłączenia jest stanem zainicjowanym poprzez komendę wyłączenia monitora.
„Aus-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber keine Funktion bereitstellt. Folgende Zustände gelten ebenfalls als Aus-Zustände: „tryb wyłączenia” oznacza stan, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana żadna funkcja; za tryb wyłączenia uważa się również:
Als Grundwerkstoff wird der Zustand des Ausgangsmaterials vor der spezifischen Umformung im Zuge der Herstellung bezeichnet. Materiał podstawowy oznacza materiał w stanie sprzed jakiejkolwiek transformacji związanej z procesem produkcyjnym.
Wird dieser Zustand manuell durch den Benutzer herbeigeführt, wird er häufig als manueller Aus-Zustand bezeichnet. Ist er auf ein automatisches oder voreingestelltes Signal zurückzuführen (z. B. eine Wartezeit oder Schaltuhr) wird er oft automatischer Aus-Zustand genannt. Jeżeli stan ten jest następstwem manualnej interwencji użytkownika, często określa się go jako „manualne wyłączenie”, natomiast jeżeli wynika on z automatycznego lub zaprogramowanego impulsu (np. opóźnienia czasowego lub zegara) określa się go jako „automatyczne wyłączenie”.
„Ein-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Fernsehgerät mit dem Netz verbunden ist und Ton und Bild bereitstellt; „tryb włączenia” oznacza stan, w którym telewizor jest podłączony do sieci zasilania elektrycznego i wytwarza dźwięk i obraz;
„Heim-Zustand“ bezeichnet die vom Hersteller für den normalen Betrieb zu Hause empfohlene Einstellung des Fernsehgeräts; „tryb domowy” oznacza ustawienia telewizora zalecane przez producenta do normalnego użytku domowego;
„Aus-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber keinerlei Funktion bereitstellt. Folgende Zustände gelten ebenfalls als Aus-Zustände: „tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana żadna funkcja; za tryb wyłączenia uważa się również:
„Spitzenluminanzverhältnis“ bezeichnet das Verhältnis zwischen der Spitzenluminanz im Heim-Zustand bzw. im Ein-Zustand nach Herstellereinstellung und der Spitzenluminanz bei maximaler Helligkeitseinstellung des Fernsehgeräts im Ein-Zustand; „współczynnik maksymalnej luminancji” oznacza współczynnik maksymalnej luminancji w trybie domowym lub trybie włączenia odpowiednio do ustawień dostawcy, oraz najjaśniejszą szczytową luminancję w trybie włączenia;
„Aus-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem der Luftkonditionierer oder Komfortlüfter mit dem Netz verbunden ist, aber keine Funktion bereitstellt. „Tryb wyłączenia” oznacza stan, gdy klimatyzator lub wentylator przenośny są podłączone do sieci zasilania elektrycznego i nie wykonują żadnej funkcji.
„Leistungsaufnahme im Aus-Zustand“ (POFF) bezeichnet die Leistungsaufnahme des Geräts (kW) im Aus-Zustand; „Pobór mocy w trybie wyłączenia” (POFF) oznacza pobór mocy urządzenia [kW] znajdującego się w trybie wyłączenia.
„Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet „masa pojazdu gotowego do jazdy” oznacza
„tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand, zuzüglich der Masse der an einem bestimmten Fahrzeug angebrachten Sonderausrüstung; „rzeczywista masa pojazdu” oznacza masę pojazdu gotowego do jazdy wraz z masą wyposażenia dodatkowego zamontowanego w danym pojeździe;
Vatikan und Italien, między Watykanem a Włochami;
„Niedrigstverbrauchszustand“ bezeichnet den Zustand oder Modus des Computers, bei dem der Stromverbrauch am geringsten ist. „Stan najniższego poboru mocy” oznacza stan lub tryb pracy komputera o najniższym zapotrzebowaniu na energię.
„Leistungsaufnahme im Aus-Zustand“ (POFF) bezeichnet die Leistungsaufnahme eines Raumheizgerätes oder Kombiheizgerätes mit Wärmepumpe im Aus-Zustand in kW; „pobór mocy w trybie wyłączenia” (POFF) oznacza, wyrażany w kW, pobór mocy przez ogrzewacz pomieszczeń z pompą ciepła lub wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła, w trybie wyłączenia;
„Leistungsaufnahme des Thermostats im Aus-Zustand“ (PTO) bezeichnet die Leistungsaufnahme des Raumheizgerätes oder Kombiheizgerätes mit Wärmepumpe, wenn es sich im Thermostat-aus-Zustand befindet, in kW; „pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu” (PTO) oznacza, wyrażany w kW, pobór mocy przez ogrzewacz pomieszczeń z pompą ciepła lub wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła, w trybie wyłączonego termostatu;
Dieser Zustand wird gewöhnlich auch als „aktiv“, „in Gebrauch“ oder „Normalbetrieb“ bezeichnet. Tryb ten opisuje się również powszechnie używanymi wyrażeniami, takimi jak: »aktywny«, »w użyciu« i »normalny tryb pracy«.
Wird dieser Zustand manuell durch den Benutzer herbeigeführt, wird er häufig als manueller Aus-Zustand bezeichnet. Ist er auf ein automatisches oder voreingestelltes Signal zurückzuführen (z. B. eine Wartezeit oder Schaltuhr) wird er oft automatischer Aus-Zustand genannt. [16] Jeżeli stan ten jest następstwem ręcznej interwencji użytkownika, często określa się go jako »manualne wyłączenie«, natomiast jeżeli wynika on z automatycznego lub zaprogramowanego impulsu (np. opóźnienia czasowego lub zegara), określa się go jako »automatyczne wyłączenie« [16].