Gesuchter Begriff der Tod hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
der Tod (n) [Tarot] (n) śmierć (n) {f} [Tarot]

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)

DE PL Übersetzungen für tod

Tod (n) {m} śmierć (n) {f}
Tod (n) [Ende] {m} śmierć (n) {f} [Ende]
Tod {m} œmierć {f}
Tod (n v) [death] {m} koniec (n v) {m} [death]
Tod (n v) [death] {m} śmierć (n v) {f} [death]
Tod (n) [personification of death] {m} śmierć (n) {f} [personification of death]
Tod {m} zgon
Tod {m} Śmierć
DE Phrasen mit der tod PL Übersetzungen
Tod des Betriebsinhabers; śmierćć rolnika;
Tod Zgon
Tod Zgonu żywiciela rodziny
Tod przypadek śmiertelny
Tod Skutek śmiertelny
Tod (19) Zgon (19)
Tod (21) Zgon (21)
Tod (22) Zgon (22)
Bevorstehender Tod: Der moribunde Zustand oder Tod ist vor dem nächsten vorgesehenen Beobachtungszeitpunkt zu erwarten. Zagrażającśmierćerć: występuje w przypadku, gdy przewiduje się wystąpienie stanu agonalnego lub śmierć przed następnym zaplanowanym punktem czasowym obserwacji.
Tod von Equiden Śmierćć koniowatych
TOD Piłowate SAW
der Tod sofort eintritt oder śmierćć następuje natychmiast, lub
der Tod sofort eintritt oder śmierćć następuje natychmiast, lub
Tod des Begünstigten; śmierćć beneficjenta;
TOD-Test Test TOD
- durch Tod, - z chwilą śmierci,
ALTER UND TOD (RENTEN) STAROŚĆ ŚMIERĆERĆ (EMERYTURY I RENTY RODZINNE)
a) Tod des Betriebsinhabers, a) śmierćć rolnika;
Tod und Geschäftsauflösung Zgon i likwidacja
- bei Tod des Direktors. - w przypadku zgonu dyrektora.
Betrifft: Der Tod von Qamar David Przedmiot: Śmierćć Qamara Davida