Gesuchter Begriff Der Schwächste fliegt hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für der

der (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] który (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] który (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der sam {m}
der ten {m} (Pron.)
DE Phrasen mit der schwächste fliegt PL Übersetzungen
KLM betreibt Linienflüge im Passagier- und Frachtverkehr und fliegt eine Vielzahl von europäischen und außereuropäischen Zielen an. KLM samodzielnie obsługuje planowe loty przewożące pasażerów i ładunki, obsługując wiele europejskich i interkontynentalnych miejsc docelowych.
Außerdem fliegt sie regelmäßig Passagiere zu einer begrenzten Anzahl von Langstreckenzielen, insbesondere in Nordamerika. Prowadzi również regularne usługi pasażerskie do ograniczonej liczby miejsc docelowych rejsami dalekiego zasięgu, w szczególności do Ameryki Północnej.
Martinair fliegt mit großen Maschinen (B747, MD-11, B767) nur einige Mittelmeerzielorte an. Martinair wykorzystuje duże samoloty (B747, MD-11, B767) do jedynie kilku śródziemnomorskich miejsc docelowych.
derzeit aktiv fliegt; jest czynnym pilotem;
PROBIZ fliegt nicht in die Union. PROBIZ nie wykonuje lotów do Unii.
Falls er keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, muss er sich an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats wenden, in dem der Betreiber, für den er fliegt oder fliegen möchte, seinen Hauptgeschäftssitz hat, oder in dem das Luftfahrzeug, mit dem er fliegt oder fliegen möchte, eingetragen ist.“ Jeżeli pilot nie mieszka na terytorium państwa członkowskiego, składa wniosek do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności operatora, dla którego dany pilot wykonuje loty lub zamierza wykonywać loty, lub w którym zarejestrowany jest statek powietrzny, na którym wykonuje loty lub zamierza wykonywać loty.”;
PROBIZ Guinée fliegt nicht in die Union. PROBIZ Guinée nie wykonuje lotów do Unii.
Die Kommission stellt fest, dass Air France überwiegend Geschäftsreisende nach Pau fliegt, während Ryanair und Transavia hauptsächlich Privatreisende befördern. Komisja zauważa, że ruch Air France w porcie lotniczym w Pau jest zdominowany przez pasażerów biznesowych, a ruch linii lotniczych Ryanair i Transavia jest zasadniczo ruchem rekreacyjnym.
Die Passagierzahlen beziehen sich auf jede Flugstrecke, d. h. ein Passagier, der z. B. an einen Flughafen fliegt und von demselben Flughafen auch wieder abfliegt, zählt zweimal. Liczbę pasażerów należy obliczyć w odniesieniu do podróży w jedną stronę i dla poszczególnych tras; oznacza to, że pasażer lecący na przykład do danego portu lotniczego i z powrotem musi być policzony dwukrotnie.
So zählt ein Passagier, der z. B. zu einem Flughafen fliegt und von demselben Flughafen auch wieder abfliegt, zweimal; die Zählung bezieht sich auf Einzelstrecken. Oznacza to, że pasażer lecący na przykład do danego portu lotniczego i z powrotem zostałby policzony dwukrotnie; liczone są poszczególne trasy.
Zum Beispiel: Ein Passagier, der an einen Flughafen fliegt und von demselben Flughafen auch wieder abfliegt, zählt zweimal. Na przykład: pasażer lecący do danego portu lotniczego i z powrotem zostanie policzony dwukrotnie.
Eine russische Fluggesellschaft fliegt ferner dreimal pro Woche von Tromsø nach Murmansk in Russland. Dodatkowo rosyjska linia lotnicza lata trzy razy w tygodniu z Tromsø do Murmańska w Rosji.
Das Luftfahrtunternehmen braucht keinen Ausgleich bei Nichtbeförderung zu zahlen, wenn der Fluggast kostenlos oder zu einem Niedrigtarif fliegt, der weder direkt noch indirekt für die Allgemeinheit gilt. Przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład w przypadkach, gdy pasażer podróżuje nieodpłatnie lub po taryfach zniżkowych niedostępnych publicznie bezpośrednio lub pośrednio.
Migrantinnen stellten aufgrund einer "doppelten Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft und des Geschlechts" die schwächste Gruppe innerhalb der Einwanderer dar. Jego cele to między innymi ochrona oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz audiowizualnego dziedzictwa europejskiego.
Herr Guidoni, China fliegt zum Mond, die USA erforschen den Mars – muss sich Europa nun auf irdische Missionen beschränken? Chińczycy chcą lądować na Księżycu, Amerykanie biorą się za podbój Marsa, zostało dla Europejczyków?
In diesem Fall ist der Schutz nicht stärker als das schwächste Glied in der Kette der Schutzmaßnahmen. W tej sytuacji wartość środków ochronnych określa najsłabsze ogniwogniwo.
Die Endgeräte sind das schwächste Glied in einem Netz und sollten daher gut geschützt sein. Urządzenie końcowe jest najsłabszym ogniwem sieci i dlatego powinno być dobrze chronione.
- er benachteiligt das schwächste Glied in der Kette, den Migranten; – jest represyjne wobec najsłabszego ogniwa, a mianowicie imigrantów;
Es überrascht daher nicht, dass sich die illegale Einwanderung ihren Weg über das schwächste Glied sucht. Jak można się zatem spodziewać kanały imigracyjne znajdują się w najsłabszym punkcie.