Gesuchter Begriff Datenübertragungssystem hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit datenübertragungssystem PL Übersetzungen
In einem Mitgliedstaat ist einige Tage vor Ablauf der Frist ein technisches Problem beim zentralen Datenübertragungssystem aufgetreten. Na kilka dni przed wymienioną datą końcową w jednym z Państw Członkowskich pojawił się problem techniczny centralnego systemu komputerowego.
Wenn sie verfügbar sind, müssen die streckenseitigen Geräte (die Tag-Leser) Tags decodieren können, die mit einer Geschwindigkeit bis zu 30 km/h vorbeifahren, und die decodierten Informationen in ein stationäres Datenübertragungssystem einspeisen. W przypadku, gdy urządzenia przytorowe są zainstalowane, powinny one być w stanie odczytywać identyfikatory pojazdów przejeżdżających z prędkością do 30 km/h i udostępniać odczytane informacje naziemnemu systemowi transmisji danych.
Der Tag-Leser muss der Schnittstelle zum Datenübertragungssystem mindestens folgende Daten liefern: Czytnik identyfikatorów powinien przekazywać do interfejsu dowolnego systemu transmisji danych przynajmniej następujące informacje:
Ein Mitgliedstaat hat vor kurzem auf ein elektronisches Datenübertragungssystem umgestellt. W jednym z Państw Członkowskich procedura zgłaszania deklaracji została ostatnio skomputeryzowana.
Elektronisches Datenübertragungssystem Neuseelands für Ausfuhrbescheinigungen Nowozelandzki elektroniczny system przesyłu danych do celów wystawiania wywozowych świadectw zdrowia.
Elektronisches Datenübertragungssystem der EU für (Ausfuhr-)Bescheinigungen Unijny elektroniczny system przesyłu danych do celów wystawiania wywozowych świadectw zdrowia.
(2) In einem Mitgliedstaat ist einige Tage vor Ablauf der Frist ein technisches Problem beim zentralen Datenübertragungssystem aufgetreten. Die Erzeuger haben keinen Zugang mehr zu dem System und können daher ihre Erklärungen nicht mehr vor dem Stichtag eingeben. (2) Na kilka dni przed wymienioną datą końcową w jednym z Państw Członkowskich pojawił się problem techniczny centralnego systemu komputerowego. Producenci w tym kraju nie mają już dostępu do tego systemu i dlatego nie mogą złożyć swoich deklaracji we wskazanym terminie.
(2) Ein Mitgliedstaat hat vor kurzem auf ein elektronisches Datenübertragungssystem umgestellt. Der Großteil der Erzeuger muss die Meldungen bei örtlichen Beratungsstellen für Landwirte erstellen. Da diese Stellen sich gleichzeitig um die Erstellung elektronischer Dateien für die Erklärungen, die Aktualisierung der Flächenmeldungen und die erstmalige Anwendung der Betriebsprämienregelung kümmern müssen, ist es nicht möglich, die Erklärungen aller Erzeuger vor dem Zieldatum zu bearbeiten. (2) W jednym z Państw Członkowskich procedura zgłaszania deklaracji została ostatnio skomputeryzowana. Większość producentów musi sporządzać deklaracje w lokalnych ośrodkach pomocy dla rolników. Ponieważ ośrodki te zajmują się jednocześnie zakładaniem elektronicznej dokumentacji dla każdej deklaracji, uaktualnianiem deklaracji dotyczących powierzchni gruntów i systemem płatności jednolitych stosowanych w pierwszym roku, rozpatrzenie dokumentacji wszystkich producentów przed wyznaczonym terminem jest niemożliwe.