Gesuchter Begriff Danziger Heisternest - ''(Bór - obecnie część '''Jastarni''')'' hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für heisternest

DE Phrasen mit danziger heisternest - ''(bór - obecnie część '''jastarni''')'' PL Übersetzungen
Artikel XIX der Danziger Konvention regelt den Austritt einer Vertragspartei aus der Konvention. Artykuł XIX Konwencji Gdańskiej przewiduje możliwość wypowiedzenia konwencji przez Umawiającą się Stronę.
Die Gemeinschaft sollte daher aus der Danziger Konvention austreten — W świetle powyższego Wspólnota powinna wypowiedzieć Konwencję Gdańską,
RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — PARTEA 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1“ RÉSZ — PARTI 1 — DEEL 1 — CZĘŚĆ 1 — PARTE 1 — PARTEA 1 — ČASŤ 1 — DEL 1 — OSA 1 — DEL 1”.
RÉSZ — PARTI 2 — DEEL 2 — CZĘŚĆ 2 — PARTE 2 — PARTEA 2 — ČASŤ 2 — DEL 2 — OSA 2 — DEL 2“ RÉSZ — PARTI 2 — DEEL 2 — CZĘŚĆ 2 — PARTE 2 — PARTEA 2 — ČASŤ 2 — DEL 2 — OSA 2 — DEL 2”.
RÉSZ — PARTI 3 — DEEL 3 — CZĘŚĆ 3 — PARTE 3 — PARTEA 3 — ČASŤ 3 — DEL 3 — OSA 3 — DEL 3“ RÉSZ — PARTI 3 — DEEL 3 — CZĘŚĆ 3 — PARTE 3 — PARTEA 3 — ČASŤ 3 — DEL 3 — OSA 3 — DEL 3”.
Im Schreiben vom 12. September 2006 (Eingangsvermerk 13. September 2006, legte Polen weitere Informationen zum Umstrukturierungsverfahren der Danziger Werft vor, insbesondere Informationen über den Abschluss des Kapitalverteilungsverfahrens der Danziger Werft und der Grupa Stocznia Gdynia. W piśmie z dnia 12 września 2006 r., zarejestrowanym 13 września 2006 r., Polska przekazała dalsze informacje dotyczące procesu restrukturyzacji Stoczni Gdańsk, w szczególności informację o rozdzieleniu kapitału Stoczni Gdańsk i Grupy Stoczni Gdynia.
Am 8. Mai 2009 legte Polen den geänderten Umstrukturierungsplan für die Danziger Werft vor. W dniu 8 maja 2009 r. Polska przedłożyła zmieniony plan restrukturyzacji Stoczni Gdańsk.
Operative Tätigkeit der Danziger Werft Działalność operacyjna Stoczni Gdańsk
Die polnischen Behörden erklärten bei diesem Treffen, dass sie beabsichtigen, die Danziger Werft zu privatisieren. Władze polskie ogłosiły na tym spotkaniu, że zamierzają sprywatyzować Stocznię Gdańsk.
Ab Januar 2008 hielt ISD Polska 79 % der Aktien an der Danziger Werft. Od stycznia 2008 r. ISD Polska posiadało 79 % akcji Stoczni Gdańsk.
Anschließend wurden die Aktien der Danziger Werft von ISD Polska auf ISD Stocznia übertragen, die damit zum formellen Eigentümer der Danziger Werft wurde. Następnie akcje Stoczni Gdansk zostały przeniesione z ISD Polska do ISD Stocznia, która to spółka stała się formalnym właścicielem Stoczni Gdansk.
Staatliche Beihilfe zugunsten der Danziger Werft Pomoc państwa udzielona Stoczni Gdańsk
Die Danziger Werft ist folglich ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Randnummer 11 der Leitlinien. Stocznia Gdańsk jest zatem przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 11 wytycznych.
Darüber hinaus diente die der Danziger Werft ab 2002 gewährte staatliche Beihilfe der Unterstützung eines Umstrukturierungsprozesses. Ponadto pomoc państwa udzielona Stoczni Gdańsk od 2002 r. służyła wsparciu jednego procesu restrukturyzacji.
(24) FSO planuje zmniejszenie o [20-40] [3] % istniejących mocy produkcyjnych, wykorzystywanych obecnie tylko częściowo […]. (24) FSO planuje zmniejszenie o [20-40] [3] % istniejących mocy produkcyjnych, wykorzystywanych obecnie tylko częściowo […].
(188) Ponadto Komisja ma wątpliwości, czy część zgłoszonych kosztów restrukturyzacji [31] kwalifikuje się jako rzeczywiście związane z restrukturyzacją. (188) Ponadto Komisja ma wątpliwości, czy część zgłoszonych kosztów restrukturyzacji [31] kwalifikuje się jako rzeczywiście związane z restrukturyzacją.
[31] Zgłoszenie, część f), str. 15 i następne; pismo Polski z dnia 3 września 2004 r., str. 12. [31] Zgłoszenie, część f), str. 15 i następne; pismo Polski z dnia 3 września 2004 r., str. 12.
11. Obecnie TB posiada cztery spółki zależne: 11. Obecnie TB posiada cztery spółki zależne:
Der Dienstag im Plenum: Portugals Staatspräsident, EU-Haushalt 2008, Danziger Werft Plenarny wtorek: Prezydent Portugalii, Stocznia Gdańska, budżet 2008
Danziger Werftarbeiter demonstrieren in Brüssel Stoczniowcy boją się utraty pracy
von Gerold Ewald (Danziger Exilregierung) (Nr. 1124/2007); Gerold Ewald (Danziger Exilregierung) (nr 1124/2007);
Betrifft: Umstrukturierung der Danziger Werft Dotyczy: restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej
Betrifft: Danziger Werft Dotyczy: Stoczni Gdańskiej
Betrifft: Danziger Werft Przedmiot: Stocznia Gdańsk S.A.