Gesuchter Begriff Danny Elfman hat 2 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
Danny Elfman Danny Elfman
DE Phrasen mit danny elfman PL Übersetzungen
Danny | | | (del.) | Danny | | | (del.) |
Danny Doherty Danny Doherty
Weitere Informationen: Danny de Paepe (Brüssel) Tel.: (32-2) 28 42531 e-mail: libe-press@europarl.eu.int Więcej informacji: Paula Fernández Hervás (Strasburg) tel.(33-3) 881 74768 (Bruksela) tel.(32-2) 28 42535 e-mail : econ-press@europarl.eu.int
Weitere Informationen: Danny de Paepe (Brüssel) Tel.: (32-2) 28 42531 e-mail: libe-press@europarl.eu.int Stąd apel o "wzmocnienie niezależności i profesjonalizmu wymiaru sprawiedliwości".
Weitere Informationen: Danny de Paepe (Brüssel) Tel.: (32-2) 28 42531 e-mail: libe-press@europarl.eu.int Aby uzyskać więcej informacji: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm
Weitere Informationen: Danny de Paepe (Straßburg) Tel.: (33-3) 881 73605 (Brüssel) Tel.: (32-2) 28 42531 e-mail: libe-press@europarl.eu.int Informacje dla prasy: Joëlle Fiss (Strasburg) Tel.(33-3) 881 73656 (Bruksela) Tel.(32-2) 28 41075 e-mail : foreign-press@europarl.eu.int
Weitere Informationen: Danny de Paepe (Straßburg) Tel.: (33-3) 881 73605 (Brüssel) Tel.: (32-2) 28 42531 e-mail: libe-press@europarl.eu.int Informacje dla prasy: Paula Fernández Hervás (Strasburg) Tel.(33-3) 881 74768 (Bruksela) Tel.(32-2) 28 42535 e-mail : econ-press@europarl.eu.int & Elina Viilup (Strasburg) Tel.(33-3) 881 74794 (Bruksela) Tel.(32-2) 28 31250 e-mail : econ-press@europarl.eu.int
Weitere Informationen: Danny de Paepe (Straßburg) Tel.: (33-3) 881 73605 (Brüssel) Tel.: (32-2) 28 42531 e-mail: libe-press@europarl.eu.int Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję na temat Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES).
PL Polnisch DE Deutsch
Danny Elfman Danny Elfman