Gesuchter Begriff Czarna Białostocka hat 2 Ergebnisse
DE Phrasen mit czarna białostocka PL Übersetzungen
Kuźnica Białostocka — Podlaskie — Straße Grenzstelle Kuźnica Białostocka – Podlaskie – samochodowe przejście graniczne
der Technischen Universität Białystok, Fakultät für Architektur in Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury) — Berufsbezeichnung des Architekten: magister inżynier architekt (von 1975 bis 1989 Institut für Architektur — Instytut Architektury) Politechnika Białostocka, Wydział Architektury w Białymstoku; tytuł zawodowy architekta: magister inżynier architekt (od 1975 r. do 1989 r. — Instytut Architektury),
Kuźnica Białostocka — Podlaskie — Straßengrenzstelle Kuźnica Białostocka – Podlaskie – drogowe przejście graniczne
in der Woiwodschaft Podlachien: der Landkreis Sejneński; im Landkreis Augustowski die Gemeinden Płaska, Lipsk und Sztabin; der Landkreis Sokólski; im Landkreis Białostocki die GemeindCzarna Białostockaocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo und Gródek und die Landkreise Hajnowski, Bielski und Siemiatycki; w województwie podlaskim: powiat sejneński; w powiecie augustowskim gminy Płaska, Lipsk i Sztabin; powiat sokólski; w powiecie białostockim gmiCzarna Białostockaocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo i Gródek; oraz powiaty hajnowski, bielski i siemiatycki;
in der Woiwodschaft Podlachien: der Landkreis Sejneński; im Landkreis Augustowski die Gemeinden Płaska, Lipsk und Sztabin; der Landkreis Sokólski; im Landkreis Białostocki die GemeindCzarna Białostockaocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo und Gródek und die Landkreise Hajnowski, Bielski und Siemiatycki; w województwie podlaskim: powiat sejneński; w powiecie augustowskim gminy Płaska, Lipsk i Sztabin; powiat sokólski; w powiecie białostockim gmiCzarna Białostockaocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo i Gródek; oraz powiaty hajnowski, bielski i siemiatycki,
die Gemeinden Czarna Białostockaa, Gródek, Supraśl, Wasilków und Michałowo im Bezirk Białostocki; gminy Czarna Białostockaa, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim,
die Gemeinden Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka und Szudziałowo im Bezirk Sokólski. gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo powiecie sokólskim.
im powiat sokólski die gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór und Sidra; gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra w powiecie sokólskim,
im powiat białostocki die gminyCzarna Białostockaka, Supraśl und Wasilków. gminy Czarna Białostockaa, Supraśl i Wasilków w powiecie białostockim.
im powiat białostocki die gminyCzarna Białostockaka, Gródek, Supraśl, Wasilków und Michałowo; gminy Czarna Białostockaa, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim,
im powiat sokólski die gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka und Szudziałowo. gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim.
im powiat sokólski die gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór und Sidra, gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra w powiecie sokólskim,
im powiat białostocki die gminyCzarna Białostockaka, Supraśl und Wasilków, gminy Czarna Białostockaa, Supraśl i Wasilków w powiecie białostockim,
im powiat białostocki die gminyCzarna Białostockaka, Supraśl, Wasilków und ein Teil von Zabłudów (der nordöstliche Teil der gmina, abgegrenzt durch die durch die Straße Nr. 19 geschaffene und die Straße Nr. 685 verlängerte Linie), gminy Czarna Białostockaa, Supraśl, Wasilków i część gminy Zabłudów (północno-wschodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,
im powiat białostocki die gminyCzarna Białostockaka, Supraśl, Wasilków und ein Teil von Zabłudów (der nordöstliche Teil der gmina, abgegrenzt durch die durch die Straße Nr. 19 geschaffene und die Straße Nr. 685 verlängerte Linie), gminy Czarna Białostockaa, Supraśl, Wasilków i część gminy Zabłudów (północno-wschodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,
im powiat białostocki die gminyCzarna Białostockaka, Supraśl, Wasilków und ein Teil von Zabłudów (der nordöstliche Teil der gmina, abgegrenzt durch die durch die Straße Nr. 19 gebildete und die Straße Nr. 685 verlängerte Linie), gminy Czarna Białostockaa, Supraśl, Wasilków i część gminy Zabłudów (północno-wschodnia część gminy ograniczona drogą nr 19 i – na jej przedłużeniu – drogą nr 685) w powiecie białostockim,
2005PL16CPE014 | Wasser- und Abwasserwirtschaft am Fluss Czarna Staszowska | 20663000 | 16427085 | 1.1.2006 | 31.12.2010 | 19.12.2005 | 2005PL16CPE014 | Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej | 20663000 | 16427085 | 1.1.2006 | 31.12.2010 | 19.12.2005 |
Am 23. April 2010 beantragte die polnische Regierung die Erweiterung des TEN-V-Netzes um neue Straßen, darunter die Schnellstraße S-19 zwischen dem polnisch-belarussischen Grenzübergang in Kuźnica Białostocka und dem polnisch-slowakischen Grenzübergang in Barwinek. 23 kwietnia 2010 r. polski rząd złożył wniosek w sprawie rozszerzenia sieci TEN‑T o nowe drogi, w tym o drogę ekspresową S‑19 pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, a przejściem granicznym ze Słowacją w Barwinku.
– der Technischen Universität Białystok, Fakultät für Architektur in Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury) - Berufsbezeichnung des Architekten: magister inżynier architekt (von 1975 bis 1989 Institut für Architektur – Instytut Architektury) – Politechnika Białostocka, Wydział Architektury w Białymstoku; tytuł zawodowy architekta: magister inżynier architekt (od 1975 r. do 1989 r. – Instytut Architektury),

PL DE Übersetzungen für czarna

czarna (n adj) [heraldic colour] (n adj) Schwarz (n adj) {n} [heraldic colour]