Gesuchter Begriff Chicagoer Schule hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für schule

Schule (n) {f} szkoła (n)
Schule {f} szkola {f}
Schule {f} uczelnia {f}
Schule (n v) [a department/institute at a college or university] {f} szkoła (n v) [a department/institute at a college or university]
Schule (n v) [a particular doctrine] {f} szkoła (n v) [a particular doctrine]
Schule {f} Szkoła (oświata)
DE Phrasen mit chicagoer schule PL Übersetzungen
Art der Schule (6) Rodzaj szkoły (6)
allgemein bildende Schule ogólne
Schule, Hochschule, Universität Szkoła, uniwersytet lub placówka szkolnictwa wyższego
„geltende Sicherheitsnormen“ im Chicagoer Übereinkommen und dessen Anhängen sowie gegebenenfalls im einschlägigen Gemeinschaftsrecht enthaltene internationale Sicherheitsnormen. „odpowiednie normy bezpieczeństwa” oznaczają międzynarodowe normy bezpieczeństwa zawarte w Konwencji z Chicago i jej załącznikach oraz, w przypadkach, w których ma to zastosowanie, normy bezpieczeństwa zawarte we właściwych przepisach prawa wspólnotowego.
Name der Schule Nazwa szkoły
Flüge, die ausschließlich nach Sichtflugregeln im Sinne des Anhangs 2 des Chicagoer Abkommens durchgeführt werden; wszelkich lotów wykonywanych wyłącznie na mocy przepisów dotyczących lotów z widocznością, określonych w załączniku 2 do konwencji z Chicago;
Außerdem konnten die Dokumente, die laut Chicagoer Abkommen an Bord mitzuführen sind, nicht vorgelegt werden. Ponadto nie okazano poświadczonych dokumentów, których posiadanie na pokładzie jest wymagane zgodnie z konwencją chicagowską.
Flüge, die ausschließlich nach Sichtflugregeln im Sinne des Anhangs 2 des Chicagoer Abkommens durchgeführt werden; wszelkich lotów wykonywanych wyłącznie na mocy przepisów dotyczących lotów z widocznością, określonych w załączniku 2 do konwencji z Chicago;
Schule Szkoła
ISCED-Bereich 3 berufsvorbereitende/berufsbildende Schule, -Bereich 3 berufsvorbereitende/berufsbildende Schule und betriebliche Bildung, -Bereich 4 berufsvorbereitende/berufsbildende Schule, -Bereich 4 berufsvorbereitende/berufsbildende Schule und betriebliche Bildung ISCED poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy oparty na komponencie teoretycznym, - poziom 3 ogólnozawodowy i zawodowy obejmujący komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu , - poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy oparty na komponencie teoretycznym, poziom 4 ogólnozawodowy i zawodowy obejmujący komponenty teoretycznej i praktycznej nauki zawodu
Schule/Bildungseinrichtung szkoła/placówka edukacyjna
Amoklauf in deutscher Schule Przed wiosennym Szczytem UE
Die Rolle der Schule Rola szkoły
d) Flüge, die ausschließlich nach Sichtflugregeln im Sinne des Anhangs 2 des Chicagoer Abkommens durchgeführt werden; d) wszelkich lotów wykonywanych wyłącznie na mocy przepisów dotyczących lotów z widocznością, określonych w załączniku 2 do konwencji z Chicago;
"geltende Sicherheitsnormen" im Chicagoer Übereinkommen und dessen Anhängen sowie gegebenenfalls im einschlägigen Gemeinschaftsrecht enthaltene internationale Sicherheitsnormen. "odpowiednie normy bezpieczeństwa" oznacza międzynarodowe normy bezpieczeństwa zawarte w Konwencji z Chicago i jej załącznikach oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, normy bezpieczeństwa zawarte we właściwych przepisach prawa wspólnotowego.
Allgemeinbildende weiterführende Schule Średnia szkoła ogólnokształcąca
COMENIUS Schülermobilität entsendende Schule Szkoła wysyłająca (Indywidualne Wyjazdy Uczniów COMENIUSA)
Berufliche oder technische Schule Średnia szkoła zawodowa