Gesuchter Begriff Chermignon VS hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Chermignon VS Chermignon
DE Phrasen mit chermignon vs PL Übersetzungen
Deutschland: VS = Verschlusssache. Niemcy: VS = Verschlusssache.
Deutschland: VS = Verschlusssache. Niemcy: VS = Verschlusssache.
Art der Spende (z. B. Einfach- vs. Mehrfachgewebespende, autolog vs. allogen; Lebendspende vs. Totenspende) rodzaj oddania (np. jedna tkanka/wiele tkanek; autologiczne/alogeniczne; dawca żywy/dawca nieżywy).
normale vs. kurzfristige Prozesse Stacja
Analog- vs. Digitaleingang Interfejs analogowy a cyfrowy
LLNA vs. GP LLNA w porównaniu z badaniami na świnkach morskich
LLNA vs. Test am Menschen LLNA w porównaniu z badaniami na ludziach
Weitergabe von EU-VS Wymiana EUCI
dem Geheimhaltungsgrad der EU-VS; klauzulę tajności EUCI;
Erstellung von EU-VS Wytwarzanie EUCI
V. BEFÖRDERUNG VON EU-VS V. PRZEMIESZCZANIE EUCI
VERNICHTUNG VON EU-VS NISZCZENIE EUCI
VS-Einstufungsliste (SCG) Przewodnik nadawania klauzul (PNK)
Security Classification Guide (VS-Einstufungsliste) Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
Security Classification Guide (VS-Einstufungsliste) Procedura bezpiecznej eksploatacji systemu
Modellierungsansatz (attributiver vs. konsequenzieller Ansatz) Podejście do modelowania (atrybucyjne w porównaniu z wynikowym)
Vergleich PEF vs ISO 14044: Porównanie śladu środowiskowego produktu z ISO 14044:
„Vesikuläre Stomatitis (VS) „Pęcherzykowate zapalenie jamy ustnej
VS — VERTRAULICH | VS — VERTRAULICH |
„Bearbeitung“ von EU-VS alle möglichen Handlungen, denen EU-VS während ihres gesamten Lebenszyklus unterliegen können. Pojęcie to obejmuje tworzenie, rejestrowanie, przetwarzanie i przenoszenie EUCI, obniżanie lub znoszenie ich klauzul tajności oraz niszczenie.
Möglicher Zugang zu EU-VS Potencjalny dostęp do EUCI
die EU-VS-Registratur von Generaldirektionen oder Dienststellen, die über keine lokale EU-VS-Registratur verfügen; kancelarii tajnej UE na potrzeby dyrekcji generalnej lub służb nieposiadających żadnej lokalnej kancelarii tajnej UE;
Beförderung von EU-VS Przenoszenie EUCI
Vernichtung von EU-VS Niszczenie EUCI
Art der Spende (z. B. Einfach- vs. Mehrfachgewebespende, autolog vs. allogen; Lebendspende vs. postmortale Spende) rodzaj oddania (np. jedna tkanka/wiele tkanek; autologiczne/alogeniczne; dawca żywy/zmarły).
GETREIDEFÜTTERUNG VS GRASFÜTTERUNG, FUTTERMITTELABHÄNGIGKEIT KARMIENIE ZIARNEM A KARMIENIE TRAWĄ, ZALEŻNOŚĆ OD PASZ
1999 – 2011: Nettozahler vs. Nettoempfänger 1999-2011: Płatnik netto kontra beneficjent netto