Gesuchter Begriff Chemische Physik hat ein Ergebnis
Gehe zu

DE PL Übersetzungen für physik

DE Phrasen mit chemische physik PL Übersetzungen
Physik fizyka
Physik Nauki fizyczne
Physik Fizyka
Physik (einschließlich Physik, Chemie und Geowissenschaften) Nauki fizyczne (w tym fizyka, chemia i geologia)
von der für den Unterricht in Physik, Chemie oder Technik verwendeten Art W rodzaju stosowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznych
Chemische Feinprodukte und verschiedene chemische Erzeugnisse Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
in der Physik W dziedzinie fizyki
Physik (einschließlich Physik, Chemie und Geowissenschaften) [1] Nauki fizyczne (w tym fizyka, chemia i geologia) [1]
Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Bereich Physik Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie fizyki
Forschungs- und Entwicklungsleistungen im Bereich Physik Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie fizyki
Dazu gehören Forschungsgruppen, die früher dem Forschungszentrum für Physik unterstanden. Obejmuje to również grupy badawcze, które podlegały wcześniej Centrum Badawczemu Fizyki (PHRC).
Umfasst Forschungsgruppen, die früher dem Forschungszentrum für Physik unterstanden. obejmuje to również grupy badawcze, które podlegały wcześniej Centrum Badań w dziedzinie Fizyki (Physics Research Center, PHRC),
PHYSIK FIZYKA
MODUL 2 — PHYSIK MODUŁ 2 – FIZYKA
Dazu gehören Forschungsgruppen, die früher dem Forschungszentrum für Physik (PHRC) unterstanden. Obejmuje również grupy badawcze, które podlegały wcześniej Physics Research Center (Centrum Badań w dziedzinie Fizyki, PHRC).
Leistungen der Grundlagenforschung im Bereich Physik Usługi w zakresie badań podstawowych w dziedzinie fizyki
Leistungen der angewandten Forschung im Bereich Physik Usługi w zakresie badań stosowanych w dziedzinie fizyki
Leistungen der experimentellen Entwicklung im Bereich Physik Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie fizyki
- Physik, - fizyka,
- Experimentelle Physik, - fizyka eksperymentalna,
- Experimentelle Physik, - fizyka stosowana,
Martinus VELTMAN (Nobelpreis für Physik, 1999) nannte sich selbst einen enthusiastischen Unterstützer von Europa. Unia musi być solidarna, musi mówić jednym głosem, musi bronić swoich członków za wszelką cenę i musi przejść kolejny test, który przygotował dla niej Wladimir Putin."
Nobelpreisträger für Physik Nobel Prize for Physics
In den Vereinigten Staaten studierte er zunächst Chemie und promovierte später im Fach Physik. Budowanie pozycji gospodarczej musi się uzupełniać z budowaniem pozycji politycznej w Unii.
Martinus Veltman (NL), Physik 1999 Środki EU na mieszkalnictwo socjalne
Fachkräfte in den Bereichen Physik, Mathematik und Ingenieurwissenschaften Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych
Physik- und Ingenieurberufe Technicy nauk fizycznych i pokrewni