Gesuchter Begriff Bitrate hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit bitrate PL Übersetzungen
Variable Bitrate (VBR) und Constant Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR) i Constant Bitrate (CBR),
ETSI | EN 300829:1998Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Erdfunkstellen im mobilen Seefunkdienst (MMES) für Datenübertragung mit niedriger Bitrate (LBRDC) im weltweiten Seefunk-Notruf- und Sicherheitssystem (GMDSS), die in den Frequenzbändern 1,5/1,6 GHz arbeiten | | | Art.3.1.b (%amp% Art. 4 89/336/EWG) | ETSI | EN 300829:1998Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca naziemnych ruchomych stacji morskich (MMES) pracujących w paśmie 1,5/1,6 GHz, zapewniających przesyłanie danych z małą przepływnością (LBRDC) w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS) | | | Art.3.1.b (%amp% Art. 4 89/336/EEC) |
ETSI | EN 301721 V1.2.1Satellitenbodenstationen und Systeme (SES); Harmonisierte EN mit wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 R%amp%TTE-Richtlinie für mobile Erdfunkstellen (MES) für Datenübertragung mit niedriger Bitrate (LBRDC), die Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) nutzen und in Frequenzbändern unterhalb von 1 GHz arbeiten | EN 301721 V1.1.1 | Datum abgelaufen ( 31.3.2002) | Art.3.2 | ETSI | EN 301721 V1.2.1Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) — Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC), wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO) stosujące częstotliwości poniżej 1 GHz, zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R%amp%TTE | EN 301721 V1.1.1 | Termin minął ( 31.3.2002) | Art.3.2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Erdfunkstellen im mobilen Seefunkdienst (MMES) für überDatenübertragung mit niedriger Bitrate (LBRDC) im weltweiten Seefunk-Notruf- und Sicherheitssystem (GMDSS), die in den Frequenzbδndern 1,5/1,6 GHz arbeiten | | | Art. 3.1.b (und Art. 4 89/336/EWG) | Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) — Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca naziemnych ruchomych stacji morskich (MMES) pracujących w paśmie 1,5/1,6 GHz, zapewniających przesyłanie danych z małą przepływnością (LBRDC) w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS) | | | Art. 3.1.b (%amp% Art. 4 89/336/EWG) |
Satellitenbodenstationen und Systeme (SES) — Harmonisierte EN mit wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 der R%amp%TTE-Richtlinie für mobile Erdfunkstellen (MES) für Datenübertragung mit niedriger Bitrate (LBRDC), die Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) nutzen und in Frequenzbändern unterhalb von 1 GHz arbeiten | EN 301721 V1.1.1 | Datum abgelaufen ( 31.3.2002) | Art. 3.2 | Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) — Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC), wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO) stosujące częstotliwości poniżej 1 GHz, zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3.2 dyrektywy R%amp%TTE | EN 301 721 V1.1.1 | Termin minął ( 31.3.2002) | Art. 3.2 |
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von Erdfunkstellen im mobilen Seefunkdienst (MMES) für Datenübertragung mit niedriger Bitrate (LBRDC) im weltweiten Seefunk-Notruf- und Sicherheitssystem (GMDSS), die in den Frequenzbändern 1,5/1,6 GHz arbeiten | | | Artikel 3.1.b (und Artikel 4 89/336/EWG) | Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca naziemnych ruchomych stacji morskich (MMES) pracujących w paśmie 1,5/1,6 GHz, zapewniających przesyłanie danych z małą przepływnością (LBRDC) w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS) | | | Artykuł 3 ust. 1 lit. b) (oraz art. 4 89/336/EWG) |
Satellitenbodenstationen und Systeme (SES); Harmonisierte EN mit wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3.2 R%amp%TTE-Richtlinie für mobile Erdfunkstellen (MES) für Datenübertragung mit niedriger Bitrate (LBRDC), die Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) nutzen und in Frequenzbändern unterhalb von 1 GHz arbeiten | EN 301 721 V1.1.1 | Datum abgelaufen ( 31.3.2002) | Artikel 3.2 | Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC), wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO) stosujące częstotliwości poniżej 1 GHz, zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R%amp%TTE | EN 301 721 V1.1.1 | Termin minął ( 31.3.2002) | Artykuł 3 ust. 2 |