Gesuchter Begriff büffeln hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
büffeln (v) [lernen] kuć (v) [lernen]
DE Phrasen mit büffeln PL Übersetzungen
von Kühen, Büffeln, Schafen, Ziegen Bydlęce, bawole, owcze, kozie
von Kühen, Büffeln, Schafen, Ziegen bydlęce, bawole, owcze, kozie
Pasteurisiert, ultrahocherhitzt oder sterilisiert (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen) Pasteryzowane, UHT lub sterylizowane (bydło wraz z bawołami, owcami, kozami)
Pasteurisiert, ultrahocherhitzt oder sterilisiert (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen) Pasteryzowane, UHT lub sterylizowane (bydlęce, bawole, owcze, kozie)
Nicht pasteurisiertes Kolostrum und nicht pasteurisierte Milch zur pharmazeutischen Verwendung (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen) Niepasteryzowana siara i mleko do użytku farmaceutycznego (bydło wraz z bawołami, owcami, kozami)
Nicht pasteurisiertes Kolostrum und nicht pasteurisierte Milch zur pharmazeutischen Verwendung (von Kühen, einschl. Büffeln, Schafen, Ziegen) Niepasteryzowana siara i niepasteryzowane mleko do użytku farmaceutycznego (bydlęce, bawole, owcze, kozie)
Danach haben die regionalen Behörden den Erlass Nr. 34 vom 5. September 2000 über Dringlichkeitsmaßnahmen zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit [3] erlassen, mit dem auf dem gesamten Gebiet Sardiniens die Verbringung von Schafen, Ziegen, Rindern, Büffeln und Zuchtwild verboten wurde. Następnie władze regionu przyjęły dekret nr 34 z dnia 5 września 2000 r. dotyczący środków nadzwyczajnych w celu zwalczania choroby niebieskiego języka [3], zgodnie z którym przemieszczanie owiec, kóz, bydła, bawołów i dzikich zwierząt hodowlanych z gospodarstw zostało zakazane na całym terytorium Sardynii.
Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament- oder Rohhautleder, von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 Skóra poddana dalszej wyprawie po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament- oder Rohhautleder, von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament- oder Rohhautleder, von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament- oder Rohhautleder, von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament- oder Rohhautleder, von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet Skóry i skórki garbowane lub „crust” bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłosione, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet Skóry i skórki garbowane lub „crust” bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłoszone, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet Skóry i skórki garbowane lub „crust” bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder weniger Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) Bydlęce (włączając bawole)
von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder weniger Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
Leder von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą)
ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder weniger Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
ganze Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder weniger Skóry i skórki, całe, bydlęce (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder weniger Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), mit einer Oberfläche von 2,6 m2 oder weniger Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawole), o powierzchni lica jednej sztuki nieprzekraczającej 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych)
Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet, ausgenommen Waren der Unterpositionen 41044119 und 41044919 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub »crust«, odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 41044119 i 41044919
Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, aber nicht zugerichtet, ausgenommen Waren der Unterpositionen 41044119 und 41044919 Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub „crust”, odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 41044119 i 41044919
Kälber von Rindern und Büffeln Cielęta żywe
Kälber von Rindern und Büffeln Cielęta bydła i bawołów, żywe
Rubrik 52 umfasst auch Zu- und Verkäufe von Büffeln. Pozycja 52 obejmuje także sprzedaż i zakup bawołów.
entweder [b) im Fall von Milcherzeugnissen aus Rohmilch von Kühen, Schafen, Ziegen oder Büffeln vor der Einfuhr in die Europäische Union folgender Behandlung unterzogen wurde: albo [b) w przypadku przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów, przetwory te, przed przywozem na terytorium Unii Europejskiej, zostały poddane:
oder [b) im Fall von Milcherzeugnissen aus Rohmilch von anderen Tieren als Kühen, Schafen, Ziegen oder Büffeln vor der Einfuhr in die Europäische Union folgender Behandlung unterzogen wurde: albo [b) w przypadku przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów, przetwory te, przed przywozem na terytorium Unii Europejskiej, zostały poddane:
Vollleder, ungespalten sowie Narbenspaltleder, in getrocknetem Zustand „crust“, aus Häuten und Fellen von Rindern und Kälbern „einschl. Büffeln“ oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart (ausg. zugerichtet) Skóra wyprawiona z pełnymi licami, niedwojona i dwoina licowa skóry wyprawionej, w stanie suchym „crust” ze skór i skórek bydlęcych, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, odwłoszone (inne niż dalej przetworzone)
Häute und Felle von Rindern und Kälbern „einschl. Büffeln“ oder von Pferden und anderen Einhufern, in getrocknetem Zustand „crust“, enthaart, auch gespalten (ausg. zugerichtet, Vollleder, ungespalten sowie Narbenspaltleder) Skóry i skórki bydlęce, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, w stanie suchym „crust”, odwłoszone, nawet dwojone (inne niż dalej przetworzone oraz z pełnymi licami, niedwojone i dwoina licowa)
Vollleder „einschl. Pergament- oder Rohhautleder“, ungespalten, aus ganzen Häuten und Fellen von Rindern und Kälbern „einschl. Büffeln“ oder von Pferden und anderen Einhufern, nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtet, enthaart (ausg. Sämischleder, Lackleder, Folien-kaschierte Lackleder und metallisierte Leder) Skóra wyprawiona z pełnym licem, włączając skórę wyprawioną na pergamin, niedwojona, ze skór i skórek bydlęcych, całych, włączając bawole, lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, odwłoszona (inna niż skóra zamszowa, skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana oraz skóra metalizowana)
Gemäß der Richtlinie 92/46/EWG des Rates konnten Rohmilch und daraus hergestellte Erzeugnisse nur von Kühen, Schafen, Ziegen oder Büffeln gewonnen werden. W ramach dyrektywy Rady 92/46/EWG mleko surowe i jego przetwory mogą pochodzić wyłącznie od krów, owiec, kóz lub bawołów.
entweder [b) falls es sich um Milcherzeugnisse aus Rohmilch von Kühen, Schafen, Ziegen oder Büffeln handelt – vor der Einfuhr in die Europäische Union folgender Behandlung unterzogen wurden: albo [b) w przypadku przetworów mlecznych uzyskanych z mleka surowego krów, owiec, kóz lub bawołów, przetwory te, przed przywozem na terytorium Unii Europejskiej, zostały poddane:
entweder [Rindern, Schafen, Ziegen oder Büffeln, und die vor der Einfuhr in das Gebiet der Europäischen Union einer der nachfolgenden Behandlungen unterzogen oder aus Rohmilch hergestellt wurden, die einer dieser Behandlungen unterzogen wurde: [krów, owiec, kóz lub bawołów i przed przywozem na terytorium Unii Europejskiej były poddane, bądź wytworzono je z mleka surowego, które poddano
entweder [Rindern, Schafen, Ziegen oder Büffeln, und die vor der Einfuhr in das Gebiet der Europäischen Union einer der nachfolgenden Behandlungen unterzogen oder aus Rohmilch hergestellt wurden, die einer dieser Behandlungen unterzogen wurde: [krowiego, owczego, koziego lub bawolego i przed przywozem na terytorium Unii Europejskiej były poddane, bądź wytworzono je z mleka surowego, które poddano
Narbenspaltleder von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln), enthaart, nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtet (ausgenommen ganze Häute und Felle) Dwoina licowa skóry wyprawionej bydlęcej (włączając bawolą), bez włosa, dalej przetworzonej po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, innej niż skóry i skórki całe
Leder von Rindern und Kälbern (einschließlich. Büffeln), enthaart, nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtet (ausgenommen ganze Häute und Felle, ungespaltenes Vollleder und Narbenspaltleder) Skóra wyprawiona bydlęca (włączając bawolą), bez włosa, dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu; inna niż skóry i skórki całe, inna niż niedwojona z pełnym licem i dwoina licowa
- FRISCHEM FLEISCH VON RINDERN ( EINSCHLIESSLICH BÜFFELN ) , SCHWEINEN , SCHAFEN , ZIEGEN SOWIE EINHUFERN , DIE ALS HAUSTIERE GEHALTEN WERDEN ; - świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt krajowych następujących gatunków: bydła (włączając bawoły), trzody chlewnej, owiec i kóz oraz od domowych zwierząt nieparzystokopytnych,
- frischem Fleisch von Rindern (einschließlich Büffeln), Schweinen, Schafen, Ziegen sowie Einhufern, die als Haustiere gehalten werden; - świeżego mięsa zwierząt domowych należących do następujących gatunków: bydła (włącznie z bawołami), trzody chlewnej, owiec i kóz oraz domowych zwierząt jednokopytnych,
A ) FLEISCH : ALLE GENUSSTAUGLICHEN TEILE VON RINDERN ( EINSCHLIESSLICH BÜFFELN ) , SCHWEINEN , SCHAFEN , ZIEGEN SOWIE EINHUFERN , DIE ALS HAUSTIERE GEHALTEN WERDEN ; a) "mięso" oznacza wszystkie części domowego bydła (w tym bawołów), świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych nadające się do spożycia przez ludzi;
7. %quot%Erzeugerbetrieb%quot%: Betrieb mit einer oder mehreren Kühen, Schafen, Ziegen oder Büffeln, von denen Milch gewonnen wird; 7. "gospodarstwo produkcyjne": zakład, w którym trzyma się przynajmniej jedną dającą mleko krowę, maciorkę, kozę lub bawolicę;
- Einfuhr von frischem Fleisch von Rindern (einschließlich Büffeln), Schweinen, Schafen und Ziegen oder von Einhufern, die als Haustiere gehalten werden, sowie von Fleischerzeugnissen aus solchem Fleisch, - świeżego mięsa zwierząt domowych należących do następujących gatunków: bydło (włącznie z bawołami), trzoda chlewna, owce i kozy lub domowe zwierzęta jednokopytne, oraz produktów mięsnych wytworzonych z mięsa tych zwierząt,