Gesuchter Begriff Büchi-Automat hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit büchi-automat PL Übersetzungen
Um als Banknotenbearbeitungsgerät zu gelten, muss ein Automat imstande sein, Bündel von Euro-Banknoten zu bearbeiten, einzelne Euro-Banknoten einzustufen und die Euro-Banknoten gemäß Anhang IIa und IIb anhand ihrer Klassifizierungen ohne Einwirkung des Automatenbedieners physisch zu trennen. Dla uznania za urządzenie do obsługi banknotów, dane urządzenie musi być zdolne do sortowania wiązek banknotów, klasyfikacji pojedynczych banknotów euro oraz fizycznego oddzielania banknotów euro zgodnie z ich klasyfikacjami bez udziału operatora urządzenia, z zastrzeżeniem załączników IIa i IIb.
Der Automat gibt Euro-Banknoten der Kategorien 2 und 3 dem Kunden nicht zurück, wenn der Automat den Abbruch einer Einzahlungstransaktion ermöglicht. Banknoty euro kategorii 2 i 3 nie są zwracane klientowi przez urządzenie w przypadku gdy urządzenie pozwala na anulowanie wpłaty.
Jedesmal, wenn eine Euro-Banknote der Kategorie A bearbeitet wird, muss der Automat die Bearbeitung sofort anhalten und die Euro-Banknote der Kategorie A an einem Ort verwahren, an dem jeder physische Kontakt mit Euro-Banknoten, deren Echtheit festgestellt wurde, vermieden wird. za każdym razem, gdy stwierdzi się obecność banknotu euro kategorii A, urządzenie musi natychmiast zatrzymać proces sortowania oraz zatrzymać banknot euro kategorii A w położeniu uniemożliwiającym fizyczny kontakt ze zweryfikowanymi banknotami euro;
Wenn der Automat die Bearbeitung anhält, muss er prüfen, ob eine Euro-Banknote der Kategorie A vorhanden ist, und die Bearbeitung kann erst wieder aufgenommen werden, nachdem die Euro-Banknote der Kategorie A durch den Bediener physisch entfernt worden ist. przy zatrzymaniu sortowania urządzenie musi sprawdzić obecność banknotu euro kategorii A, przy czym wznowienie sortowania może nastąpić wyłącznie po fizycznym usunięciu banknotu euro kategorii A przez operatora.
Um als Banknotenbearbeitungsgerät zu gelten, muss ein Automat imstande sein, Euro-Banknoten zu bearbeiten, einzelne Euro-Banknoten einzustufen und die Euro-Banknoten gemäß Anhang IIa und IIb anhand ihrer Klassifizierungen ohne Einwirkung des Automatenbedieners physisch zu trennen. Aby być uznanym za urządzenie do obsługi banknotów, dane urządzenie musi być zdolne do sortowania banknotów euro, klasyfikacji pojedynczych banknotów euro oraz fizycznego oddzielania banknotów euro zgodnie z ich klasyfikacjami, bez udziału operatora urządzenia, z zastrzeżeniem załączników IIa i IIb.
Der Automat gibt Euro-Banknoten der Kategorien 2 und 3 dem Kunden nicht zurück, wenn der Automat den Abbruch einer Einzahlungstransaktion ermöglicht. Banknoty euro kategorii 2 i 3 nie są zwracane klientowi przez urządzenie w przypadku, gdy urządzenie pozwala na anulowanie wpłaty.
Da der Automat Euro-Banknoten der Kategorien 1, 2 und 3 physisch nicht in unterschiedliche Ausgabestapler trennen kann, müssen sie alle als Euro-Banknoten der Kategorie 2 angesehen und behandelt werden. Jako że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty euro kategorii 2 i tak je traktować.
Da der Automat Euro-Banknoten der Kategorien 1, 2 und 3 physisch nicht in unterschiedliche Ausgabestapler trennen kann, müssen sie alle als Euro-Banknoten der Kategorie 2 angesehen und behandelt werden. Jako że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty euro kategorii 2 i tak je traktować;
Jedes Mal, wenn eine Euro-Banknote der Kategorien 1, 2 oder 3 bearbeitet wird, muss der Automat die Bearbeitung sofort anhalten und diese Euro-Banknote an einem Ort verwahren, an dem jeder physische Kontakt mit Euro-Banknoten, deren Echtheit festgestellt wurde, vermieden wird. za każdym razem, gdy stwierdzi się obecność banknotu euro kategorii 1, 2 lub 3, urządzenie musi natychmiast zatrzymać proces sortowania oraz zatrzymać ten banknot euro w położeniu uniemożliwiającym fizyczny kontakt ze zweryfikowanymi banknotami euro;
Wenn der Automat die Bearbeitung anhält, muss er prüfen, ob eine Euro-Banknote der Kategorien 1, 2 oder 3 vorhanden ist, und die Bearbeitung kann erst wieder aufgenommen werden, nachdem die Euro-Banknote der Kategorien 1, 2 oder 3 durch den Bediener physisch entfernt worden ist. przy zatrzymaniu sortowania urządzenie musi sprawdzić obecność banknotów euro kategorii 1, 2 i 3, przy czym wznowienie sortowania może nastąpić wyłącznie po fizycznym usunięciu banknotów euro kategorii 1, 2 i 3 przez operatora;
Nach § 12 des Glücksspielsteuergesetzes werden zusätzlich die folgenden Beträge monatlich erhoben: 3000 DKK pro Automat bei bis zu 50 Automaten; bei mehr als 50 Automaten 1500 DKK pro Automat. Na mocy art. 12 ustawy w sprawie podatków od gier hazardowych, dodatkowo nakładane są następujące kwoty miesięczne: 3000 DKK od automatu w przypadku do 50 automatów oraz 1500 DKK w odniesieniu do automatów powyżej tej liczby.
Ist im Abfahrtsbahnhof kein Fahrkartenschalter oder ‑automat vorhanden, so müssen die Fahrgäste im Bahnhof unterrichtet werden Jeżeli na stacji początkowej nie ma kas ani automatów biletowych, pasażerowie muszą zostać poinformowani na stacji o:
Ist am Abfahrtsbahnhof kein Fahrkartenschalter oder -automat vorhanden, so müssen die Fahrgäste am Bahnhof mindestens unterrichtet werden Jeśli na stacji początkowej nie ma kas biletowych ani automatów do sprzedaży biletów, pasażerowie muszą zostać przynajmniej poinformowani na stacji o: