Gesuchter Begriff auswerfen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
auswerfen (v n) [to compel to leave] wyrzucić (v n) [to compel to leave]
auswerfen (v n) [to compel to leave] wyrzucać (v n) [to compel to leave]
DE Phrasen mit auswerfen PL Übersetzungen
Der Mechanismus von auswerfbaren Fenstern muss so beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Auswerfen verhindert wird. Działanie wypychanego okna przebiega w sposób skutecznie zapobiegający jego przypadkowemu wypchnięciu.
Der Mechanismus von auswerfbaren Fenstern muss so beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Auswerfen verhindert wird. Działanie wypychanego okna musi przebiegać w sposób skutecznie zapobiegający jego przypadkowemu wypchnięciu.
Auswerfbare Notluken dürfen sich beim Auswerfen nicht vollständig vom Fahrzeug lösen, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. W momencie jego wykorzystywania wyrzucany luk ratunkowy nie odłącza się całkowicie od pojazdu, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
Auswerfbare Notluken dürfen sich beim Auswerfen nicht vollständig vom Fahrzeug lösen, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. W momencie jego wykorzystywania wyrzucany luk ratunkowy nie odłącza się całkowicie od pojazdu, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.
Auswerfbare Notluken müssen so beschaffen sein, dass ein wirksamer Schutz gegen unbeabsichtigtes Auswerfen vorhanden ist. Działanie luków wyrzucanych jest takie, aby skutecznie zabezpieczało przed przypadkowym wyrzuceniem luku.
Auswerfbare Notluken müssen so beschaffen sein, dass ein wirksamer Schutz gegen unbeabsichtigtes Auswerfen vorhanden ist. Działanie luków wyrzucanych musi być takie, aby skutecznie zabezpieczało przed przypadkowym wyrzuceniem luku.
Auswerfbare Notluken im Boden dürfen sich nur in den Fahrgastraum auswerfen lassen. Podłogowe luki wyrzucane są wyrzucane jedynie do wnętrza przedziału pasażerskiego.
Auswerfbare Notluken im Boden dürfen sich nur in den Fahrgastraum auswerfen lassen. Podłogowe luki wyrzucane muszą być wyrzucane jedynie do wnętrza przedziału pasażerskiego.
das Gerät muss die Köder direkt unter der schützenden Tori-Leine auswerfen und upewnienie się, że maszyna zarzuca przynętę bezpośrednio na obszar będący pod ochroną liny płoszącej tori oraz;
das Gerät muss die Köder direkt unter der schützenden Tori-Leine auswerfen und upewnienie się, że maszyna zarzuca przynętę bezpośrednio pod ochroną liny płoszącej tori oraz;
Langleinenfischer der Gemeinschaft, die Schwertfisch mit „amerikanischen“ Langleinen befischen und mit einem Gerät zum Auswerfen der Leinen ausgestattet sind, sind von den Anforderungen in Absatz 3 befreit. Statki wspólnotowe stosujące powierzchniowe sznury haczykowe, wykorzystujące podczas połowów włócznika „amerykański system sznurów haczykowych” i wyposażone w wyrzutnik liny, są zwolnione z wymogów ust. 3.
Langleinenfischer der Gemeinschaft, die Schwertfisch mit sogenannten amerikanischen Langleinen befischen und mit einem Gerät zum Auswerfen der Leinen ausgestattet sind, sind von den Anforderungen in Absatz 3 befreit. Statki wspólnotowe stosujące powierzchniowe sznury haczykowe, wykorzystujące podczas połowów włócznika „amerykański system sznurów haczykowych” i wyposażone w wyrzutnik liny, są zwolnione z wymogów ust. 3.
Auswerfbare Notluken müssen so beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Auswerfen wirksam verhindert wird. Działanie luków wyrzucanych musi być takie, aby skutecznie zabezpieczało przed przypadkowym wyrzuceniem luku.
Auswerfbare Bodenluken dürfen sich nur in den Fahrgastraum auswerfen lassen. Podłogowe luki wyrzucane muszą być wyrzucane jedynie do wnętrza przedziału pasażerskiego.
c) jeder Langleinenfänger darf pro Tag höchstens zwei Leinen mit einer Hoechstlänge von jeweils 20 Seemeilen und enem Hakenabstand von mindestens 2,70 m auswerfen; c) każdy taklowiec nie może zarzucać więcej niż dwa sznury haczykowe na dzień; maksymalna długość każdego z takich sznurów haczykowych wynosi 20 mil morskich; odległość między stągiewkami nie może być mniejsza niż 2,70 m;
c) jeder Langleinenfänger darf pro Tag höchstens zwei Leinen mit einer Hoechstlänge von jeweils 20 Seemeilen und einem Hakenabstand von mindestens 2,70 m auswerfen. c) każdy tankowiec nie może zarzucać więcej niż dwa sznury haczykowe na dzień; maksymalna długość każdego z takich sznurów haczykowych wynosi 20 mil morskich; odległość pomiędzy przyponami nie może być mniejsza niż 2,70 m.
c) jeder Langleinenfänger darf pro Tag höchstens zwei Leinen mit einer Hoechstlänge von jeweils 20 Seemeilen und einem Hakenabstand von mindestens 2,70 m auswerfen. c) żaden taklowiec nie może zarzucać więcej niż dwa sznury haczykowe na dzień; maksymalna długość każdego z takich sznurów haczykowych wynosi 20 mil morskich; odległość między stągiewkami nie może być mniejsza niż 2,70 m.
c) jeder Langleinenfänger darf pro Tag höchstens zwei Leinen mit einer Hoechstlänge von jeweils 20 Seemeilen und einem Hakenabstand von mindestens 2,70 m auswerfen, c) każdy taklowiec nie może zarzucać więcej niż dwa sznury haczykowe na dzień; maksymalna długość każdego z takich sznurów haczykowych wynosi 20 mil morskich; odległość między stągiewkami nie może być mniejsza niż 2,70 m,
c) jeder Langleinenfänger darf pro Tag höchstens zwei Leinen mit einer Hoechstlänge von jeweils 20 Seemeilen und einem Hakenabstand von mindestens 2,70 m auswerfen, c) żaden taklowiec nie może zarzucać więcej niż dwa sznury haczykowe w ciągu jednego dnia; maksymalna długość każdego z takich sznurów haczykowych wynosi 20 mil morskich; odległość między stągiewkami nie może być mniejsza niż 2,70 m;
3. In den in Artikel 6 genannten Fällen meldet der Betreiber, Agent oder Kapitän eines Schiffes, das einen Hafen oder einen Vorhafen anläuft, der der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegt, oder das den Anker in einer Zone auswerfen muss, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegt, den Behörden dieses Mitgliedstaats, dass eine gemäß Anhang III ausgestellte Bescheinigung über eine finanzielle Sicherheitsleistung an Bord mitgeführt wird. 3. Podmiot eksploatujący statek, agent lub kapitan statku zmierzającego do portu lub do terminalu pływającego znajdującego się pod jurysdykcją Państwa Członkowskiego lub przed rzuceniem kotwicy w obszarze będącym pod jurysdykcją Państwa Członkowskiego w przypadkach określonych w art. 6 zgłasza organom danego Państwa Członkowskiego posiadanie na pokładzie zaświadczenia o gwarancji finansowej, zgodnie z przepisami załącznika II.
3. In den in Artikel 20c genannten Fällen meldet der Betreiber, Agent oder Kapitän eines Schiffes, das einen Hafen oder einen Vorhafen anläuft, der der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegt, oder das den Anker in einer Zone auswerfen muss, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegt, den Behörden dieses Mitgliedstaats, dass eine Bescheinigung über eine Sicherheitsleistung an Bord mitgeführt wird. Podmiot eksploatujący statek, agent lub kapitan statku zmierzającego do portu lub do terminalu pływającego znajdującego się pod jurysdykcją państwa członkowskiego lub przed rzuceniem kotwicy w obszarze będącym pod jurysdykcją państwa członkowskiego w przypadkach określonych w art. 20 b zgłasza organom danego państwa członkowskiego posiadanie na pokładzie zaświadczenia o gwarancji finansowej.