Gesuchter Begriff auf hat 9 Ergebnisse
DE Deutsch PL Polnisch
auf na (Prp.)
auf (n) na (n) (Prp.)
auf otwarty
auf po (Prp.)
auf (prep adv) [being above and in contact with another] ponad (prep adv) [being above and in contact with another]
DE Deutsch PL Polnisch
auf przy (Prp.)
auf u (prp.)
auf (n) w (n) {n}
auf (adv n) [for all time, for all eternity; for an infinite amount of time] na zawsze (adv n) [for all time, for all eternity; for an infinite amount of time]
DE Phrasen mit auf PL Übersetzungen
Davon entfallen 343356 Tonnen auf Griechenland, 1591330 Tonnen auf Spanien, 3335 Tonnen auf Frankreich, 741956 Tonnen auf Italien und 34473 Tonnen auf Portugal. Odpowiada to 343356 tonom w odniesieniu do Grecji, 1591330 tonom w odniesieniu do Hiszpanii, 3335 tonom w odniesieniu do Francji, 741956 tonom w odniesieniu do Włoch i 34473 tonom w odniesieniu do Portugalii.
ANTRAG AUF BESCHEINIGUNG DES ANSPRUCHS AUF SACHLEISTUNGEN WNIOSEK O POTWIERDZENIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH
Im Jahr 2003 betrug die Eigenmittelquote der NordLB auf Institutsebene 11,5 % und auf Konzernebene 10,1 %.; die Kernkapitalquote auf Institutsebene belief sich auf 7,1 % und auf 6,3 % auf Konzernebene. W roku 2003 współczynnik środków własnych NordLB wynosił 11,5 % dla banku oraz 10,1 % dla koncernu; współczynnik kapitału podstawnaego natomiast 7,1 % dla banku i 6,3 % dla koncernu.
ANTRAG AUF ANWENDUNG EINES AMA AUF GRUPPENBASIS WNIOSEK O ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANEJ METODY POMIARU DLA CAŁEGO HOLDINGU
ANTRAG AUF ANWENDUNG EINES AMA AUF GRUPPENBASIS WNIOSEK O Zastosowanie zaawansowanej metody pomiaru DLA CAŁEGO HOLDINGU
Recht auf Hilfeleistung auf Flughäfen Prawo do pomocy w portach lotniczych
Positive Prüfungen auf Nitrat und auf Natrium Pozytywne wyniki testów na obecność azotanu i sodu
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobionenanaczej niż do stanu półproduktu
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione naaczej niż do stanu półproduktu
auf Tankschiffen auf See oder w zbiornikowcach na morzu,
CPA 24.41.50: Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug CPA 24.41.50: Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobionenanaczej niż do stanu półproduktu
Recht der betroffenen Personen auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Sperrung und auf Löschung Przysługującpopodmiotom danych prawa dostępu, wprowadzania poprawek, blokowania i usuwania danych
Dies gilt auch für die Feststellungen zum Marktanteil, der sich 1992 auf 18,7 %, 1993 auf 11,5 %, 1994 auf 19,4 %, 1995 auf 20,7 % und im Untersuchungszeitraum auf 24,3 % belief. To samo dotyczy udziału w rynku wynoszącego popowiednio 18,7 % w 1992 r., 11,5 % w 1993 r., 19,4 % w 1994 r., 20,7 % w 1995 r. oraz 24,3 % w okresie objętym postępowaniem.
Recht auf Hilfeleistung auf Flughäfen Prawo do pomocy w portach lotniczych
Diese Maßnahme hat schwerwiegende Auswirkungen auf grundlegende Menschenrechte, etwa das Recht auf Privatsphäre, auf Datenschutz und auf persönliche Würde. Środek ten ma poważny wpłna na podstawowe prawa człowieka, np. prawo do prywatności, do ochrony danych i do godności osobistej.
2 AST 2 auf AST 3, 168 AST 3 auf AST 4, 15 AST 4 auf AST 5, 205 AST 5 auf AST 6, 225 AST 6 auf AST 7, 30 AST 7 auf AST 8, 25 AST 8 auf AST 9, 10 AST 10 auf AST 11, 57 AD 5 auf AD 6, 19 AD 7 auf AD 8, 25 AD 12 auf AD 13, 2 AD 13 auf AD 14 und von Stellen auf Zeit 2 AST 2 na AST 3, 168 AST 3 na AST 4, 15 AST 4 na AST 5, 205 AST 5 na AST 6, 225 AST 6 na AST 7, 30 AST 7 na AST 8, 25 AST 8 na AST 9, 10 AST 10 na AST 11, 57 AD 5 na AD 6, 19 AD 7 na AD 8, 25 AD 12 na AD 13, 2 AD 13 na AD 14 i czasowych
36. hat ebenfalls beschlossen, die von den Fraktionen beantragten Höherstufungen zu bestätigen: 8 AD12 auf AD13, 9 AD11 auf AD12, 6 AD10 auf AD11, 1 AD9 auf AD10, 4 AD6 auf AD7, 9AD5 auf AD6, 10 AST10 auf AST11, 1 AST9 auf AST10, 5 AST8 auf AST9, 5AST7 auf AST8, 14 AST6 auf AST7, 14 AST5 auf AST6, 1 AST4 auf AST5, 9 AST3 auf AST4, 7 AST2 auf AST3, 2AST1 auf AST2; 36. podjął również decyzję o zatwierdzeniu awansów, o które wnioskowały grupy polityczne: awans 8 pracowników ze stanowiska na12 na stanowisko AD13, 9 z AD11 na AD12, 6 z AD10 na AD11, 1 z AD9 na AD10, 4 z AD6 na AD7, 9 z AD5 na AD6, 10 z AST10 na AST11, 1 z AST9 na AST10, 5 z AST8 na AST9, 5 z AST7 na AST8, 14 z AST6 na AST7, 14 z AST5 na AST6, 1 z AST4 na AST5, 9 z AST3 na AST4, 7 z AST2 na AST3, 2 z AST1 na AST2;
• Informationskampagne auf Gemeinschaftsebene mit Verortung auf nationaler Ebene, basierend sowohl auf traditionellen als auch auf neuen Kommunikationskanälen und neuen Technologien; • Kampania informacyjna na skalę wspólnotową zrealizowana na poziomie krajowym, oparta zarówno na tradycyjnych jak i nowych kanałach komunikacji i nowych technologiach;
Von den 2008 durchgeführten Drogensicherstellungen entfielen insgesamt 2 827 auf Cannabiskraut, 485 auf Cannabisharz, 634 auf Heroin, 233 auf Kokain, 69 auf Ecstasy und 448 auf Amphetamin. Jeżeli chodzi o przechwytywanienaarkotyków, w 2008 r. zarejestrowano w sumie 2 827 przypadków przejęcia marihuany, 485 przypadków przejęcia haszyszu, 634 przypadków przejęcia heroiny, 233 przypadków przejęcia kokainy, 69 przypadków przejęcia ekstazy i 448 przypadków przejęcia amfetaminy.
hat ebenfalls beschlossen, die von den Fraktionen beantragten Höherstufungen zu bestätigen: 8 AD12 auf AD13, 9 AD11 auf AD12, 6 AD10 auf AD11, 1 AD9 auf AD10, 4 AD6 auf AD7, 9 AD5 auf AD6, 10 AST10 auf AST11, 1 AST9 auf AST10, 5 AST8 auf AST9, 5 AST7 auf AST8, 14 AST6 auf AST7, 14 AST5 auf AST6, 1 AST4 auf AST5, 9 AST3 auf AST4, 7 AST2 auf AST3, 2 AST1 auf AST2; podjął również decyzję o zatwierdzeniu awansów, o które wnioskowały grupy polityczne: awans 8 pracowników ze stanowiska na12 na stanowisko AD13, 9 z AD11 na AD12, 6 z AD10 na AD11, 1 z AD9 na AD10, 4 z AD6 na AD7, 9 z AD5 na AD6, 10 z AST10 na AST11, 1 z AST9 na AST10, 5 z AST8 na AST9, 5 z AST7 na AST8, 14 z AST6 na AST7, 14 z AST5 na AST6, 1 z AST4 na AST5, 9 z AST3 na AST4, 7 z AST2 na AST3, 2 z AST1 na AST2;
zu diesen Befugnissen sollen insbesondere das Recht auf Beobachtung, auf Nacheile, auf Festnahme und auf Vernehmung zählen; uprawnienia te obejmują w szczególności prawo do obserwacjipopościgu, zatrzymania i przesłuchania;
DE Synonyme für auf PL Übersetzungen
oben [aufwärts] sopra {m}
hoch [aufwärts] alto
fort [aufwärts] vattene
besser [aufwärts] migliore
voran [aufwärts] davanti {m}
vorwärts [aufwärts] avanti
hinauf [aufwärts] su di lui
aufwärts [aufwärts] in alto
gehoben [aufwärts] lussuoso
empor [aufwärts] all'insù
herauf [aufwärts] di sopra
bergauf [aufwärts] in salita
obenauf [aufwärts] sopra a tutto
gut [aufwärts] bene {m}
nach vorn [aufwärts] avanti
nach oben [aufwärts] di sopra
in die Höhe [aufwärts] alle stelle
leer [aufgebraucht] vuoto {m}
weiter [los] più dettagliato
weg [los] via {f}