Gesuchter Begriff außerdem hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
außerdem (n) oprócz tego (n)
außerdem (n) poza tym (n)
außerdem nadto
außerdem ponadto
außerdem (prep adv) [also; in addition] poza tym (prep adv) [also; in addition]
DE Phrasen mit außerdem PL Übersetzungen
Außerdem gelten folgende Begriffsbestimmungen: W niniejszej decyzji mają zastosowanie następujące definicje:
Außerdem gelten folgende Begriffsbestimmungen: Zastosowanie mają również następujące definicje:
Außerdem gelten folgende Begriffsbestimmungen: Stosuje się również następujące definicje:
Außerdem gelten folgende Begriffsbestimmungen: Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:
Außerdem gelten folgende Begriffsbestimmungen: Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje:
Außerdem gelten folgende Definitionen: Ponadto zastosowanie mają poniższe definicje:
Außerdem Ponadto:
Außerdem Ponadto Komisja:
Außerdem Ponadto
außerdem gegebenenfalls oraz, gdzie stosowne:
außerdem gegebenenfalls oraz, w stosownych przypadkach:
außerdem Ponadto:
Außerdem gelten folgende Prüfbedingungen: Pozostałe warunki badania przedstawiają się następująco:
Außerdem bezeichnet der Ausdruck Zastosowanie mają również następujące definicje:
Außerdem bezeichnet der Ausdruck Ponadto stosuje się następujące definicje:
Außerdem bezeichnet der Ausdruck Stosuje się również poniższe definicje:
Außerdem wird das Unternehmen Ponadto przedsiębiorstwo będzie:
Außerdem bezeichnet der Ausdruck: Stosuje się również następujące definicje:
Außerdem gelten folgende Begriffsbestimmungen: Stosuje się również następujące definicje:
Außerdem paraphieren sie: Parafują oni również:
Außerdem diese Woche: Sytuacja w Gruzji .
Außerdem dient er Dotyczy on ponadto
Sie ist außerdem befugt, Agencja jest również uprawniona do zawierania
sollten außerdem wzmocnienia pozycji obywateli