Gesuchter Begriff Ani hat 5 Ergebnisse
DE Phrasen mit ani PL Übersetzungen
Adib Shaban Al-Ani (alias a Dr. Adib Sha’ban, b Adib Shaban). Adib Shaban Al-Ani (alias: a) Dr. Adib Sha’ban, b) Adib Shaban.
Tschechisch Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradanini clu, nařízení (ES) č. w jęz. czeskim Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.
Tschechisch Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradanini clu, nařízení (ES) č. w języku czeskim Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.
Polnisch Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacjianii do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005 w jęz. polskim Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005
Tschechisch Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradaniani clu, nařízení (ES) č. w jęz. czeskim Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.
Tschechisch Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradaniani clu, nařízení (ES) č. w języku czeskim Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.
Tschechisch Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradaniani clu, nařízení (ES) č. w jęz. czeskim Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.
Tschechisch Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradaniani clu, nařízení (ES) č. w języku czeskim Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č.
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1374/2005 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1374/2005
Slowakisch Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradáaniani clu, nariadenie (ES) č. w języku słowackim Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č.
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1375/2005 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1375/2005
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1376/2005 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1376/2005
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1377/2005
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1381/2005 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1381/2005
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1621/2005 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1621/2005
Polnisch Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacjianii do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w języku polskim Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1695/2005
Polnisch Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacjianii do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006 w języku polskim Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006
Polnisch Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacjianii do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w języku polskim Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006
Polnisch Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacjianii do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 257/2006 w języku polskim Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 257/2006
Adresse: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak
Polnisch Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacaniani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006 w języku polskim Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006
Slowakisch Intervenčná raž nepodlieha vývozným náhradáanini clu, nariadenie (ES) č. w języku słowackim Intervenčná raž nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č.
ANI USK
Gebiet FAO 58.5.2 Antarktis [1](ANI/F5852.) Obszar FAO 58.5.2 Antarktyka [1](ANI/F5852.)
Muskelkomplex Levator ani/bulbospongiosus (auf 0,1 mg genau), zespół mięśni dźwigaczy odbytu i mięśni opuszkowo-jamistych (z dokładnością do 0,1 mg),
- Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradanini clu, nařízení (ES) č. 459/2005 - Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005
- Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradáanini clu, nariadenie (ES) č. 459/2005 - Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005
- Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacjianii do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005 - Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005
1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zaanis sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Polnisch Deutsch Übersetzungen

PL Synonyme für ani DE Übersetzungen
ni [ani] n Ny