Gesuchter Begriff American Pit Bull Terrier hat 2 Ergebnisse

DE PL Übersetzungen für terrier

Terrier (n) [dog] {m} terier (n) {m} [dog]
DE Phrasen mit american pit bull terrier PL Übersetzungen
American National Standards Institute projektowanie wspomagane komputerowo
American National Standards Institute jednostka arytmetyczno-logiczna
American National Standards Institute „Układ mikroprocesorowy” (3)
American National Standards Institute Praca, instalowanie (włącznie z montażem na miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i odnawianie.
Bull ist eine französische Aktiengesellschaft. Bull jest spółką akcyjną utworzoną według prawa francuskiego.
PIT-DATE/PIT-DATUM: DATA PIT:
Startdatum des MBR (Datum der letzten PIT + 1 Tag) Data początkowa MBR (data ostatniego PIT +1 dzień)
Abschlussdatum des MBR (Datum der laufenden PIT) Data końcowa MBR (data aktualnego PIT)
der zweite vom PIT-Datum + 1 Tag bis zum Monatsende. drugi za okres od dnia sporządzenia spisu inwentarza z natury + 1 dzień do ostatniego dnia miesiąca.
Liegt das PIT-Datum zwischen dem ersten und dem fünfzehnten Tag des Monats, sind PIL und MBR der Kommission spätestens 30 Tage nach dem PIT-Datum zu übermitteln. jeżeli data sporządzenia spisu inwentarza z natury przypada pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca, wykaz stanu inwentarza z natury (PIL) i raport bilansu materiałowego (MBR) należy dostarczyć do Komisji najpóźniej 30 dni po dacie sporządzenia spisu inwentarza z natury.
ICR zum Zeitpunkt der PIT Raport o zmianach w stanie inwentarza w dacie wykazu stanu inwentarza z natury
Der Betreiber muss im Anschluss an die PIT nicht nachgewiesenes Material (MUF) im ICR anhand des IC-Codes „MF“ vermerken und anhand des Feldes für das PIT-Datum den PIT-Zeitraum angeben. Użytkownik musi zgłosić materiały nierozliczone (MUF), stosując kod IC MF w raporcie o zmianach w stanie inwentarza po wykonaniu spisu inwentarza z natury, i umieścić odwołanie do okresu spisu inwentarza z natury, posługując się polem daty PIT.
Die Betreiber müssen jährlich eine PIT vornehmen. Użytkownicy powinni przeprowadzać coroczny spis inwentarza z natury (PIT).
Das Bestandsverzeichnis wird jährlich nach der PIT aktualisiert. Wykaz stanu odpadów jest aktualizowany co roku po przeprowadzeniu spisu inwentarza z natury.
Umstrukturierung der Umsatzsteuer (VAT) und der Einkommensteuer (PIT) Restrukturyzacja podatku VAT i podatku PIT
American-Football-Bälle Piłki do futbolu amerykańskiego
Arbeitsunterlagen für die PIT; generował dokumenty robocze do celów spisu inwentarza z natury (PIT);
Aufnahme des realen Bestands (PIT) Spis inwentarza z natury (PIT)
Lophius americanus American angler Atlantic searobins
Conger oceanicus American conger Anguilla rostrata American eel
Anguilla rostrata American eel Alosa sapidissima American shad
Homarus americanus American lobster Pandalus borealis
Alosa sapidissima American shad Argentina spp.
Vereinbarung über die Ratenzahlung der Einkommensteuer (PIT) für März 2003 Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty spłaty podatku PIT za marzec 2003 r.
Vereinbarung über die Ratenzahlung der Einkommensteuer (PIT) für Mai 2003 Porozumienie w sprawie rozłożenia na raty spłaty podatku PIT za maj 2003 r.
Peter's Pit Peter's Pit
Bull[273] Bull[273]
Bull | 436 | Bull | 436 |
· American Bureau of Shipping · American Bureau of Shipping
American Chamber of Commerce Amerykańska Izba Handlowa