Gesuchter Begriff Aššur-bani-apli hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch PL Polnisch
Aššur-bani-apli Aszurbanipal
DE Phrasen mit aššur-bani-apli PL Übersetzungen
„Bani“ OOD „Bani” OOD
C. in der Erwägung, dass am 8. November die marokkanische Armee und Polizei einen brutalen Angriff gegen das Protest-Zeltlager durchführten, bei dem über ein Dutzend Menschen getötet wurden – unter ihnen der spanische Staatsangehörige Bani Hamadi Bujemaa –, Tausende Verletzungen davontrugen und Hunderte der im Zeltlager Anwesenden verhaftet wurden, C. mając na uwadze, że w dniu 8 listopada armia i policja marokańska przeprowadziły brutalny atak na obóz, w wyniku którego zginęło kilkanaście osób, w tym obywatel Hiszpanii Bani Hamadi Bujemaa, tysiące innych zostało rannych, a setki mieszkańców obozu aresztowano,
8. fordert den Übergangsnationalrat Libyens auf, unverzüglich einen Prozess für Gerechtigkeit und nationale Aussöhnung einzuleiten; betont die Notwendigkeit eines dringenden Einsatzes von Menschenrechtsbeobachtern der Vereinten Nationen, speziell in Gebieten, in denen es mehr Gaddafi-Anhänger gibt, wie in Tawergha, Sebha, Sirte, Bani Walid und in einigen Städten der westlichen Gebirge; 8. wzywa Tymczasową Radę Narodową do niezwłocznego zaprowadzenia sprawiedliwości i zainicjowania procesu narodowego pojednania; podkreśla potrzebę pilnego rozmieszczenia obserwatorów praw człowieka z ramienia ONZ, szczególnie na obszarach, na których dominuje ludność lojalna Kaddafiemu, jak np. w Tawerdze, Sebsze, Syrcie, Bani Walid i niektórych miastach w Górach Zachodnich;
A. in der Erwägung, dass die Truppen des freien Libyens Tripolis befreit und die wichtigsten libyschen Städte unter ihre Kontrolle gebracht haben und Gaddafi sich nicht mehr in Tripolis aufhält, die Gaddafi-treuen Truppen jedoch weiterhin eine Bedrohung darstellen und insbesondere die Städte Bani Walid, Sirte und Sebha im Süden kontrollieren; A. mając na uwadze, że chociaż siły Wolnej Libii uwolniły Trypolis i sprawują kontrolę nad głównymi miejscowościami, a Kaddafi opuścił Trypolis,wojska Kaddafiego wciąż stanowią zagrożenie, a w szczególności kontrolują miejscowości Bani Walid, Syrta i Sabha na południu kraju;