Deutsch Polnisch
Tieftöner Subwoofer
Tiefversenkung zrzut odpadów poza strefą brzegową
Tiegel tygiel
Tienen Tienen
Tier bestia
Tierart gatunki zwierząt
Tierartenvertreibung przemieszczanie się zwierząt
Tierarzneikunde Zooterapia
Tierarzt weterynarz
Tierbestand populacja zwierzęca
Tierbestattung Cmentarz dla zwierząt
Tierbiologie biologia zwierząt
Tierceron Lierne
Tiere Zwierzęta
Tiere () zwierzyna
Tieren Zoologia
Tiererbgut dziedzictwo świata zwierząt
Tierernährung żywienie zwierząt
Tierfortpflanzung reprodukcja zwierzęca
Tierfresser zwierzę mięsożerne
Tierfutter pasza zwierzęca
Tierfäkalien odchody zwierzęce
Tierfütterung karmienie zwierząt
Tiergarten zoo
Tiergehege Wiwarium
Tiergestützte Therapie Zooterapia
Tierhabitat siedlisko dla zwierząt
Tierhaltung hodowla zwierząt
Tierhandel handel zwierzętami
Tierhaut Skóra
Tierheilkunde weterynaria
Tierheim schronisko dla zwierzat
tierisch zwierzęcy
tierische Abfälle odpady pochodzenia zwierzęcego
tierisches Produkt produkty zwierzęce
Tierkorridor korytarz dla zwierząt
Tierkrankheit choroby zwierząt
Tierkreis zodiak
Tierkreiszeichen znak zodiaku
Tierkries Zodiak
Tierkunde zoologia
Tierkörperbeseitigung utylizacja odpadów rzeźnych
Tierkörperverwertung Rendering
Tierlärm hałas wywołany przez zwierzęta
Tiermedizin weterynaria
Tiermist nawóz zwierzęcy
Tierp Gmina Tierp
Tierpark park zoologiczny
Tierpflanze Zwierzokrzewy
Tierpfleger Zwora
Tierphysiologie fizjologia zwierząt
Tierproduktion produkcja zwierzęca
Tierpräparation taksydermia
Tierpsychologie Zoopsychologia
Tierra del Fuego Ziemia Ognista
Tierrechte prawa zwierząt
Tierreservat rezerwat zwierzęcy
Tierressourcen zasoby przyrody ożywionej
Tiers Tires
Tierschutz ochrona zwierząt