Deutsch Polnisch
Schadenersatz odszkodowanie
Schadenfreude Schadenfreude
Schadensausgleich odszkodowanie
Schadensbewertung ocena szkód
Schadensminderung minimalizacja szkód
Schadensvermeidung zapobieganie szkodom
Schadensversicherung ubezpieczenie od szkód
Schadsoftware złośliwe oprogramowanie
Schadstoff zanieczyszczenia
Schadstoffabbau degradacja zanieczyszczeń
Schadstoffakkumulation akumulacja zanieczyszczeń
Schadstoffanalyse analiza zanieczyszczeń
Schadstoffaufnahme absorpcja zanieczyszczeń
Schadstoffausbreitung rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
Schadstoffbelastung ładunek zanieczyszczeń
Schadstoffbewertung ocena zanieczyszczeń
Schadstoffbildung tworzenie się zanieczyszczeń
Schadstoffdeposition opad zanieczyszczeń
Schadstoffelimination eliminacja zanieczyszczeń
Schadstoffemission emisja zanieczyszczeń
Schadstoffentwicklung przekształcanie zanieczyszczeń
Schadstoffexposition narażenie na zanieczyszczenia
Schadstofffluß strumień zanieczyszczeń
Schadstoffimmission imisja zanieczyszczeń
Schadstoffimmobilisierung unieruchomienie zanieczyszczeń
Schadstoffkonzentration koncentracja zanieczyszczeń
Schadstoffmessung pomiar zanieczyszczeń
Schadstoffminderung redukcja zanieczyszczeń
Schadstoffnorm norma zanieczyszczeń
Schadstoffremobilisierung wtórne uruchamianie zanieczyszczeń
Schadstofftyp rodzaj zanieczyszczeń
Schadstoffverbleib drogi przemieszczanie się zanieczyszczeń
Schadstoffverteilung rozkład przestrzenny zanieczyszczeń
Schadstoffwanderung rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
Schadstoffüberwachung monitoring zanieczyszczeń
Schaduff żuraw
Schaebig Bez gustu
Schaedel Czaszka
Schaedigt Mars
Schaedlingsbekaempfung Dezynsekcja
Schaerpe Rama okienna
Schaetzen Oszacować
Schaeumend Spieniony
Schaf baran
Schafblattern Ospa wietrzna
Schafbock baran
Schafe Ovis
schaffen stwarzac
Schaffenskraft twórczość