Deutsch Polnisch
Poltár Powiat Poltár
Polung Polarność
Polyacryl Akryl
Polyacrylamid Poliakrylamid
Polyacrylnitril Poliakrylonitryl
Polyaddition Poliaddycja
Polyadenylierung Poliadenylacja
Polyaethylen Polietylen
Polyamid Poliamid
Polyamide Poliamid
Polyamine Poliaminy
Polyamorie poliamoria
Polyandrie poliandria
Polyarchie poliarchia
Polyarteriitis nodosa Guzkowe zapalenie tętnic
Polybasit Polibazyt
Polybios Polibiusz
Polybios-Chiffre Szachownica Polibiusza
Polybrombiphenyl difenyle polibromowane
Polybutylenterephthalat Poli
Polycaprolacton Polikaprolakton
Polycarp Pengo Polycarp Pengo
Polychlorbiphenyl dwufenyle polichlorowane
Polychlordibenzofuran dwubenzofurany polichlorowane
Polychlorierte Biphenyle Polichlorowane bifenyle
Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane Dioksyny
polychloriertes Dibenzo-p-Dioxin polichlorodibenzo-p-dioksyna
Polychlorterphenyle terfenyle polichlorowane
Polychromie Polichromia
Polycythaemia vera Czerwienica prawdziwa
Polydaktylie Polidaktylia
Polydeuces Polideukes
Polydeukes Polluks
Polydipsie Polidypsja
Polydor Polydor Records
Polydora Polidor
Polydoros Polidor
Polyeder Wielościan
Polyene Dieny
Polyester Poliestry
Polyether Polieter
Polyethin Poliacetylen
Polyethylen Polietylen
Polyethylenglykol Poli
Polyethylenterephthalat Poli
Polygamie poligamia
Polyglotte poliglota
Polygnotos Polignot
Polygon wielokąt
Polygynie poligynia
Polygyros Poligiros
Polyhydroxybuttersäure Polihydroksymaślan
Polyhymnia Polihymnia
Polykarp Kusch Polykarp Kusch
Polykarp von Smyrna Polikarp ze Smyrny
Polyklet Poliklet
Polykondensationsreaktion Polikondensacja
Polykrates Polikrates
Polykristall Polikryształ
Polylactid Polilaktyd
Polylinker Polilinker
Polymer polimery
Polymerase Polimeraza
Polymerase-Kettenreaktion Reakcja łańcuchowa polimerazy
Polymerelektrolytbrennstoffzelle Ogniwo paliwowe z membraną do wymiany protonów
Polymerisation polimeryzacja
Polymethylmethacrylat Szkło akrylowe
Polymorphie Polimorfizm
Polymorphismus Polimorfizm
Polynesien Polinezja
Polynesische Sprachen Języki polinezyjskie
Polyneuropathie polineuropatia
Polynja Połynia
Polynom wielomian
Polynomialzeit Algorytm wielomianowy
Polynominterpolation Interpolacja wielomianowa
Polyole Poliol
Polyolefine Poliolefiny
Polyomaviren Poliomawirusy
Polyoxymethylen Polioksymetylen
Polyp Polip
Polyphaga Chrząszcze wielożerne
Polyphem Polifem
Polyphenylensulfid PEDOT
Polyphonie Polifonia
Polyphonisch Wielogłosowy
Polyphosphate Polifosforany
Polyploidie Poliploid
Polypropylen Polipropylen
Polyptoton Poliptoton
Polypyrrol Polipirol
Polysaccharide Polisacharydy
Polystyrol styropian
Polysynthetischer Sprachbau Języki polisyntetyczne
Polytechnisches Institut Kiew Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika Kijowska
Polytetrafluorethylen Teflon
Polytheismus politeizm
Polytheist politeista
Polytheistin politeistka
polytheistisch politeistyczny
Polytop Wielotop
polytrop politropy
Polyurethan Poliuretany
Polyurie Wielomocz
Polyvinylacetat Poli
Polyvinylalkohol Poli
Polyvinylchlorid polichlorek winylu
Polyvinylpyrrolidon Poliwinylopirolidon
Polyxena Poliksena
Polyzentrismus Policentryczność
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
polyzyklischer Kohlenwasserstoff związki węglowodorowe
Polyzystisches Ovarialsyndrom Zespół wielotorbielowatych jajników
Polyäthylen Polietylen
Polyäthylenterephtalat politereftalan etylenowy
POM POM
Pomaken Pomacy
Pombia Pombia
Pomelo Pomarańcza olbrzymia
Pomeranze Pomarańcza
Pomerellen Pomorze
Pomerium Pomerium
Pomesanien Pomezania
Pomme de pin Pigna
Pommerellen Pomorze Gdańskie
Pommerellische Gesichtsurnenkultur Kultura pomorska
Pommern Pomorze
Pommersche Bucht Zatoka Pomorska
Pommersche Evangelische Kirche Pomorski Kościół Ewangelicki
Pommersche Seenplatte Pojezierze Pomorskie
Pommes frytki
Pommes frites frytki
Pommiers Pommiers
Pomologie pomologia
Pomona Pomona
Pomoran Pomorzanin
Pomoranen Pomorzanie
Pomoranische Sprache Język pomorski
Pomoravlje Okręg pomorawski
Pomp pompa
Pompaples VD Pompaples
Pompeius Pompejusz
Pompeji Pompeje
Pompejiwurm Alvinella pompejana
Pomponius Mela Pomponiusz Mela