Deutsch Polnisch
Poetry Slam Slam poetycki
Poets of the Fall Poets of the Fall
Pofrei Niezgłębiony
Pogatsche Foccacia
Pogesanien Pogezania
Poggio a Caiano Poggio a Caiano
Pogo pogo
Pogoń Lwów Pogoń Lwów
Pogoń Stettin Pogoń Szczecin
Pogradec Pogradec
Pogrom Pogrom
Pogrom von Kielce Pogrom kielecki
Pohja Pohja
Pohjola Pohjola
Pohle Ciało
Pohlheim Pohlheim
Pohlig-Hellman-Algorithmus Redukcja Pohliga-Hellmana
Pohnpei Pohnpei
Poi Poi
Poika Poika
Poikilotherme Zwierzę zmiennocieplne
Poincaré-Gruppe Grupa Poincarégo
Poincaré-Lemma Lemat Poincarégo
Poincaré-Vermutung Hipoteza Poincarégo
Poing Poing
Point Punkt
Point Coordination Function Point Coordination Function
point de vue stanowisko
Point Guard Point guard
Point-and-Click Wskaż i kliknij
Point-Pelee-Nationalpark Park Narodowy Point Pelee
Point-to-Point Protocol PPP
Point-to-Point Tunneling Protocol PPTP
Pointe-Noire Pointe-Noire
Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre
Pointillismus Puentylizm
Poise Puaz
Poison the Well Poison The Well
Poisson-Gleichung Równanie różniczkowe Poissona
Poisson-Prozess Proces Poissona
Poisson-Verteilung Rozkład Poissona
Poissonzahl Współczynnik Poissona
Poitevin Poievin
Poitiers Poitiers
Poitou Poitou
Poitou-Charentes Poitou-Charentes
Poka Yoke Poka-yoke
Pokal puchar
Pokatschi Pokaczi
pokennarbig dziobaty
Poker poker
Pokhara Pokhara
Pokljuka Pokljuka
Pokrowsk Pokrowsk
pokulieren pić
Pokutien Pokucie
Pokéball Pokéball
Pokémon Pokémon
Pokémon Goldene und Silberne Edition Pokémon Gold i Silver
Pokémon Mini Pokémon Mini
Pokémon Rote und Blaue Edition Pokémon Red i Blue
Pokémon Rubin- und Saphir-Edition Pokémon Ruby i Sapphire
Pokémon-Liste Lista pokémonów według narodowego numeru Pokédex
Pokémon-Spiele Pokémon
Pol biegun
Pol der Unzugänglichkeit Biegun niedostępności
Pol Pot Pol Pot
Polaben Słowianie połabscy
polabisch połabski, -a, -ie
Polabische Sprache Języki połabskie
Polacanthus Polakant
Poland-Syndrom Zespół Polanda
Polanen Polanie
Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój
Polanów Polanów
Polar Music Prize Polar Music Prize
Polarbär niedźwiedź polarny
Polare Stratosphärenwolken Polarne chmury stratosferyczne
Polarfuchs Lis polarny
Polargebiet region polarny
Polarhase Zając polarny
Polarimeter Polarymetr
Polarisation Polaryzacja fali
Polarisationsfilter Polaryzator
Polarisator Polaryzator
Polarisierbarkeit Polaryzowalność
Polarisierung Polaryzacja fali
Polaritaet Polarność
Polarität biegunowość