Deutsch Polnisch
Phiole fiolka
Phishing phishing
Phitsanulok Prowincja Phitsanulok
Phlebitis Nacięce żyły
Phlegma Orosienie
phlegmatisch flegmatyczny
Phlegmone ropowica
Phlegyas Flegias
Phleng Chat Hymn Tajlandii
Phlogiston Teoria flogistonu
Phnom Penh Phnom Penh
Phobie fobia
Phobische Störung Fobia
Phobos Fobos
Phocomelie Fokomelia
Phoebe Febe
Phoenix Feniks
Phoenix Coyotes Phoenix Coyotes
Phoenix Suns Phoenix Suns
Phoenixinseln Wyspy Feniks
Phoibe Febe
Phoinike Feniks
Phoinix Feniks
Phokas Fokas
Phokas-Säule Kolumna Fokasa
Phokis Fokida
Phon głoska
Phonak Cycling Team Phonak Cycling Team
Phonak Hearing Systems Phonak Cycling Team
Phonem fonem
Phonetik fonetyka
Phonetische Ordnung Alfabet fonetyczny
phonetische Transkription transkrypcja fonetyczna
Phonetisches Alphabet Alfabet fonetyczny
Phoneutria nigriventer Ptasznik brazylijski
Phong Shading Cieniowanie Phonga
Phongsaly Phongsaly
Phonograph Fonograf
Phonolgie Fonologia
Phonolith Fonolit
Phonologie Fonologia
Phonometer Fonometr
Phonon Fonon
Phorkys Forkys
Phoroneus Foroneus
Phosphat fosforan
Phosphatdünger nawóz fosforowy
Phosphate Fosforany
Phosphatelimination usuwanie fosforanów
Phosphatersatzstoff zamiennik fosforanów
Phosphodiesterase Wiązanie fosfodiestrowe
Phospholipid Fosfolipid
Phospholipide Fosfolipidy
Phosphonsäure Kwas fosfonowy
Phosphor fosfor
Phosphorbombe Fosfor biały
Phosphorit Apatyt
Phosphorpentachlorid Chlorek fosforu
Phosphorpentoxid Tlenek fosforu
Phosphorsäure kwas fosforowy
Phosphorsäurebrennstoffzelle Ogniwo paliwowe z kwasem fosforowym
Phosphortrichlorid Chlorek fosforu
Photischer Niesreflex Odruch kichania spowodowany światłem słonecznym
Photo fotografia
Photo-Drama der Schöpfung Fotodrama Stworzenia
Photoapparat aparat fotograficzny
photochemische Reaktion reakcja fotochemiczna
photochemische Verunreinigung zanieczyszczenia fotochemiczne
photochemischer Smog smog fotochemiczny
photochemisches Mittel czynnik fotochemiczny
photochemisches Produkt produkty fotochemiczne
Photochromie Fotochromizm
Photodegradation fotodegradacja
Photodynamische Therapie Fotochemioterapia