Deutsch Polnisch
Organisation organizacja
Organisation Amerikanischer Staaten Organizacja Państw Amerykańskich
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
Organisation des Rechtssystems system prawny
Organisation des Unterrichtswesens zrzeszenie nauczycieli
Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
Organisation für Afrikanische Einheit Organizacja Jedności Afrykańskiej
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Organisation Internationale de Radiodiffusion et de Télévision Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji
Organisation Todt Organizacja Todt
Organisationales Lernen Uczenie się
Organisationen Organizacja
Organisationsstruktur der SS Wykaz stopni w SS
Organisator Promotor
organisch naturalny
Organische Arbeit Praca organiczna
Organische Architektur Architektura organiczna
Organische Chemie Chemia organiczna
organische Chlorverbindung związki chloroorganiczne
organische Halogenverbindung związki halogenoorganiczne
Organische Leuchtdiode Organic Light-Emitting Diode
organische Phosphorverbindung związki fosforoorganiczne
organische Sauerstoffverbindung związki tlenoorganiczne
organische Schwefelverbindung związki siarkoorganiczne
organische Stickstoffverbindung związki azotoorganiczne
organische Substanz substancja ograniczna
Organische Säure Kwasy organiczne
organische Verunreinigung zanieczyszczenia organiczne
organischer Abfall odpady organiczne
organischer Kohlenstoff węgiel organiczny
organischer Schadstoff zanieczyszczenia organiczne
organischer Stickstoff azot organiczny
organischer Stoff substancja organiczna
organisches Lösungsmittel rozpuszczalnik organiczny
organisieren organizować
Organisiertes Territorium Zorganizowane terytorium
Organismus organizm
Organogenese Organogeneza
Organoleptik Organoleptyka
organoleptische Eigenschaft właściwosci organoleptyczne
Organum Organum
Organza organza
Orgasmus orgazm
Orgazmo Orgazmo
Orgeat Orszada
Orgel organy
Orgelpfeife Piszczałka organowa
Orgelspieler organista
Orges VD Orges
Orgeval Orgeval
Orgie orgia
Orginalhandschrift Rękopis
Orgon Orgon
Orhan Pamuk Orhan Pamuk
Orhei Orgiejew
Oria Oria
Oriana Fallaci Oriana Fallaci
Oriel College Oriel College w Oksfordzie
Orient Wschód
Orient Thai Airlines Orient Thai Airlines
Orient-Buche Buk wschodni
Orient-Express Orient Express
Oriental Pearl Tower Oriental Pearl Tower
Orientale Prowincja Wschodnia
Orientalin Prowincja Wschodnia
Orientalisch Kurzhaar Kot orientalny
Orientalischer Tanz Taniec brzucha
Orientalisierender Stil Styl orientalizujący
Oriente Petrolero Oriente Petrolero Santa Cruz
orientieren orientować
Orientierung orientacja
Orientierungshilfe Przełomowe wydarzenie
Orientierungslauf Bieg na orientację
Orientierungspunkt Przełomowe wydarzenie
Orientturteltaube Turkawka wschodnia
Oriflamme Oriflamme
Origa Origa
Origami Origami
Origano Lebiodka pospolita
Origanum Lebiodka pospolita
Origenes Orygenes
Origin Sferyczny układ współrzędnych
Original oryginał
Original Chip Set OCS
Original Design Manufacturer ODM
Original Equipment Manufacturer OEM
Original Net Animation Original Net Animation
Original Sin Grzech pierworodny
Original Six Oryginalna szóstka
Original Video Animation OAV
Originalausstatter OEM
Originalbeleg Dokument
Originalität Oryginalnoúă
Originalkopie Wstrząs wtórny
originell twórczy
Origlio TI Origlio
Orinoco Orinoko
Orinoko-Krokodil Krokodyl z Orinoko
Orio Mastropiero Orio Mastropiero
Orion Orion
Orion Oyj Orion
Orion-Projekt Program Orion
Orioniden Orionidy
Orionnebel Wielka Mgławica w Orionie
Orissa Orisa
Orissaare Gmina Orissaare
Oristano Oristano
Oriya język orija
Orjol Orzeł
Orkan huragen
Orkdal Orkdal
Orkla Orkla
Orkla Media Orkla
Orkney Orkady
Orkus Orkus
Orkut Orkut
Orlando Orlando
Orlando Bloom Orlando Bloom
Orlando di Lasso Orlando di Lasso
Orlando Magic Orlando Magic
Orlando Pirates Orlando Pirates
Orlando Smith Orlando Smith
Orleans Orlean
Orleans County Hrabstwo Orleans
Orleans Parish Nowy Orlean
Orlová Orłowa
Orlow Orłow
Orlow-Traber Kłusak orłowski
Orléanisten Orleanizm
Orléans Orlean
Ormont-Dessous VD Ormont-Dessous
Ormont-Dessus VD Ormont-Dessus
Ormož Ormož
Ornbau Ornbau
Orne Orne
Ornella Muti Ornella Muti
Orneta Orneta
Ornithin Ornityna
Ornitholestes Ornitolest
Ornithologe ornitolog
Ornithologie ornitologia
Ornithologin ornitolog
Ornithologische Ornitologiczny
Ornithomimidae Ornitomimozaury
Ornithopoda Ornitopody
Ornithopter Skrzydłowiec
Ornithose Ornitoza