Deutsch Polnisch
Kofferwort Portmanteau
Kofi Annan Kofi Annan
Kofphörer Ucho
Kofun Kofun
Kofun-Zeit Kofun
Kogal Szkoły średnie we Francji
Kogalym Kogałym
Kogi Kogi
Kognak koniak
Kognition poznanie
Kognitionspsychologie Psychologia poznawcza
Kognitionswissenschaft Kognitywistyka
kognitiv kognitywny
kognitive Dissonanz dysonans poznawczy
Kognitive Linguistik Lingwistyka kognitywna
Kognitive Neurowissenschaft Neuropsychologia
Kognitive Psychologie psychologia poznawcza
Kognitivismus Kognitywistyka
Koh Kong Prowincja Kaoh Kong
Koh-i-Noor Koh-i-noor
Kohabitation Koabitacja
Kohala Kohala
Kohelet Księga Koheleta
Kohen Arcykapłan
Kohl kapusta
Kohlberg Kohlberg
Kohldistel Ostrożeń warzywny
Kohle moneta
Kohlebergbau wydobycie węgla
Kohlebogenlampe Lampa łukowa
Kohlechemie Karbochemia
Kohlehydrat Węglowodany
Kohlekraftwerk ciepłownia
Kohlen forsa
Kohlenarbeiter Węglowiec
Kohlenbergwerk Kopalnia węgla
Kohlendioxid dwutlenek węgla
Kohlendioxidlaser Laser molekularny
Kohlendioxyd dwutlenek węgla
Kohlendunst czad
Kohlenhydrat węglowodan
Kohlenhydrate Węglowodany
Kohlenindustrie przemysł węglowy
Kohlenmeiler Mielerz
Kohlenmonoxid czad
Kohlensack Worek Węgla
Kohlensaeure Kwas węglowy
Kohlenstaub Pył węglowy
Kohlenstoff węgiel
Kohlenstoff-Gruppe Węglowce
Kohlenstoffdioxid dwutlenek węgla
Kohlenstoffdisulfid Dwusiarczek węgla
Kohlenstofffaser Włókno węglowe
Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff Włókno węglowe
Kohlenstoffgruppe Węglowce
Kohlenstoffhaltiger Stahl Stal węglowa
Kohlenstoffmonoxid czad
Kohlenstoffmonoxidintoxikation Zatrucie tlenkiem węgla
Kohlenstoffnanoröhre Nanorurka
Kohlenstoffstahl Stal węglowa
Kohlenstoffsuboxid Podtlenek węgla
Kohlenstoffzyklus Obieg węgla w przyrodzie
Kohlensuboxid Podtlenek węgla
Kohlensäure kwas węglowy
kohlensäurehaltig gazowany
Kohlenwasserstoff węglowodory
Kohlenwasserstoffe Węglowodór
Kohlenwasserstoffgas Eten
Kohlenwasserstofftank zbiornik magazynowy produktów ropopochodnych
Kohlepapier kalka
Kohletechnologie technologia przetwórstwa węglowego
Kohleveredelung rafinacja węgla
Kohleverflüssigung upłynnianie węgla
Kohlevergasung Zgazowanie
Kohlkopf Kapusta warzywna
Kohlmeise sikora bogatka
Kohlrabi kalarepa
Kohlrübe brukiew
Kohorte Kohorta
Kohortenstudie Badanie kohortowe
Kohtla-Järve Kohtla-Järve
Kohtla-Nõmme Gmina Kohtla-Nõmme
Kohyponym kohiponim