Deutsch Polnisch
Dreirad trycykl
Dreispitz Trikorn
Dreisprung trójskok
Dreissig Trzydziestka
Dreissigst Trzydziesta część
Dreistadt Trójmiasto
Dreistigkeit tupet
dreistöckig trzypiętrowy
dreiteilig trzyczęœciowy
Dreiteiliger Zweizahn Uczep trójdzielny
Dreiteilung des Winkels Trysekcja kąta
dreiundachtzig osiemdziesiąt trzy
dreiundachtzigjährig osiemdziesięciotrzyletni
Dreiundachtzigjährige osiemdziesięciotrzylatka
Dreiundachtzigjähriger osiemdziesięciotrzylatek
dreiunddreißig trzydzieści trzy
dreiunddreißigjährig trzydziestotrzyletni
Dreiunddreißigjährige trzydziestotrzylatka
Dreiunddreißigjähriger trzydziestotrzylatek
dreiundfünfzig pięćdziesiąt trzy
dreiundfünfzigjährig pięćdziesięciotrzyletni
Dreiundfünfzigjährige pięćdziesięciotrzylatka
Dreiundfünfzigjähriger pięćdziesięciotrzylatek
dreiundneunzigjährig dziewięćdziesięciotrzyletni
Dreiundneunzigjährige dziewięćdziesięciotrzylatka
Dreiundneunzigjähriger dziewięćdziesięciotrzylatek
dreiundsechzig sześćdziesiąt trzy
dreiundsechzigjährig sześćdziesięciotrzyletni
Dreiundsechzigjährige sześćdziesięciotrzylatka
Dreiundsechzigjähriger sześćdziesięciotrzylatek
dreiundsiebzig siedemdziesiąt trzy
dreiundsiebzigjährig siedemdziesięciotrzyletni
Dreiundsiebzigjährige siedemdziesięciotrzylatka
Dreiundsiebzigjähriger siedemdziesięciotrzylatek
dreiundvierzig czterdzieści trzy
dreiundvierzigjährig czterdziestotrzyletni
Dreiundvierzigjährige czterdziestotrzylatka
Dreiundvierzigjähriger czterdziestotrzylatek
dreiundzwanzig dwadzieścia trzy
dreiundzwanzigjährig dwudziestotrzyletni
Dreiundzwanzigjährige dwudziestotrzylatka
Dreiundzwanzigjähriger dwudziestotrzylatek
Dreiviertel- trzyćwierciowy
Dreizack trójząb
Dreizehenmöwe mewa trójpalczasta