Deutsch Polnisch
Dirigent dyrygent
Dirigentenstab batuta
Dirigentin dyrygent
dirigieren dyrygować
Dirk Teodoryk
Dirk Kuyt Dirk Kuyt
Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki
Dirk Stikker Dirk Stikker
Dirke Dirke
Dirlewang Dirlewang
Dirne dziewka
Dirnensohn sukinsyn
Dirtjump Dirt jumping
Dirty Dancing Dirty Dancing
Dirty Harry Brudny Harry
Dirty Rotten Imbeciles Dirty Rotten Imbeciles
Dis dis
Dis Pater Pluton
dis-Moll dis-moll
Disaccharid disacharyd
Disagio Punkt
Disambiguation ujednoznacznienie
Disassembler Disasembler
Disassemblerprogramm Disasembler
Disassemblieren Deasemblować
Disassemblierung Deasemblacja
Disc-At-Once Disc At Once
Dischingen Dischingen
Dischwefelsäure Oleum
Disco Disco
Disco Polo Disco polo
Disco-Musik Disco
Discount rabat
Discounted Cash-Flow Zdyskontowane przepływy pieniężne
Discours de la méthode Rozprawa o metodzie
Discovery Discovery
Discovery Channel Discovery Communications
Discovery Channel Pro Cycling Team Discovery Channel Pro Cycling Team
Discrete element method Dynamika molekularna
Discretionary Access Control Discretionary Access Control
Disinfopedia Disinfopedia
Disis disis
disjunkt rozłączny
Disjunkte Vereinigung Suma rozłączna
Disjunktion alternatywa
Disjunktionsterm Klauzula
Disjunktive Normalform Dysjunkcyjna postać normalna
Disk Koło
Disk Operating System DOS
Disk Quota Limity dyskowe
Disk-Array Macierz dyskowa
Diskant Sopran
Diskette dyskietka
Diskettenbereich Grupa
Diskoinsel Disko
Diskokugel kula dyskotekowa
Diskont Dyskonto