Deutsch Polnisch
Diodor Diodor Sycylijski
Diodotos Tryphon Diodotus Tryphon
Dioezese Diecezja
Diogenes Diogenes
Diogenes Laertios Diogenes Laertios
Diogenes von Apollonia Diogenes z Apollonii
Diogenes von Babylon Diogenes z Babilonu
Diogenes von Oinoanda Diogenes z Ojnoandy
Diogenes von Sinope Diogenes z Synopy
Diogo Cão Diogo Cão
Diogo Dias Diogo Diaz
Diogo Freitas do Amaral Diogo Freitas do Amaral
Diokletian Dioklecjan
Diokletianspalast Pałac Dioklecjana w Splicie
Diokletiansthermen Termy Dioklecjana
Diol diol
Diola Diola
Diole Diole
Diomedes Diomedes
Diomedes-Inseln Wyspy Diomedesa
Dion Dion
Dion Chrysostomos Dion Chryzostom
Dion DiMucci Dion DiMucci
Dion von Syrakus Dion z Syrakuz
Dione Dione
Dionigi Tettamanzi Dionigi Tettamanzi
Dionysios Dionizy
Dionysios Solomos Dionísios Solomós
Dionysios von Halikarnassos Dionizjusz z Halikarnasu
Dionysius Papież Dionizy
Dionysius Areopagita Pseudo-Dionizy Areopagita
Dionysius Exiguus Dionizjusz Mały
Dionysius von Paris Święty Dionizy
Dionysos Dionizos
Diophant von Alexandrien Diofantos
Diophantische Gleichung Równanie diofantyczne
Diopsid Diopsyd
Dioptas dioptaz
Dioptrie dioptria
Diorama diorama
Diorit Dioryt
Dioskur Antypapież Dioskuros
Dioskuren Dioskurowie
Dioula Język diula
Dioxid dwutlenek
Dioxin dioksyna
Dioxine Dioksyny
Dip Zanurzyć
Dipendra Dipendra Bir Bikram Shah Dev
Diphenhydramin Difenhydramina
Diphenylamin Difenyloamina
Diphosgen Difosgen
Diphosphate Pirofosforan
Diphtherie błonica
Diphtheritis Błonica
Diphthong dyftong
Diphthongierung dyftongizacja
Diplodo Diplodo
Diplodocidae Diplodoki
Diplodocus diplodok
diploid diploidalny
Diploidie Diploid
Diplom dyplom
Diplomacy Dyplomacja
Diplomas de Español como Lengua Extranjera Diplomas de Español como Lengua Extranjera
Diplomat dyplomata