Deutsch Polnisch
DDT azotoks
De Casteljau-Algorithmus Algorytm de Casteljau
De civitate Dei Miasto Boga
De Groenen Zieloni
De Havilland Aircraft Company De Havilland
De Havilland Mosquito De Havilland Mosquito
de jure wedle prawa
De Lorean DeLorean Motor Company
De Morgansche Gesetze Prawa De Morgana
De Nationalliberale Narodowa Partia Liberalna
De profundis De Profundis
De Revolutionibus Orbium Coelestium De revolutionibus orbium coelestium
De Ruyter De Ruyter
De Soto County Hrabstwo DeSoto
De Stijl De Stijl
De Toni Fanconi Syndrom Zespół Fanconiego
De Zeven Provinciën HNLMS De Zeven Provinciën
De-la-Penne-Klasse Niszczyciele rakietowe typu Durand de La Penne
De-Lisle-Karabiner Karabinek De Lisle
De-Long-Inseln Wyspy De Longa
De-Loys-Affe Małpa de Loysa
Dead Kennedys Dead Kennedys
Dead Letters Dead Letters
Dead Like Me Dead Like Me
Dead Prez Dead Prez
Dead Zone Martwa strefa
Deadlock Zakleszczenie
Deadsoul Tribe Dead Soul Tribe
Deal kontrakt
Deal or no Deal Grasz czy nie grasz
Dealer diler
Dean Acheson Dean Acheson
Dean Gooderham Acheson Dean Acheson
Dean Koontz Dean Koontz
Dean Martin Dean Martin
Dean Reed Dean Reed
Dean Rusk Dean Rusk
Dean Stockwell Dean Stockwell
Deanna Durbin Deanna Durbin
Death Cab for Cutie Death Cab for Cutie
Death in June Death in June
Death in Vegas Death In Vegas
Death in Venice Śmierć w Wenecji
Death Metal Death metal
Death Note Death Note
Death on the Road Death on the Road
Death Railway Kolej Śmierci
Death Row Records Death Row Records
Death-Valley-Nationalpark Park Narodowy Doliny Śmierci
Deathcore Deathcore
DEB DEB
Deba Deba bocho
Debatte dyskusja
debattieren rozprawiać
Debbie Armstrong Debbie Armstrong
Debbie Flintoff-King Debbie Flintoff-King
Debdas Devdas
Debian Debian
Debian Free Software Guidelines Wytyczne Debiana dotyczące Wolnego Oprogramowania
Debian Multimedia Distribution DeMuDi
Debitkarte karta debetowa
Debora Debora
Deborah Anne Dyer Deborah Dyer
Deborah Harry Debbie Harry
Deborah Kara Unger Deborah Kara Unger
Deborah Kerr Deborah Kerr
Deborah-Zahl Liczba Debory
Debra Winger Debra Winger
Debre Zeyit Debre Zeit
Debrecen Debreczyn
Debreceni Vasutas SC Debreceni VSC
Debrzno Debrzno
Debub Południe
Debugger Debuger
Debugging Uruchamianie
Debutieren Debiutować
Debye Debaj
Debüt debiut
DEC DEC
Decalin dekalina
Decameron Dekameron
Decamerone Dekameron
Decatur Decatur
Decatur County Hrabstwo Decatur
Decca Records Decca Records