Gesuchter Begriff zurückschrecken hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
zurückschrecken (v) [zurückweichen]
 • zurückgeschreckt
 • schreckst zurück
 • schrecken zurück
 • schrecktest zurück
 • schreckten zurück
 • schreck(e) zurück
ineenkrimpen (v) [zurückweichen]
 • ineengekrompen
 • krimpt ineen
 • krimpen ineen
 • kromp ineen
 • krompen ineen
zurückschrecken (v) [Furcht]
 • zurückgeschreckt
 • schreckst zurück
 • schrecken zurück
 • schrecktest zurück
 • schreckten zurück
 • schreck(e) zurück
terugdeinzen (v) [Furcht]
 • teruggedeinsd
 • deinst terug
 • deinzen terug
 • deinsde terug
 • deinsden terug
zurückschrecken (v) [zurückweichen]
 • zurückgeschreckt
 • schreckst zurück
 • schrecken zurück
 • schrecktest zurück
 • schreckten zurück
 • schreck(e) zurück
terugdeinzen (v) [zurückweichen]
 • teruggedeinsd
 • deinst terug
 • deinzen terug
 • deinsde terug
 • deinsden terug
zurückschrecken (v) [Furcht]
 • zurückgeschreckt
 • schreckst zurück
 • schrecken zurück
 • schrecktest zurück
 • schreckten zurück
 • schreck(e) zurück
terugschrikken (v) [Furcht]
 • teruggeschrikt
 • schrikt terug
 • schrikken terug
 • schrikte terug
 • schrikten terug
DE Phrasen mit zurückschrecken NL Übersetzungen
Es sollte sichergestellt werden, dass die Ermittlungen und die strafrechtliche Verfolgung rassistischer und fremdenfeindlicher Straftaten nicht davon abhängig sind, ob die Opfer, die häufig besonders gefährdet sind und vor gerichtlichen Schritten zurückschrecken, Anzeige erstatten oder Klage erheben. Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en vervolgen van delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat niet afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is en ervoor terugschrikt om een gerechtelijke procedure in te stellen.
Wegen unzureichender und/oder asymmetrischer Information können private Anleger davor zurückschrecken, sinnvolle Projekte zu finanzieren; hochqualifiziertes Personal erhält möglicherweise keine Kenntnis von Beschäftigungsmöglichkeiten in innovativen Unternehmen. Als gevolg van imperfecte en/of asymmetrische informatie zullen particuliere investeerders niet gauw geneigd zijn waardevolle projecten te financieren, en is hooggekwalificeerd personeel dikwijls niet op de hoogte van de mogelijkheden om bij innovatieve ondernemingen in dienst te komen.
Denn in diesen Fällen, verhindert Marktversagen häufig die vollständige Umsetzung des der Tarifregulierung zugrunde liegenden Nutzerprinzips (d. h. der Nutzer zahlt), da z. B. die Tariferhöhung, die der Finanzierung der neuen Infrastrukturinvestition dienen soll, so massiv wäre, dass Investoren vor der Investition oder potenzielle Kunden vor der Nutzung der Infrastruktur zurückschrecken würden. In dergelijke gevallen belet marktfalen vaak de onverkorte toepassing van het beginsel „de gebruiker betaalt” waarop tariefregulering is gebaseerd, bijvoorbeeld omdat de tariefverhoging om investeringen in nieuwe infrastructuur te financieren zo aanzienlijk zou moeten zijn, dat zij afschrikkend werkt ten aanzien van de investeringen of potentiële klanten voor het gebruik van de infrastructuur.
(8) Es ist sicherzustellen, dass die Ermittlungen und die strafrechtliche Verfolgung rassistischer und fremdenfeindlicher Straftaten nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Opfer Anzeige erstatten oder Klage erheben, weil sie häufig besonders gefährdet sind und vor gerichtlichen Schritten zurückschrecken. (8) Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en vervolgen van delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat niet afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is en ongaarne een gerechtelijke procedure instelt.
Außerdem sind sich skrupellose Anbieter von Teilzeitnutzungsrechten voll der Tatsache bewusst, dass die Eigentümer vor rechtlichen Schritten aufgrund der damit verbundenen Kosten zurückschrecken. Bovendien zijn onscrupuleuze deeltijdexploitanten zich volledig bewust van de terughoudendheid bij de eigenaren om hierover een gerechtelijke procedure aan te spannen, gezien de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Andererseits könnte die Frage gestellt werden, warum offensichtlich Personen aus der EU davor zurückschrecken, Arbeit in diesem Sektor zu suchen. Verder zou men zich kunnen afvragen waarom EU-burgers er blijkbaar van worden weerhouden om werk in deze sector te zoeken.
Letztlich sind es ja die hohen Kosten, die Unternehmen vor Zukunftsinvestitionen zurückschrecken lassen. Uiteindelijk schrikken ondernemingen immers vanwege de hoge kosten terug voor investeringen in de toekomst.
Diese neue Maßnahmen lässt die Gemeinschaftsreeder davor zurückschrecken, die Gemeinschaftsflagge im Rahmen ihrer mittel- und langfristigen Planung beizubehalten. Deze nieuwe maatregel maakt het voor communautaire reders in het kader van hun planning op middellange termijn bijzonder onaantrekkelijk om de communautaire vlag te blijven voeren.
Die Übertragung solcher Rechte auf die EU ist ein Stück Souveränitätsverzicht, vor dem die Staaten seit 15 Jahren zurückschrecken". "Laat Frattini vooral een monument oprichten voor al diegenen die omkomen op weg naar Europa."
Produkte je nach Absatzland anzupassen, sei jedoch sehr kostenaufwendig und ließen viele Firmen vor dem Sprung ins Ausland zurückschrecken. Het bedrijf zou dan zijn product moeten wijzigen wat natuurlijk voor extra kosten zorgt."
Wir dürfen allerdings nicht vor den Schwierigkeiten beim Nachweis der Auswirkungen bestimmter Nährstoffe oder Nahrungsmittel auf Verhaltensfunktionen zurückschrecken. De waarheid van claims betreffende de werking van bepaalde nutriënten of andere voedingsstoffen op gedragsfuncties is evenwel moeilijk te bewijzen.
Sie sollte das Verbrauchervertrauen erhöhen, vor allem in Bezug auf das Recht der Bürger, ein Gericht anzurufen, da viele Verbraucher in den neuen Mitgliedstaaten vor hohen Anwaltskosten zurückschrecken. Het zou het vertrouwen van consumenten vergroten, vooral wanneer ze eraan denken om naar de rechter te stappen, omdat in veel nieuwe lidstaten excessief hoge kosten voor rechtsbijstand in rekening worden gebracht.
22. gelangt zu dem Schluss, dass die Europäische Union für den Fall, dass die Bewertungen ergeben sollten, dass Kostenwirksamkeit und Effizienz der dezentralen Verwaltung nicht garantiert sind, nicht davor zurückschrecken sollte, die derzeitige Tendenz hin zur Auslagerung von Aufgaben der Kommission umzukehren, und dass sie klare Regeln für die Beendigung des Auftrags der dezentralen Agenturen festlegen sollte; 22. concludeert dat indien uit de evaluaties blijkt dat kosteneffectiviteit en efficiëntie van gedecentraliseerd bestuur niet gewaarborgd zijn, de Europese Unie niet zou moeten aarzelen om de huidige neiging tot uitbesteden van Commissietaken terug te draaien en duidelijke regels zou moeten opstellen voor het beëindigen van het mandaat van gedecentraliseerde agentschappen;
Die Kommission muss den Sozialschutz der Arbeitnehmer, den sozialen Dialog und die grundlegenden Arbeitsnormen überwachen und darf vor Sanktionen nicht zurückschrecken. De Commissie moet de sociale bescherming van werknemers, de sociale dialoog en de belangrijkste arbeidsnormen controleren en niet bang zijn om sancties op te leggen.
Wir müssen gegen die Diskriminierung von Minderheiten vorgehen, seien es rassische, religiöse, sprachliche oder geschlechtsspezifische Minderheiten oder aber Kinder und Behinderte, und sollten nicht davor zurückschrecken, bei Verletzung fundamentaler Menschenrechte, wo immer sie auftreten, Strafmaßnahmen zu verhängen. We moeten de discriminatie van minderheden, of dat nu gebeurt op grond van ras, geloof, taal of geslacht, van kinderen en van gehandicapten bestrijden en we mogen bij inbreuk op fundamentele mensenrechten, ongeacht waar deze plaatsvindt, niet terugdeinzen voor sancties.
Schließlich ist eines der bei der Verwirklichung der territorialen Zusammenarbeit häufig anzutreffenden Probleme, dass private Akteure vor der Komplexheit dieser Art von Projekten und den ihnen innewohnenden Risiken zurückschrecken. Een veel voorkomend probleem met betrekking tot de uitvoering van territoriale samenwerking betreft de terughoudendheid van private partijen om eraan deel te nemen vanwege de complexiteit en de risico’s die aan dergelijke projecten zijn verbonden.
in der Erwägung, dass der Iran droht, die Sanktionsdrohungen könnten zu höheren Ölpreisen führen, und den Westen damit erpresst, er werde nicht davor zurückschrecken, im Konflikt um sein Nuklearprogramm Öl als Waffe einzusetzen, overwegende dat Iran waarschuwt dat dreiging met sancties zou kunnen leiden tot hogere olieprijzen, kennelijk om het Westen te intimideren en zijn bereidheid te tonen om olie als wapen te gebruiken in het conflict over zijn kernprogramma,
B. unter Verurteilung der Vorfälle, bei denen muslimische Väter Töchtern gegenüber, die eine freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehung zu europäischen Jugendlichen unterhalten, gewalttätig geworden sind, sowie in der Erwägung, dass die Täter selbst vor Mord nicht zurückschrecken (37 Morde allein in Italien), B. zijn veroordeling uitsprekend over het geweld dat moslims gebruiken tegen hun dochters, waarbij ook moord niet geschuwd wordt, wanneer deze omgaan of zich verloven met jonge Europeanen (37 moorden alleen al in Italië),
47. fordert die Kommission eindringlich auf, administrative Hindernisse abzubauen; fordert die Kommission auf, die Bedingungen für Innovation zu verbessern, z. B. durch die Einführung eines einheitlichen EU-Patents; vertritt die Auffassung, dass gutgemeinte Programme zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Bildung einer nachhaltigen Wirtschaft nicht richtig funktionieren, da KMU und Universitäten vor einer Beteilung an europäischen Programmen zurückschrecken; 47. dringt er bij de Europese Commissie op aan administratieve obstakels weg te nemen; dringt er bij de Commissie op aan de omstandigheden om te innoveren te verbeteren, bijvoorbeeld door een uniform Europees octrooi in te voeren; goedbedoelde programma's ter stimulering van de concurrentie en een duurzame economie komen niet uit de verf omdat MKB en universiteiten ontmoedigd worden om deel te nemen aan Europese programma's;
Auch die Gefahr, betrogen zu werden, lässt viele vorm Geschäftsabschluss zurückschrecken, wenn der Anbieter nicht im eigenen Land sitzt. Wettelijke onzekerheid, wat te doen bijvoorbeeld wanneer een product defect blijkt, blijkt één van de problemen dat het vertrouwen van de consument op dit gebied beïnvloedt.
Wir glauben, dass der IStGH allein durch seine Existenz die Menschen von der Begehung der abscheulichsten Verbrechen zurückschrecken lassen wird. Wij geloven dat het ICC, alleen door het feit dat het bestaat, mensen zal afschrikken de gruwelijkste misdrijven te begaan.
Wir glauben, dass der IStGH allein durch seine Existenz die Menschen von der Begehung der abscheulichsten Verbrechen zurückschrecken lassen wird. Wij geloven dat het ICC, alleen al door het feit dat het bestaat, mensen zal afschrikken de gruwelijkste misdrijven te begaan.
Als tschechisches Mitglied des Europäischen Parlaments beunruhigt mich, dass die Sudetendeutschen Landsmannschaften in Deutschland und Österreich und deren Mitglieder des Europäischen Parlaments versuchen, diesen Registrierungsprozess zu politisieren, und nicht davor zurückschrecken, die Möglichkeit der mündlichen Anfrage für die Mitglieder des Europäischen Parlaments dafür auszunutzen. Als Tsjechisch lid van het Europees Parlement stoort mij het feit dat de verenigingen van Sudeten-Duitsers in Duitsland en Oostenrijk en hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement de registratieprocedure naar een politiek niveau proberen te tillen, en daarbij zelfs niet aarzelen misbruik te maken van de EP-procedure voor mondelinge vragen.
Wie kann sich die Kommission wirksam mit den Palästinensern ins Benehmen setzen, nachdem diese sich auf barbarische Weise gegenseitig töten, vor der Tötung von Frauen und Kindern nicht zurückschrecken und den Verwundeten medizinische Versorgung verweigern? Hoe kan de Commissie nog op zinvolle manier omgaan met de Palestijnen, na de barbaarse manier waarop zij elkaar, vrouwen en kinderen hebben vermoord en gewonden medische behandeling hebben geweigerd?
Darüber hinaus besteht vor allem in Ländern wie Italien, in denen der elektronische Geschäftsverkehr weniger weit verbreitet ist, die Gefahr, dass die Bürger davor zurückschrecken, mit Kreditkarten u. ä. zu bezahlen, wenn sie wissen, dass ihre Transaktionen registriert werden. Bovendien doet zich het risico voor dat, vooral in de landen waar de elektronische handel niet zo sterk ontwikkeld is, waaronder Italië, de burgers ervan worden weerhouden om met een kredietkaart of met soortgelijke middelen te betalen, wetende dat hun bewegingen worden geregistreerd.
Die jüngste Entwicklung geht aber dahin, dass Einbrecher(banden) immer brutaler vorgehen und nicht einmal vor der Anwesenheit des Hausherrn zurückschrecken. De meest recente ontwikkeling wijst er echter op dat inbrekers of benden steeds gewelddadiger worden en het hen niet uitmaakt of er huisbewoners aanwezig zijn.
Während die in der Tageszeitung L'Unione Sarda veröffentlichte Nachricht bereits heftige Kontroversen ausgelöst hat, vertritt der Initiator des Vorschlags den Standpunkt, man dürfe angesichts einer besonders schwierigen Lage nicht vor drastischen und notfalls unpopulären Maßnahmen zurückschrecken. Het bericht hierover in het dagblad L'Unione Sarda heeft al veel stof doen opwaaien, maar de bedenker van dit plan heeft verklaard dat noodsituaties drastische en impopulaire maatregelen vergen.
die Ermittlungen und die strafrechtliche Verfolgung rassistischer und fremdenfeindlicher Straftaten nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Opfer Anzeige erstatten oder Klage erheben, weil sie häufig besonders gefährdet sind und vor gerichtlichen Schritten zurückschrecken. dat het onderzoeken en vervolgen van delicten die verband houden met racisme en vreemdelingenhaat niet afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is en ongaarne een gerechtelijke procedure instelt.
davon abhängig gemacht werden, ob die Opfer Anzeige erstatten oder Klage erheben, weil sie häufig besonders gefährdet sind und vor gerichtlichen Schritten zurückschrecken. afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is en ongaarne een gerechtelijke procedure instelt.