Gesuchter Begriff zur Not hat 6 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
zur Not [allgemein] desnoods [allgemein]
zur Not (o) [allgemein] desnoods (o) [allgemein]
zur Not [allgemein] in noodgeval [allgemein]
zur Not (o) [allgemein] in noodgeval (o) [allgemein]
zur Not [allgemein] in het uiterste geval [allgemein]
DE Deutsch NL Niederländisch
zur Not (o) [allgemein] in het uiterste geval (o) [allgemein]

DE NL Übersetzungen für not

Not [Drang] {f} dwang {m} [Drang]
Not (n) [Drang] {f} dwang (n) {m} [Drang]
Not [Drang] {f} compulsie {f} [Drang]
Not (n) [Drang] {f} compulsie (n) {f} [Drang]
Not [Drang] {f} drang {m} [Drang]
Not (n) [Drang] {f} drang (n) {m} [Drang]
Not [Drang] {f} behoefte {f} [Drang]
Not (n) [Drang] {f} behoefte (n) {f} [Drang]
Not [allgemein] {f} behoefte {f} [allgemein]
Not (n) [allgemein] {f} behoefte (n) {f} [allgemein]
DE Phrasen mit zur not NL Übersetzungen
Erläuterung: NR = nicht zutreffend (not relevant), NS = unbedeutend (non-significant), NE = nicht vorhanden (not existing) Verklaring: NR = niet relevant, NS = niet significant, NE = niet bestaand of vrijwel nihil
NOT-HALT-Befehlsgeräte. Noodstopvoorzieningen.
Not- und Dringlichkeitssignalen. nood- en urgentiesignalen.
Not- und Behelfsunterkunft Tijdelijke noodopvang
Not- und Sicherheitsausrüstungen Nood- en veiligheidsuitrusting
Not- und Überlebensausrüstung Nood- en overlevingsuitrusting
Bin in Not Ik ben in nood
Informationen zur mitgeführten Not- und Überlebensausrüstung Informatie over nood- en overlevingsuitrusting aan boord
Behandlung der Not leidenden Kredite und Kredite zur Umschuldung unter den Marktkonditionen Behandeling van dubieuze leningen en leningen voor schuldherstructurering onder marktvoorwaarden
ETC (Not- und Behelfsunterkunft) ETC (Tijdelijk noodkamp)
Soweit zutreffend können die folgenden Kürzel verwendet werden: IE (included elsewhere — anderweitig inbegriffen), NO (not occurring — keine Emissionen) C (confidential — vertraulich), NA (not applicable — entfällt) und NE (Not estimated/not used — keine Schätzung/nicht verwendet). in voorkomend geval kunnen de codes IE (elders opgenomen), NO (geen), C (vertrouwelijk), NA (niet van toepassing) en NE (niet geraamd/niet gebruikt) worden gebruikt.
- Export tax not applicable - Export tax not applicable
Not relevant Not relevant
** GDP (GNI not available) ** GDP (GNI not available)
Angesichts dieser Not reichen die Maßnahmen der Darlehensgeber zur Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung nicht aus. Gezien de nood waarin die bevolking verkeert, is de huidige respons van de donoren ontoereikend.
Auch das Problem der sogenannten "black box" (not attributable, not allocated, not distributable income) kann mit Hilfe von ISO-Standards minimiert werden. Ook het probleem van de zogenoemde "black box" (not attributable, not allocated, not distributable income) kan met hulp van ISO-normen geminimaliseerd worden.
It is not sufficient that the rights and principles of the Charter are not violated. It is not sufficient that the rights and principles of the Charter are not violated.
Diese Telefonnummer würde Kindern in Not notwendige Hilfe, Beistand und Unterstützung zur Verfügung stellen. Dit telefoonnummer zou voor kinderen in nood de noodzakelijke hulp, bijstand en ondersteuning kunnen bieden.
„Not“-Visa für Menschenrechtsverteidiger China, Iran en Rusland
„Not“-Visa für Menschenrechtsverteidiger Het gaat om een voor het land ongekende catastrofe.
preparations not started yet preparations not started yet
Bookmark not defined. Bookmark not defined.
Not permitted Not permitted
In order not to cause confusion, we do not propose to make the CE marking voluntary. Om te voorkomen dat verwarring ontstaat stellen wij niet voor het aanbrengen van de CE-markering vrijwillig te maken.
Allerdings kann man zur Not auf den Haushalt des Folgejahres zugreifen. Wat het financiële plaatje betreft, is het Parlement van mening dat een herziening van de financiële vooruitzichten noodzakelijk is.
Zur Not internationales Mandat für Palästina Gezamenlijke ontwerpresolutie over Nepal
Asyl in Not, Wien. Asyl in Not, Wenen.
Dort sei klar zu machen, dass Saddam Hussein zur Not auch gewaltsam entwaffnet werden muss. Hopelijk klinkt deze boodschap aanstaande maandag door bij de regeringsleiders.
Dort sei klar zu machen, dass Saddam Hussein zur Not auch gewaltsam entwaffnet werden muss. Het EP dringt erop aan, dat er maatregelen genomen worden op plaatselijk niveau.