zich uitbreiden (Verb)

1

anwachsen (v)

bedrijf
2
bedrijf
3

wachsen (v)

bedrijf
gebied