zaniken (Verb)

1

jammern (v)

gedrag
2

klagen (v)

gedrag
3

meckern (v)

gedrag
4

nörgeln (v)

klacht