Gesuchter Begriff wieder aufnehmen hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch NL Niederländisch
wieder aufnehmen (v) [Gespräch] hervatten (v) {n} [Gespräch]
wieder aufnehmen (v) [Gespräch] weer beginnen (v) [Gespräch]

DE NL Übersetzungen für wieder

wieder (adv prep) [another time] opnieuw (adv prep) [another time]
wieder (o) [nochmals] opnieuw (o) [nochmals]
wieder (o) [von neuem] opnieuw (o) [von neuem]
wieder (o) [nochmals] nog eens (o) [nochmals]
wieder (o) [von neuem] nog eens (o) [von neuem]
wieder (o) [von neuem] andermaal (o) [von neuem]
wieder (adv prep) [another time] weer (adv prep) {n} [another time]
wieder (adv prep) [back to a former place or state] weer (adv prep) {n} [back to a former place or state]
wieder (o) [nochmals] weer (o) {n} [nochmals]
wieder (o) [von neuem] weer (o) {n} [von neuem]

DE NL Übersetzungen für aufnehmen

aufnehmen (v) [Film]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
opnemen (v) {n} [Film]
 • opgenomen
 • neemt op
 • nemen op
 • nam op
 • namen op
aufnehmen (v) [Krankenhaus]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
opnemen (v) {n} [Krankenhaus]
 • opgenomen
 • neemt op
 • nemen op
 • nam op
 • namen op
aufnehmen (v) [Musik]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
opnemen (v) {n} [Musik]
 • opgenomen
 • neemt op
 • nemen op
 • nam op
 • namen op
aufnehmen (v) [Person]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
opnemen (v) {n} [Person]
 • opgenomen
 • neemt op
 • nemen op
 • nam op
 • namen op
aufnehmen (v) [Tonbandgerät]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
opnemen (v) {n} [Tonbandgerät]
 • opgenomen
 • neemt op
 • nemen op
 • nam op
 • namen op
aufnehmen (v) [to include so that it no longer has separate existence]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
opnemen (v) {n} [to include so that it no longer has separate existence]
 • opgenomen
 • neemt op
 • nemen op
 • nam op
 • namen op
aufnehmen (v) [to include so that it no longer has separate existence]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
absorberen (v) [to include so that it no longer has separate existence]
 • geabsorbeerd
 • absorbeert
 • absorberen
 • absorbeerde
 • absorbeerden
aufnehmen (v) [to learn]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
absorberen (v) [to learn]
 • geabsorbeerd
 • absorbeert
 • absorberen
 • absorbeerde
 • absorbeerden
aufnehmen (v) [Mitglied]
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
inwijden (v) [Mitglied]
 • ingewijd
 • wijdt in
 • wijden in
 • wijdde in
 • wijdden in
aufnehmen (v) [Mitglied] als lid opnemen (v) [Mitglied]
DE Phrasen mit wieder aufnehmen NL Übersetzungen
wenn der Bedienstete auf Zeit seine Tätigkeit nach Ablauf eines nach Artikel 52 gewährten bezahlten Krankheitsurlaubs nicht wieder aufnehmen kann. indien de tijdelijke functionaris zijn functie niet kan hervatten na afloop van het in artikel 52 bedoelde bezoldigde ziekteverlof.
Da die Konkursverfahren noch nicht abgeschlossen sind, ist noch unklar, ob Ekranas und Ecimex die Produktion von CPT wieder aufnehmen. Nadat de procedure was ingeleid, heeft Thomson de Commissie meegedeeld dat het de door TUBE ingediende klacht steunde en heeft het zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek.
Sondervorschriften für einzelne Zuchtbetriebe, die ihre Zuchttätigkeit aufnehmen bzw. wieder aufnehmen: Bijzondere bepalingen voor afzonderlijke kwekerijen die hun activiteiten aanvangen of hervatten
Zuchtbetriebe oder Weichtierzuchtgebiete, die ihre Zuchttätigkeit aufnehmen bzw. wieder aufnehmen (25) Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren die hun activiteiten aanvangen of hervatten (25)
eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer ablegen, bevor sie die Ausübung der mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte wieder aufnehmen, oder een bekwaamheidsproef afleggen met een examinator voordat ze de uitoefening van de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid hervatten; of
Die Unterstützung des Finanzsektors muss deshalb zielgerichtet sein, um sicherzustellen, dass die Banken ihr normales Kreditvergabegeschäft wieder aufnehmen. Steun voor de financiële sector moet daarom doelgericht zijn om ervoor te zorgen dat de banken hun normale kredietverschaffing hervatten.
Die Unterstützung des Finanzsektors muss deshalb zielgerichtet sein, um sicherzustellen, dass die Banken ihr normales Kreditvergabegeschäft wieder aufnehmen. Steun voor de financiële sector moet daarom doelgericht zijn om ervoor te zorgen dat de banken hun normale leningsactiviteiten hervatten.
Die Kommission sollte die Prüfung des anhängigen Antrags auf Interimsüberprüfung mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wieder aufnehmen. De Commissie zal het verzoek om een tussentijds nieuw onderzoek opnieuw overwegen zodra deze verordening in werking treedt.
In diesem schriftlichen Antrag wird jedes betroffene Schiff ausgewiesen und bestätigt, dass keines dieser Schiffe je wieder Fangtätigkeiten aufnehmen wird. In dat schriftelijk verzoek wordt vermeld om welke vaartuigen het gaat en wordt voor elk daarvan bevestigd dat zij niet opnieuw visserijactiviteiten zullen beginnen.
seinen Betrieb innerhalb der Fehlergrenzen wieder aufnehmen und weer over te gaan naar bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fout,
In diesem schriftlichen Antrag wird jedes betroffene Schiff ausgewiesen und bestätigt, dass keines dieser Schiffe je wieder Fangtätigkeiten aufnehmen wird.“ In dat schriftelijk verzoek wordt vermeld om welke vaartuigen het gaat en wordt voor elk daarvan bevestigd dat zij niet opnieuw visserijactiviteiten zullen beginnen.”.
Der Umsiedlungsmitgliedstaat muss diese Person wieder aufnehmen. De lidstaat van herplaatsing moet hem terugnemen.
(6) Nach Anhörung der Mitgliedstaaten im Rahmen des Ständigen Veterinärausschusses setzt die Kommission das Datum fest, an dem Betriebe die Versendung der Erzeugnisse gemäß Absatz 1 Buchstabe a) aufnehmen bzw. wieder aufnehmen dürfen. 6. De Commissie stelt na raadpleging van de lidstaten in het kader van het Permanent Veterinair Comité de datum vast waarop inrichtingen met de verzending van de in lid 1, onder a), bedoelde producten mogen beginnen of deze mogen hervatten.
(2) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren wieder aufnehmen, 2. De Commissie kan, op verzoek of op eigen initiatief, de procedure heropenen:
b) Frauen, die wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen; b) vrouwen die wederom een beroepsbezigheid willen gaan uitoefenen;
In der Tat können die öffentlichen Geber nach einem Konflikt relativ rasch ihre Investitionstätigkeit wieder aufnehmen. Na beëindiging van een conflict kan de overheid tamelijk snel haar investeringen hervatten.
Nach den Europawahlen werden wir unsere Arbeit sofort wieder aufnehmen. Na de Europese verkiezingen zullen wij onmiddellijk ons werk hervatten.
Außerdem sind die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Frauen nach einem Mutterschaftsurlaub wieder ihre Forschungstätigkeit aufnehmen können. Er is te weinig gedaan om dit probleem op te lossen, omdat het bedrijfsleven gebrek aan onderzoekers heeft.
Wird sie Druck ausüben, damit die Zeitschrift ihre Tätigkeit wieder aufnehmen kann? Is zij van plan druk uit te oefenen met als doel het blad in staat te stellen de zaken voort te zetten?
Was hat die Europäische Kommission bisher unternommen, damit der Fernsehsender NTDTV seinen Sendebetrieb wieder aufnehmen kann und Millionen Menschen wieder Zugang zu der einzigen unzensierten Informationsquelle haben? Welke maatregelen heeft de Europese Commissie tot dusver genomen om ervoor te zorgen dat NTDTV de uitzending van zijn programma's kan hervatten en dat als gevolg daarvan miljoenen Chinezen opnieuw toegang krijgen tot de enige ongecensureerde informatiebron in hun land?
Damit könnte das Europäische Parlament in der nächsten Amtsperiode die Debatte über die Perspektiven des gemeinschaftlichen Tabaksektors wieder aufnehmen. Het EP zal bijgevolg in een volgende ambtstermijn het debat over de toekomstperspectieven van de tabakssector in de EU kunnen voortzetten.
Einige Staaten stehen diesbezüglich mit den Vereinigten Staaten noch in Verhandlungen; wieder andere haben erklärt, keine Gefangenen aufnehmen zu wollen. Enkele landen voeren met de VS nog besprekingen ter zake, andere lidstaten hebben duidelijk gesteld dat zij geen ex-gedetineerden zullen opvangen.
Wird die Kommission die Arbeiten an einer einheitlichen Definition des Mobbings wieder aufnehmen und diese in einer entsprechenden Richtlinie verankern? Is de Europese Commissie voornemens het werk aan een eenduidige definitie van mobbing te hervatten, en overweegt zij deze definitie op te nemen in een passende richtlijn?
Die Komposition der Zucker ermöglicht eine chemische Struktur, die Kohlendioxid aus der Luft sowohl aufnehmen als auch wieder abgeben kann. De samenstelling van de suikers zorgt ervoor dat de chemische structuur de in de atmosfeer aanwezige koolstofdioxide zowel kan opnemen als afgeven.
Wie viele konnten ihre Tätigkeit umgehend wieder aufnehmen? Hoeveel zijn er geschikt bevonden om hun ambtsbezigheden onmiddellijk voort te zetten?
seinen Betrieb innerhalb der Fehlergrenzen wieder aufnehmen und, weer over te kunnen gaan naar bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fout,
einen Betrieb innerhalb der Fehlergrenzen wieder aufnehmen und weer over te gaan naar bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fout,