welcher auch

indefinites Determinativ - Sing.
indefinites Determinativ - Sing.
indefinites Determinativ - Sing.
indefinites Determinativ - Sing.

Satzbeispiele & Übersetzungen

Aus den Zeichnungen muss auch hervorgehen, an welcher Stelle die vorgeschriebene Typgenehmigungsnummer angebracht werden soll.
Op deze tekeningen moet ook de voor het verplichte typegoedkeuringsnummer bestemde plaats worden aangegeven.
Aus den Zeichnungen muss auch hervorgehen, in welcher Lage zum Kreis des Genehmigungszeichens die Genehmigungsnummer und das Identifizierungszeichen anzubringen sind;
Ze tonen ook de plaats van het goedkeuringsnummer en het identificatiesymbool ten opzichte van de cirkel van het goedkeuringsmerk.
Auch sollte geregelt werden, in welcher Sprache das Basisinformationsblatt abzufassen ist.
Er moeten ook regels worden opgesteld voor de taal waarin het document moet worden opgesteld.
Gewalt gegen Kinder, in welcher Form auch immer, ist unentschuldbar.
Geweld tegen minderjarigen valt niet te rechtvaardigen, in welke vorm dan ook.
Mittel welcher Art sind bereitgestellt worden und in welcher Menge?
Welke soorten uitrusting zijn er ter beschikking gesteld, en in welke hoeveelheden?
Wenn ja, in welcher Funktion und in welcher Form?
Zo ja, in welke functie en in welke vorm?
und welcher Form auch immer
ongeacht in welke vorm,
, welcher Art
het karakter van
in welcher Weise auch immer
of kan toebrengen,