was (Nomen)

1

wat (n)

Relativpronomen, Demonstrativpronomen, sächlich, etwas, Interrogativpronomen, Interjektion, Relativpron. - Objekt - Sing., that which; those that; the thing that, interrogative pronoun
  • Was
  • Wat
  • Was wird weiter geschehen?
  • Wat zijn de volgende stappen?
  • Was ist lokal und was ist regional?
  • Wat is plaatselijk en wat regionaal?
2

hetgeen (n)

Relativpronomen, Relativpron. - Objekt - Sing., Demonstrativpronomen, that which; those that; the thing that
3

excuseer (o)

Interjektion
4

pardon (o)

Interjektion
5

(o)

Interjektion
6

datgene (o)

Relativpron. - Objekt - Sing., Demonstrativpronomen

Satzbeispiele & Übersetzungen

Auf was warten die Staaten, auf was wartet der Rat, auf was wartet die Kommission, und auf was wartet unser Organ?
Waar wachten de lidstaten op, de Raad, de Commissie, waar wacht ons eigen Europees Parlement eigenlijk op?
Hier wird klargestellt, was als Verpackung gilt und was nicht.
Hiermee wordt verduidelijkt wat wel en wat niet onder verpakking moet worden verstaan.
Was ist zu tun?
Wat moet er dus gebeuren?
Was kann Indien tun?
Wat kan India doen aan het probleem?
Was sind die Herausforderungen?
Welke uitdagingen zijn er?
Was ist biologische Vielfalt?
Wat is biodiversiteit?
This writer was imprisoned.
This writer was imprisoned.
This journalist was six months pregnant when she was arrested.
This journalist was six months pregnant when she was arrested.
Was bleibt nun festzuhalten?
Wat zien wij namelijk?
Was ist Innovation und was muss besser werden?
Wat is innovatie en wat kan beter?
Was fehlte?
Wat ontbrak er dan?

was (Nomen)

1

Wäsche (n)

aktie, kleding
2

Wachs (n)

algemeen, oily, water-resistant substance