Gesuchter Begriff was hat 36 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
was (n) [Relativpronomen] wat (n) [Relativpronomen]
was (n) [Relativpronomen] hetgeen (n) [Relativpronomen]
was (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] hetgeen (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
was (o) [Demonstrativpronomen] hetgeen (o) [Demonstrativpronomen]
was (o) [Interjektion] wat (o) [Interjektion]
DE Deutsch NL Niederländisch
was (n) [sächlich] wat (n) [sächlich]
was (n) [etwas] wat (n) [etwas]
was (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] wat (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
was (o) [Interrogativpronomen] wat (o) [Interrogativpronomen]
was (o) [Demonstrativpronomen] wat (o) [Demonstrativpronomen]
was (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] wat (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun]
was (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that] wat (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that]
was (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that] hetgeen (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that]
was (o) [Demonstrativpronomen] datgene (o) [Demonstrativpronomen]
was (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] datgene (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
was (o) [Interjektion] (o) [Interjektion]
was (o) [Interjektion] pardon (o) {n} [Interjektion]
was (o) [Interjektion] excuseer (o) [Interjektion]
DE Phrasen mit was NL Übersetzungen
Was Wat
Was bietet die Maßnahme? Welke vorm van steun behelst de regeling?
[WAS] [WAT]
Was wird weiter geschehen? Wat zijn de volgende stappen?
Auf was warten die Staaten, auf was wartet der Rat, auf was wartet die Kommission, und auf was wartet unser Organ? Waar wachten de lidstaten op, de Raad, de Commissie, waar wacht ons eigen Europees Parlement eigenlijk op?
Was ist lokal und was ist regional? Wat is plaatselijk en wat regionaal?
Hier wird klargestellt, was als Verpackung gilt und was nicht. Hiermee wordt verduidelijkt wat wel en wat niet onder verpakking moet worden verstaan.
Was ist zu tun? Wat moet er dus gebeuren?
Was kann Indien tun? Wat kan India doen aan het probleem?
Was erwarten Sie von, was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Wat verwacht u van uw opvolger en wat wenst u hem toe?
Was sind die Herausforderungen? Welke uitdagingen zijn er?
Was ist biologische Vielfalt? Wat is biodiversiteit?
This writer was imprisoned. This writer was imprisoned.
This journalist was six months pregnant when she was arrested. This journalist was six months pregnant when she was arrested.
Was bleibt nun festzuhalten? Wat zien wij namelijk?
Was ist Innovation und was muss besser werden? Wat is innovatie en wat kan beter?
Was ist Galileo und was ist der erhoffte Nutzen? In de landbouw zal het mogelijk zijn om de verdeling van chemicaliën te controleren.
Was kann und was wird die Kommission diesbezüglich unternehmen? Wat kan en zou de Commissie aan deze situatie willen doen?
Was fehlte? Wat ontbrak er dan?
Es gebe "mehr, was uns vereint, als was uns trennt". Met een aantal derde landen zijn overeenkomsten afgesloten.
NL Niederländisch DE Deutsch
was (n) [Relativpronomen] wat (n) [Relativpronomen]
was (n) [Relativpronomen] hetgeen (n) [Relativpronomen]
was (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] hetgeen (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
was (o) [Demonstrativpronomen] hetgeen (o) [Demonstrativpronomen]
was (o) [Interjektion] wat (o) [Interjektion]
was (n) [sächlich] wat (n) [sächlich]
was (n) [etwas] wat (n) [etwas]
was (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] wat (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
was (o) [Interrogativpronomen] wat (o) [Interrogativpronomen]
was (o) [Demonstrativpronomen] wat (o) [Demonstrativpronomen]
was (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] wat (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun]
was (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that] wat (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that]
was (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that] hetgeen (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that]
was (o) [Demonstrativpronomen] datgene (o) [Demonstrativpronomen]
was (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] datgene (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
was (o) [Interjektion] (o) [Interjektion]
was (o) [Interjektion] pardon (o) {n} [Interjektion]
was (o) [Interjektion] excuseer (o) [Interjektion]