Gesuchter Begriff versprechen hat 15 Ergebnisse
DE Deutsch NL Niederländisch
versprechen (v) [Omen]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
voorspellen (v) {n} [Omen]
 • voorspeld
 • voorspelt
 • voorspellen
 • voorspelden
 • voorspelde
versprechen (v) [Geheimnis]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
verklappen (v) [Geheimnis]
 • verklapt
 • verklappen
 • verklapt
 • verklapten
 • verklapte
versprechen (v) [Omen]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
beduiden (v) [Omen]
 • beduid
 • beduiden
 • beduidt
 • beduidde
 • beduidden
versprechen (v) [Omen]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
betekenen (v) [Omen]
 • betekend
 • betekenen
 • betekent
 • betekende
 • betekenden
versprechen (v) [Omen]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
beloven (v) [Omen]
 • beloofd
 • beloven
 • belooft
 • beloofde
 • beloofden
DE Deutsch NL Niederländisch
versprechen (v) [Verpflichtung]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
beloven (v) [Verpflichtung]
 • beloofd
 • beloven
 • belooft
 • beloofde
 • beloofden
versprechen (v) [Geheimnis] zich verspreken (v) [Geheimnis]
versprechen (v) [Wörter] zich verspreken (v) [Wörter]
versprechen (v) [Geheimnis] uit de school klappen (v) [Geheimnis]
versprechen (v) [Verpflichtung] plechtig beloven (v) [Verpflichtung]
versprechen (n v) [to make a mistake in one’s lines] zich (n v) [to make a mistake in one’s lines]
versprechen (v) [Verpflichtung] een plechtige gelofte doen (v) [Verpflichtung]
versprechen (v) [Verpflichtung] belofte doen (v) [Verpflichtung]
versprechen (v) [Versprechen] zijn woord geven (v) [Versprechen]
versprechen (v) [Versprechen] zich op erewoord verbinden (v) [Versprechen]
DE Phrasen mit versprechen NL Übersetzungen
Unternehmen werden nur mehr Geld in Forschung investieren, wenn die Ergebnisse konkreten wirtschaftlichen Gewinn versprechen. Ondernemingen zullen slechts meer in onderzoek gaan investeren indien zij daaruit concrete zakelijke voordelen kunnen behalen en zij zich bewust zijn van de mogelijkheden daartoe.
Darin lag das Versprechen der Uruguay-Runde und der Handelsliberalisierung. Dat was de belofte van de Uruguay-ronde en van de liberalisatie van het handelsverkeer.
Davon kann sich das EP raschere Beschlussverfahren und eine wirksame Durchführung des Programms versprechen. Aldus zou het EP mogen aannemen dat de besluitvormingsprocedures versneld kunnen worden en het programma daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Lediglich vier von fünfzehn Mitgliedstaaten sind diesem Versprechen bisher nachgekommen. Slechts 4 van de 15 lidstaten hebben zich daaraan gehouden.
Für uns ist dies eine Maßnahme, die den Petentinnen zeigt, dass wir unsere Versprechen halten. Op deze manier kunnen wij de indieners van de desbetreffende verzoekschriften laten zien dat wij ons woord gestand doen.
BEDROHUNGEN (UND VERSPRECHEN) BEDREIGINGEN (EN BELOFTEN)
Die Vorschrift, Quartalsberichte zu erstellen, würde ein falsches Versprechen an die Anleger darstellen, mehr Informationen bereitzustellen. Het zou een loze belofte zijn voor investeerders die menen dat dit een verbetering van de informatieniveaus zou zijn.
Viele andere Staaten haben ihr Versprechen in Bezug auf die Ausrottung der Armut gebrochen. Een groot aantal andere landen hebben hun beloften voor de uitroeiing van de armoede gebroken.
Betrifft: Unser Versprechen, die Armut zu beseitigen, einlösen Betreft: Financiering van onze belofte om een einde te maken aan de armoede
Eine wirkungsvollere EU-Politik für den Südkaukasus: von Versprechen zu Taten over een effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus: van beloften naar maatregelen
Die EU muss auch ihre Versprechen für Schnellstartfinanzierung einlösen, um das Vertrauen der Entwicklungsländer zu gewinnen." De EU moet ook haar beloften van snelstartfinancieringsoperaties nakomen zodat het vertrouwen van ontwikkelingslanden wordt gewonnen."
zu einer effizienteren EU-Politik für den Südkaukasus: von Versprechen zu Taten inzake een effectiever EU-beleid voor de zuidelijke Kaukasus: van beloften naar maatregelen
Im Jahr 2000 hat die Welt ein Versprechen abgegeben. De wereld heeft zichzelf in 2000 een belofte gedaan.
Es ist unsere moralische Pflicht, dieses Versprechen zu halten. We zijn moreel verplicht om die belofte waar te maken.
Bessere Rechtsetzung – Erfüllung der Versprechen und Wandel der Rechtsetzungskultur Betere regelgeving - Hoe de beloften kunnen worden waargemaakt en de regelgevingscultuur kan worden veranderd
Binnenmarkt 2002 - Zeit die Versprechen einzulösen Documentatieregeling voor vis
Binnenmarkt 2002 - Zeit die Versprechen einzulösen Reproductieve en seksuele gezondheid en rechten
Danach versprechen sie, keine Kriegskinder einzusetzen und minderjährige Soldaten zu entwaffnen und wieder einzugliedern. Hierin verbinden zij zich ertoe bij oorlogen geen kindsoldaten in te zetten en minderjarige soldaten te ontwapenen en in de maatschappij te re-integreren.
Betrifft: Versprechen gegenüber Irland, eine unerfreuliche Entscheidung aufzuschieben Betreft: Belofte aan Ierland om een moeilijk besluit uit te stellen
Betrifft: Versprechen der EU an die USA beim Transatlantischen Wirtschaftsrat Betreft: Europese beloftes aan de Verenigde Staten in de Transatlantische Economische Raad
Einige Mitgliedstaaten versprechen viel, stellen jedoch nur wenig zur Verfügung. Sommige lidstaten beloven veel maar leveren weinig.
Gleichwohl sind Lukaschenkos wunderbare Worte nicht selten nur leere Versprechen. Echter, het is duidelijk dat de mooie woorden van Loekashenko veelal ook loze woorden zijn.
Offensichtlich begeht die irische Regierung Vertragsbruch, wenn sie ihre Versprechen nicht einhält. De Ierse regering blijkt nu contractbreuk te plegen door zich niet aan haar belofte te houden.
informieren, ohne dabei uneingeschränkten Einlegerschutz zu versprechen. zonder een onbeperkte depositobescherming te beloven.
Er wolle hinsichtlich der Verfassung trotz seines entschiedenen Willens nicht zu viel versprechen. De Commissie is het eens met wat Ahern gezegd heeft over samenwerking met de VN en de VS.
Europa sei ein Versprechen: das Überwinden des Nationalsozialismus. Daar biedt de Grondwet het institutionele kader voor.
Europa sei ein Versprechen: das Überwinden des Nationalsozialismus. De Europese Unie heeft nu ook de lokale en regionale dimensie erkend.
Das EP müsse das Versprechen einhalten, das es der Kommission gegenüber abgegeben habe. Een evaluatie na vijf jaar kan ook de gelegenheid zijn om te kijken naar de therapeutische waarde van een product.