uitschrijven (Verb)

1
cheque
2
aantekeningen
3
reçu, schrijven
4

schreiben (v)

reçu
acteur