toeval (Nomen)

1

Schicksal (n)

toevallige omstandigheid
2

Glück (n)

algemeen
3

Zufall (n)

algemeen, chance event, random occurrence, toevallige omstandigheid
4
toevallige omstandigheid