strikt (Adjektiv)

1

streng (a)

Maßnahme, Kontrolle, Disziplin, Bildung
  • Die Kommission muss strikt darauf achten.
  • De Commissie dient hier streng op toe te zien.
  • Religionsausübung wird in China strikt kontrolliert.
  • In China wordt religie streng in de gaten gehouden.
2

rigoureus (a)

Maßnahme, Kontrolle
3

strikt (a)

Maßnahme, Disziplin
  • die Bestimmungen von Anlage I Artikel 2 Absatz 2 strikt einzuhalten;
  • de bepalingen van bijlage I, artikel 2, tweede alinea strikt na te leven;
  • Die Mitgliedstaaten können beschließen, Vorschriften und Einschränkungen strikt lokaler Art nicht mitzuteilen.
  • Lidstaten kunnen ervoor kiezen om voorschriften en beperkingen van strikt plaatselijke aard niet overeenkomstig dit lid aan te melden.
  • Die PPA sind strikt kostenbasiert und die Gewinnspanne überschreitet nicht die gewöhnlichen Gewinnspannen des Markts.
  • PPA’s zijn strikt op kosten gebaseerd en de winstmarges zijn niet hoger dan de gebruikelijke winstmarges op de markt.
4
Bildung

Satzbeispiele & Übersetzungen

Im Übrigen werde der Grundsatz der einmaligen Gewährung strikt beachtet.
Bovendien is het beginsel van „een tantum” strikt nageleefd.
nur in „strikt begrenzten Mengen“ verkauft werden?
uitsluitend in „strikt beperkte” hoeveelheden worden verkocht;
Es sollte sichergestellt werden, dass diese beiden Finanzierungsinstrumente strikt voneinander getrennt bleiben.
Er moet voor worden gezorgd dat beide financieringsinstrumenten strikt van elkaar gescheiden blijven.
die Entgelte werden strikt kostenbasiert berechnet;
de vergoedingen zijn uitsluitend op kosten gebaseerd;
die Beihilfe muss strikt auf das Mindestmaß begrenzt sein;
de voorwaarde dat de steun tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt moet blijven;
Vorabkontakte sind strikt vertraulich.
Prenotificatiecontacten vinden op strikt vertrouwelijke basis plaats.
19. Der Zeitplan für 2005 wurde strikt eingehalten.
19. Het tijdschema voor 2005 is volledig nageleefd.
Derzeit wird die neue Haushaltsordnung allem Anschein nach von den Kommissionsdienststellen übermäßig strikt angewandt.
Er lijkt momenteel sprake te zijn van een al te rigide toepassing van het nieuwe financieel reglement door de diensten van de Commissie.
Die Mitgliedstaaten wenden die Sicherheitsnormen strikt an.
De lidstaten dienen de veiligheidsnormen strikt toe te passen.
der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments enthaltenen Vorschriften strikt;
, van bijlage I van het Reglement van het Europees Parlement;
Der derzeitige Text ist zu strikt.
De huidige formulering is te restrictief.
Die Umweltvorschriften müssen von allen Mitgliedstaaten strikt eingehalten werden.
Strikte tenuitvoerlegging van de milieuvoorschriften door alle lidstaten is een eerste vereiste.
Oder fällt diese strikt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten?
Of behoort dit tot de uitsluitende bevoegdheid van de lidstaten?
Datenschutz bei Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung strikt beachten
De aanvraagdossiers zullen ten hoogste vijf jaar in het VIS opgeslagen blijven.
Die Kommission hat eine Neuverhandlung der Interimsabkommen strikt abgelehnt.
De Europese Commissie heeft pertinent geweigerd om opnieuw te onderhandelen over de interim-overeenkomsten.
strikt ausgeschlossen sind
worden geweerd

strikt (Adjektiv)

1

genau (a)

accuraat, algemeen
2

streng (a)

accuraat, algemeen, discipline, karakter, maatregel, regel
3

rigoros (a)

discipline, maatregel
4

strikt (a)

discipline, maatregel
5

hart (a)

karakter
karakter
7
karakter