stabil

1
Lage
2
Möbel
Lage, relatively unchanging
  • Diese Marktanteile waren in den vergangenen vier Jahren relativ stabil.
  • Deze marktaandelen zijn de voorbije vier jaar relatief stabiel gebleven.
  • Die durchschnittlichen Produktionskosten blieben im Bezugszeitraum stabil.
  • De gemiddelde productiekosten bleven in de beoordelingsperiode stabiel.
  • Insgesamt blieben die Lohnkosten somit stabil.
  • De arbeidskosten zijn over het geheel gezien dus stabiel gebleven.
4
Möbel
Möbel

Satzbeispiele & Übersetzungen

Insgesamt blieben die Lohnkosten somit stabil.
De arbeidskosten zijn over het geheel bezien dus stabiel gebleven.
Insgesamt gesehen blieben die Lohnkosten also stabil.
De arbeidskosten zijn over het geheel bezien dus stabiel gebleven.
Nur die Einfuhren aus China blieben stabil.
Alleen de invoer uit China bleef stabiel.
Sie war fast im gesamten Bezugszeitraum stabil.
Er was sprake van stabiele niveaus gedurende vrijwel de gehele beoordelingsperiode.
Es ist weitgehend pH-stabil.
Het is stabiel bij een breed pH-spectrum.