DE Phrasen mit site NL Übersetzungen
Quelle: Internet-Site von Posiva Oy. www.posiva.fi. Bron: Website van Posiva Oy (www.posiva.fi).
Die mit dem Betrieb einer Anlage betrauten Vertragsnehmer sind so genannte Site Licensee Companies (SLC). De entiteiten waarmee de NDA een overeenkomst sluit voor het beheer van een installatie worden aangeduid als Site Licensee Companies (hierna „SLC's” genoemd).
Der unmittelbare Wettbewerber der Beteiligten, Shell, erreicht je einen Anteil von 15—25 % des gesamten Marktes und des Marktes bei On-site- und Off-site-Lieferungen. De dichtste concurrent van de samengevoegde entiteit, Shell, vertegenwoordigt 15-25 % van de totale commerciële markt voor zowel on-site- als off-siteleveringen.
Site à chauves-souris de la Guerche-sur-l'Aubois Site à chauves-souris de la Guerche-sur-l'Aubois
Site du Griffoul, confluence de l'Automne Site du Griffoul, confluence de l'Automne
A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.“. A table containing the current ICAO-codes can be found at the ICAO web site.”.
Website: http://sites.google.com/site/sorohco Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd.
Website: http://sites.google.com/site/ sorohco Investeringen in plaatselijke militaire industriële projecten waarbij onderdelen van wapens en aanverwante producten worden vervaardigd.
Das System ist gegen seitenübergreifendes Scripting (Cross-Site Scripting, XSS) geschützt. Het systeem wordt beschermd tegen cross-site scripting (XSS).
Seit dem 1. September 2010 (http://www.bpost.be/site/fr/postgroup/bpost/intro/index.html). Sinds 1 september 2010; zie http://www.bpost.be/site/nl/postgroup/bpost/intro/index.html
AFSSA — site de Fougères, BP 90203 AFSSA — site de Fougères, BP 90203
Attribute der Objektart Site Attributen van het ruimtelijke objecttype Site
[16] „Innovation-2010-Initiative“: http://www.eib.eu.int/site/index.asp?designation=i2i Het PRO INNO -initiatief is bedoeld om transnationale samenwerking tussen innovatiebureaus en –programma’s te bevorderen door:
Die Dokumente geben keine Auskunft darüber, was ein „ECHELON-site“ ist, was an einem „ECHELON-site“ gemacht wird, wofür der Deckname ECHELON steht. Uit de documenten blijkt niet wat een "ECHELON-site" is, wat in een "ECHELON-site" wordt gedaan en waarvoor de codenaam ECHELON staat.
Die Web-Site ist unter www.charlemagneyouthprize.eu zu erreichen. De indieningprocedure is eenvoudig.
Anmeldungen sind über die Web-Site www.charlemagneyouthprize.eu möglich. De procedure voor het indienen van projecten is heel eenvoudig.
Einzelheiten der Internet-Site werden allen betroffenen Parteien zugänglich gemacht." De nadere bijzonderheden van de internetsite worden ter kennis gebracht van alle belanghebbenden."
(Italian) on a waste disposal site in Chiaiano, near Naples, Italy (Italian) on a waste disposal site in Chiaiano, near Naples, Italy
Auf der Internet-Site www.speedlicence.net werden auf dubiose Weise Führerscheine angeboten. Via de website www.speedlicence.net worden op dubieuze wijze rijbewijzen verstrekt.
Eine einzige Beschwerde reicht der Direktion Telekommunikation der Türkei oftmals, damit sie eine Site schließt. Een enkele klacht volstaat dikwijls voor het Turkse Directoraat Telecommunicatie om een site te sluiten.
Einrichtung einer Internet-Site, auf der die Formulare und Fotografien der entwendeten Kulturgüter frei zugänglich sind, de opening van een website waarop formulieren en beeldgegevens met betrekking tot ontvreemde goederen vrij kunnen worden geraadpleegd,
AFSSA - Site de Fougères AFSSA - Site de Fougères

DE Wörter ähnlich wie site

NL Wörter ähnlich wie site