DE Phrasen mit sist toe NL Übersetzungen
Toe Naing Mann Toe Naing Mann
Toe Naing Mann Zoon van Generaal Thura Shwe Mann, geb. 29.06.1978, eigenaar van Global Net en RedLinkCommunications Co. Ltd, No.
Toe Naing Mann Zoon van Thura Shwe Mann, geb. 29.06.1978.
Toe Naing Mann Eigenaar van Global Net en RedLinkCommunications Co. Ltd, No.
Toe Naing Mann Eigenaar van Global NET en RedLinkCommunications Co. Ltd, No.
Toe Naing Mann Eigenaar van Global Net en RedLinkCommunications Co. Ltd., No.
Niederländisch „Toe te passen restitutiebedrag: …” in het Nederlands „Toe te passen restitutiebedrag: …”
Niederländisch „Toe te passen restitutiebedrag: …‘ in het Nederlands „Toe te passen restitutiebedrag: …”
Kyin Toe Kyin Toe
Die theoretischen Stoppwege bei Normbedingungen gemäß Nummer 2.1 der Dienstanweisung Nr. 2 (SSOLL) und bei den Bedingungen während des Stoppmanövers (SIST) werden berechnet und mit dem gemessenen Stoppweg (SMESSUNG) in Beziehung gebracht. Theoretische stopwegen worden bepaald onder de standaardomstandigheden (Sreference) van punt 2.1 van administratieaanwijzing nr. 2 en onder de omstandigheden van het stopmanoeuvre (Sactual) en worden vergeleken met de gemeten stopweg (Smeasured).
Wurde das Stoppmanöver mit einer Beladung von 70-100 % der maximalen Tragfähigkeit nach Nummer 2.2 der Dienstanweisung Nr. 2 durchgeführt, ist für die Ermittlung von sNORM bei der Berechnung von sSOLL und von sIST die Wasserverdrängung (DSOLL = DIST) einzusetzen, die der beim Versuch vorhandenen Beladung entspricht. Wanneer het stopmanoeuvre is uitgevoerd met een belading van 70-100 % van het maximale laadvermogen overeenkomstig punt 2.2 van administratieaanwijzing nr. 2 om sstandard te berekenen, wordt het deplacement (Dreference = Dactual) dat overeenstemt met de lading op het moment van de proef gebruikt om sreference en sactual te bepalen.
sIST aus Summe von sactual als de som van
Berechnung von SIST Berekening van Sactual
Geschäftsführender Direktor: Maung Toe Algemeen directeur: Maung Toe
Geschäftsführender Direktor: Maung Toe Algemeen Directeur: Maung Toe
Geschäftsführender Direktor: Maung Toe Bestuursdirecteur: Maung Toe
Die Lagerkapazitäten von Dritten betragen 428000 m3, was einer Lieferkapazität von 2,9 Mio. toe/Jahr entspricht (auf der Basis vom 8 Rotationen im Jahr); das ist mehr als die Hälfte des nationalen Marktes. De opslagcapaciteit van derden, 428000 m3, is goed voor een leveringscapaciteit van 2,9 miljoen ton per jaar (op basis van acht rotaties per jaar), ofwel meer dan de helft van de nationale markt.
- Toe te passen heffingsvoet bij uitvoer: . . . . of, eventueel,
(47) Voeg daar nog de kosten van 433,8 miljoen euro aan toe die tussen 1998 en 2001 zijn gemaakt voor de verwerving van ABX en het totaal komt op 949 miljoen euro. (47) Voeg daar nog de kosten van 433,8 miljoen euro aan toe die tussen 1998 en 2001 zijn gemaakt voor de verwerving van ABX en het totaal komt op 949 miljoen euro.
(45) In deze gegevens moet in het bijzonder de lijst zijn opgenomen van de ondernemingen die tot nu toe voor steun in aanmerking zijn gekomen, alsook de precieze voorwaarden van deze steun (bedrag, toekenningsdatum, terugbetalingsvoorwaarden). (45) In deze gegevens moet in het bijzonder de lijst zijn opgenomen van de ondernemingen die tot nu toe voor steun in aanmerking zijn gekomen, alsook de precieze voorwaarden van deze steun (bedrag, toekenningsdatum, terugbetalingsvoorwaarden).
SIST — Slovenian Institute for Standardization SIST — Slovenian Institute for Standardization
Rechtsgrundlage : Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds. Rechtsgrondslag : Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.
29. De markt voor terminals is een stabielere markt dan die voor logistiek. Het aantal in België geëxploiteerde terminals blijft constant. Het aantal vervoerde containers neemt echter toe ten gevolge van de groei van het verkeer in de haven van Antwerpen en de inspanningen om meer goederen via het gecombineerde vervoer te transporteren. 29. De markt voor terminals is een stabielere markt dan die voor logistiek. Het aantal in België geëxploiteerde terminals blijft constant. Het aantal vervoerde containers neemt echter toe ten gevolge van de groei van het verkeer in de haven van Antwerpen en de inspanningen om meer goederen via het gecombineerde vervoer te transporteren.
141. Wat de periode vóór de sluiting van de kaderovereenkomst betreft, rijst de vraag of het besluit van de NMBS om geen betaling te eisen voor de geleverde vervoerdiensten vanaf 2000 aan de Belgische staat is toe te rekenen. 141. Wat de periode vóór de sluiting van de kaderovereenkomst betreft, rijst de vraag of het besluit van de NMBS om geen betaling te eisen voor de geleverde vervoerdiensten vanaf 2000 aan de Belgische staat is toe te rekenen.
201. Met haar beslissing aan deze kapitaalverhoging het bedrag van 5 miljoen euro toe te voegen, heeft zij een aanvullende investering van 5 miljoen verricht. 201. Met haar beslissing aan deze kapitaalverhoging het bedrag van 5 miljoen euro toe te voegen, heeft zij een aanvullende investering van 5 miljoen verricht.
Rechtsgrundlage : Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds Rechtsgrondslag (in de oorspronkelijke taal) : Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds
Rechtsgrundlage | Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds | Rechtsgrondslag | Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds |
Betrifft: Aloysius Toe Betreft: Aloysius Toe
De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten.
Es wird davon ausgegangen, dass jede Nacht zahlreiche junge Männer aus Städten wie beispielsweise Toe Town im Osten Liberias nach Côte d'Ivoire einreisen. Elke nacht zouden tientallen jonge mannen vanuit steden als Toe Town in het oosten van Liberia naar Ivoorkust trekken.
Barroso appelliert an die Regierungen der EU‑Mitgliedstaaten, gegenüber den Populisten nicht einzuknicken, die dafür plädieren, dass weniger Geld nach Europa fließen muss http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/298076/Oproep-Barroso-Geef-niet-toe-aan-populisten.htm . Barroso roept de regeringen van de EU-lidstaten op om „niet toe te geven aan populisten” die vinden dat er minder geld naar Europa moet http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/298076/Oproep-Barroso-Geef-niet-toe-aan-populisten.htm .

NL Wörter ähnlich wie sist toe