seismisch

Geologie
  • Umweltorganisationen und Vertreter der lokalen Gebietskörperschaften in Griechenland, der FYROM und Rumänien weisen darauf hin, dass das Gebiet Belene seismisch aktiv ist (es gibt eine offene tektonische Spalte, die ein Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 7 auf der Richter-Skala auslösen kann).
  • Milieuorganisaties en gemeentelijke vertegenwoordigers zowel uit Griekenland als uit de FYROM en Roemenië merken op dat er een grote seismische activiteit is in het gebied van Belene (er is een tektonische barst in de aardkorst die een aardbeving kan veroorzaken tot 7 graden op de schaal van Richter), hetgeen de hele onderneming uiterst riskant maakt.

Satzbeispiele & Übersetzungen

Im südöstlichen Mittelmeerraum, in Griechenland und Italien, die Europas seismisch aktivste Regionen sind, sind Beben von einer höheren Größenordnung als sechs oder sieben auf der Richterskala extrem selten.
In het zuidoostelijke Mediterrane gebied, in Griekenland en Italië, waar de meeste seismologische activiteiten plaats vinden, zijn aardbevingen met een schaal van 6 of 7 op de schaal van Richter zeer zeldzaam.
Es ist bekannt, dass Griechenland in einer seismisch aktiven Region liegt.
Griekenland is een land dat erom bekend staat gevoelig te zijn voor aardbevingen.
Mit welchen Finanzhilfen könnte diese Einrichtung unterstützt werden, die für eine Region in äußerster Randlage unentbehrlich ist, in der sich seismisch-vulkanologische Vorgänge abspielen, wie es in der Autonomen Region der Azoren der Fall ist?
Welke financiële middelen en programma's zijn er ter ondersteuning van deze instelling, die van wezenlijk belang is voor een ultraperifere regio waar zich seismologische en vulkanologische fenomenen voordoen, zoals de autonome regio de Azoren?

seismisch (Adjektiv)

1

seismisch (a)

geologie