DE Phrasen mit ristte af NL Übersetzungen
F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 für den Sektor S.13 und alle seine Teilsektoren F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 voor de sector S.13 en al zijn subsectoren
F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.62/AF.62, F.7/AF.7 – Forderungen für den Sektor S.13 und die Teilsektoren S.1311, S.1312 und S.1313 sowie F.511/AF.511 — Forderungen für den Teilsektor S.1311 F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.62/AF.62, F.7/AF.7 — vorderingen voor de sector S.13 en de subsectoren S.1311, S.1312 en S.1313, alsook F.511/AF.511 — vorderingen voor de subsector S.1311
F.34/AF.34, F.5/AF.5, F.62/AF.62, F.7/AF.7 — Forderungen für den Teilsektor S.1314 F.34/AF.34, F.5/AF.5, F.62/AF.62, F.7/AF.7 — vorderingen voor de subsector S.1314
F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 für den Sektor S.13 und die Teilsektoren S.1313 und S.1314 F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 voor de sector S.13 en de subsectoren S.1313 en S.1314
F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 für den Sektor S.13 und seine Teilsektoren F.1/AF.1, F.2/AF.2, F.331/AF.331, F.332/AF.332, F.34/AF.34, F.41/AF.41, F.42/AF.42, F.5/AF.5, F.61/AF.61, F.62/AF.62, F.7/AF.7 voor de sector S.13 en haar subsectoren
Einlagen (AF.22+AF.29) Deposito's en spaartegoeden (AF.22+AF.29)
Nicht börsennotierte Aktien und sonstige Anteilsrechte (AF.512+AF.513) Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen (AF.512+AF.513)
Dänisch Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. In het Deens Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk.
Für alle Sektoren: AF.3, AF.33, AF.3331, AF.332, AF.5, AF.51, AF.511, AF.512, AF.513, AF.52, AF.612 (konsolidiert) Voor alle sectoren: AF.3, AF.33, AF.3331, AF.332, AF.5, AF.51, AF.511, AF.512, AF.513, AF.52, AF.612 (geconsolideerd)
Dänisch Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 8, stk. In het Deens Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 8, stk.
auf Dänisch „Sammensat af stykker af kød“ und „Sammensat af stykker af fisk“; In het Deens „Sammensat af stykker af kød” en „Sammensat af stykker af fisk”;
Rechtsgrundlage - Lov nr. 1397 af 21. december 2005 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme Rechtsgrondslag - Lov nr. 1397 af 21. december 2005 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
Rechtsgrundlage: Lovforslag nr. 210 af 31. marts 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i disse virksomheder med et stort energiforbrug Rechtsgrond: Lovforslag nr. 210 af 31. marts 2004 om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i disse virksomheder med et stort energiforbrug
Rechtsgrundlage: %quot%Lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. sep. 1998%quot%, %quot%Lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998%quot% og %quot%Lov nr. 389 af 2. juni 1999 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter%quot% Rechtsgrond: %quot%Lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. sep. 1998%quot%, %quot%Lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998%quot% og %quot%Lov nr. 389 af 2. juni 1999 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter%quot%
Rechtsgrundlage : Lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme Rechtsgrondslag : Lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme
b) in Dänemark: | i) Afgift af lystfartøjsforsikringerii) Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.iii) Stempelafgift af forsikringspræmier | b) in Denemarken: | i) Afgift af lystfartøjsforsikringerii) Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.iii) Stempelafgift af forsikringspræmier |
Rechtsgrundlage : Lov om ændring af lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper (Forlængelse af loven) Rechtsgrondslag : Lov om ændring af lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper (Forlængelse af loven)
158300 | Fremstilling af sukker | 264000 | Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler | 158300 | Fremstilling af sukker | 264000 | Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler |
158920 | Fremstilling af andre næringsmidler | 265100 | Fremstilling af cement | 158920 | Fremstilling af andre næringsmidler | 265100 | Fremstilling af cement |
159100 | Fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer | 265200 | Fremstilling af kalk | 159100 | Fremstilling af destillerede alkoholiske drikkevarer | 265200 | Fremstilling af kalk |
159600 | Fremstilling af øl | 266200 | Fremstilling af byggematerialer af gips | 159600 | Fremstilling af øl | 266200 | Fremstilling af byggematerialer af gips |
159700 | Fremstilling af malt | 266500 | Fremstilling af fibercement | 159700 | Fremstilling af malt | 266500 | Fremstilling af fibercement |
202000 | Fremstilling af finerplader; fremstilling af spånplader m.v. | 268290 | Fremstilling af ikke-metalholdige mineralske produkter undtagen slibemidler, asfalt og stenuld | 202000 | Fremstilling af finerplader; fremstilling af spånplader m.v. | 268290 | Fremstilling af ikke-metalholdige mineralske produkter undtagen slibemidler, asfalt og stenuld |
203020 | Fremstilling af dele af træ til bygninger | 271000 | Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt | 203020 | Fremstilling af dele af træ til bygninger | 271000 | Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt |
Für alle Sektoren: AF.3, AF.33, AF.3331, AF.332, AF.5, AF.51, AF.511, AF.512, AF.513, AF.52, AF.612 (konsolidiert) Voor alle sectoren : AF.3, AF.33, AF.3331, AF.332, AF.5, AF.51, AF.511, AF.512, AF.513, AF.52, AF.612 (geconsolideerd)
AF.511 Börsennotierte Aktien AF.512 Nichtbörsennotierte Aktien AF.71 Handelskredite und Anzahlungen AF.79 Übrige Forderungen AF.511 Beursgenoteerde aandelen AF.512 Niet-beursgenoteerde aandelen AF.71 Handelskredieten AF.79 Transitorische posten
Dänisch: „Sammensatte stykker af kød“ und „Sammensatte stykker af fisk“; In het Deens: „Sammensatte stykker af kød” en „Sammensatte stykker af fisk”;