reichlich (Adjektiv)

1

flink (a)

Mahlzeit, Menge
Menge
Menge
4
Mahlzeit
Mahlzeit
6

gul

Menge
7
Menge
8
Mahlzeit
9

rijkelijk (a)

Mahlzeit, Menge, allgemein
10
Menge, allgemein, ample, plenteous, plenty, fully sufficient; plentiful, great in quantity, in an abundant manner
  • 15. unterstreicht ferner, dass vergleichende Praxis zur Bewertung und reichlich Literatur zur Behandlung der vielen spezifischen und wichtigen Probleme, die auf anderen Gebieten nicht bestehen, existiert;
  • 15. onderstreept voorts dat er vergelijkbare ervaringen zijn aan te wijzen aan de hand waarvan tal van specifieke en belangrijke problemen die op andere terreinen niet bestaan kunnen worden beoordeeld en dat er overvloedige literatuur voorhanden is om daarvoor oplossingen te vinden;

Satzbeispiele & Übersetzungen

Das derzeitige System ist also reichlich unausgewogen, ja diskriminierend.
Daaruit blijkt duidelijk dat de manier waarop het huidige stelsel is opgezet onbillijk is, zelfs discriminerend.
Die Niederlande haben daher bereits reichlich Erfahrungen mit den Folgen des Konsums weicher Drogen gesammelt.
Daarom is er in Nederland al veel ervaring opgedaan met de gevolgen van softdruggebruik.